Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content

Insurance Academy Event - De zelfrijdende auto

Impact van zelfrijdende auto's op de Nederlandse (verzekerings)markt 

Dit event staat open voor zowel leden van het Verbond van Verzekeraars als voor niet-leden. 

“De zelfrijdende auto komt eraan. Springt u opzij of springt u erin?” 

Op 1 november organiseert de Insurance Academy van het Verbond van Verzekeraars een congres over de impact van de komst van deze auto’s op de Nederlandse markt. In samenwerking met onder andere Amazon, Boston Consulting Group, PON en Carlo van de Weijer (Smart Mobility Eindhoven University of Technology). 

BCG trap de middag af met een analyse van de impact van autonome voertuigen op de Nederlandse markt, die zij recent voor het Verbond van Verzekeraars uitvoerden.
Hierin komt de impact op alle onderdelen van de autobranche terug!

Daarna kunt u deelnemen aan 3 breakout sessies. U heeft keuze uit de volgende sessies:
1.  Zelfrijdende auto's, stand van zaken van de techniek! , Carlo van de Weijer, Smart Mobility
     Eindhoven University of Technology;
2.  Mobility as a Service: Hoe ziet PON de toekomst van mobiliteit en dan met name in de
     Randstad?, Jaap Tuinstra, PON;
3.  Car/Ride Sharing, Machiel van der Brugge, Snappcar;
4.  De visie van Amazon over hoe je de data die je verzamelt in zelfrijdende auto’s kunt
     gebruiken, Bas de Natris, Amazon, AWS Financial Services.

De middag wordt afgesloten met een Reuringcafé - paneldiscussie onder leiding van René Vrugt!

Onder de belangstellenden worden enkele ritten – nagenoeg – zelfrijdende auto’s van PON verloot en er is natuurlijk de gelegenheid elkaar te ontmoeten!

Programma
12.30 uur  Inloop
13.00 uur  Opening
13.10 uur  Boston Consulting Group rapport Autonome Voertuigen
13.35 uur  Break out sessies – ronde 1
14.30 uur  Break out sessies – ronde 2
15.05 uur  Pauze
15.25 uur  Break out sessies – ronde 3
16.10 uur  Reuringcafé/paneldiscussie
16.45 uur  Afsluiting
17.05 uur  Ritten in zelfrijdende auto's en borrel
18.30 uur  Einde 

Voor deelname is geen specifieke kennis of ervaring vereist en voor deze bijeenkomst gelden geen vrijstellingen. De studiebelasting is gelijk aan de duur van de bijeenkomst en indien beschikbaar worden de presentaties achteraf toegezonden.  

Bestemd voor
Deze bijeenkomst staat open zowel voor leden als voor niet-leden.
Deelname is vooral interessant voor autoacceptanten, schadebehandelaren, aansprakelijkheidsdeskundigen, productmanagers, gevolmachtigde agenten, assurantietussenpersonen, toeleveranciers van verzekeringswereld en verder iedereen die nieuwsgierig is naar de ontwikkelingen rondom zelfrijdende auto’s. 

Het aantal plaatsen dat voor externen beschikbaar is, is afhankelijk van het aantal aanmeldingen door leden. Na aanmelding laten wij u weten of uw aanvraag kan worden gehonoreerd.

Kosten
Voor medewerkers werkzaam bij een lid van het Verbond van Verzekeraars zijn aan deelname geen kosten verbonden.
De deelnamekosten voor niet-leden bedragen € 249,- excl. BTW.

- Op deze bijeenkomst zijn de Algemene Voorwaarden van Dienstverlening Verbond BV van toepassing. Door inschrijving verklaart u zich akkoord met de Algemene Voorwaarden van Dienstverlening Verbond BV
- Vanaf inschrijving geldt een bedenktermijn van 14 dagen
- Plaatsing geschiedt na beoordeling van de inschrijving door de Insurance Academy
- Facturatie van deze kosten geschiedt vanuit Dienstverlening Verbond BV

Annulering en no-show

Leden
Leden van het Verbond van Verzekeraars kunnen hun aanmelding annuleren tót 48 uur voor de bijeenkomst.
Bij latere annulering of no-show wordt € 50,= (excl btw) administratie-/organisatiekosten in rekening gebracht.
Deze kosten worden niet in rekening gebracht als u zich door een collega laat vervangen.
Annuleringen en vervangingen dienen per e-mail te worden doorgegeven aan het organisatiebureau van de Insurance Academy.
Door inschrijving verklaart de deelnemer zich akkoord met bovengenoemde voorwaarden. 

Niet-leden
Annulering van de aanmelding is mogelijk tot 14 dagen na inschrijving. Bij latere annulering of no-show is het volledige deelnamegeld verschuldigd.
Deze kosten worden niet in rekening gebracht als u zich door een collega laat vervangen.
Annuleringen en vervangingen dienen per e-mail te worden doorgegeven aan het organisatiebureau van de Insurance Academy.
Door inschrijving verklaart de deelnemer zich akkoord met bovengenoemde voorwaarden.

Deze bijeenkomst draagt bij aan uw actuele kennis
Na afronding van deze bijeenkomst heeft u kennisgenomen van:
- de impact van de komst van zelfrijdende auto's op de Nederlandse verzekeringsmarkt;
- de impact van de komst van zelfrijdende auto’s voor de Nederlandse autoindustrie;
- de laatste stand van de ontwikkelingen rondom de zelfrijdende auto's;
- de laatste stand van de ontwikkelingen rondom Mobility as a Service;
- de laatste stand van de ontwikkelingen rondom Ride/Car Sharing;
- de visie van Bigtech op de trend van zelfrijdende auto's. 

Deze bijeenkomst draagt bij aan het actueel houden van relevante kennis en kunde over dit thema. Desgewenst kan een deelnamecertificaat worden verkregen. U dient dit aan te geven als u zich voor de bijeenkomst aanmeldt. Dit certificaat kan onderdeel zijn van eigen maatschappijprogramma’s op het gebied van Permanent Actueel (PA). 

Nadere informatie en vragen
Voor nadere informatie of met vragen kunt u contact opnemen met Martijn Minkenberg of Marly de Blaeij. Aan hem/haar kunt u eventueel ook reeds vooraf vragen sturen, dan kan hiermee bij de voorbereiding zoveel mogelijk rekening worden gehouden.   

Complianceregeling Mededinging
Deelnemers aan dit evenement vallen onder de Complianceregeling Mededinging van het Verbond en worden geacht zich te houden aan de geldende mededingingsregels en met de inhoud van de regeling bekend te zijn.