Insurance Distribution Directive (IDD)

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content

Insurance Distribution Directive (IDD)

De integratie van duurzaamheidsfactoren en -risico’s

Let op! Dit is een fysieke bijeenkomst bij het Verbond van Verzekeraars te Den Haag.

 

Jij wil toch ook alles weten over de Insurance Distribution Directive (IDD) en de integratie van duurzaamheidsfactoren, -risico’s en de -voorkeuren. Wat betekenen de wijzigingen per augustus 2022 voor productontwikkeling en advisering? We gaan in op de relevantie vanuit het perspectief van de klant, de adviseur en de verzekeraar. Waar liggen de kansen voor verzekeraars en adviseurs?

Meld je nu aan! Aanmelden kan t/m maandag 11 oktober a.s., 10.00 uur.

Bestemd voor
Deze bijeenkomst staat open zowel voor leden als voor andere geïnteresseerden.
Deelname is vooral interessant voor (eind)verantwoordelijken distributie, productontwikkeling, advisering en samenwerking met (onafhankelijke) adviseurs van compliance, juridische zaken en marketing.

Programma
Aanvang:     10.00 uur, inloop vanaf 9.30 uur
Duur:           max. 2 uur

 • Welkom door Harold Mahadew, adviseur Distributie en Verkoop bij het Verbond
 • Duurzaamheid in de verzekeringssector vanuit een breder perspectief door dr. Fred de Jong
 • Perspectief vanuit de toezichthouder op het integreren van de nieuwe eisen in productontwikkeling en advies door de AFM
 • Peter van Vliet, compliance expert bij Achmea, geeft advies vanuit de werkgroep IDD
 • Paneldiscussie
 • Vragen
 • Afsluiting

Kosten
Voor medewerkers werkzaam bij een lid van het Verbond van Verzekeraars zijn aan deelname geen kosten verbonden. Deze bijeenkomst valt onder het lidmaatschap.
Voor medewerkers werkzaam bij Adfiz bedragen de deelnamekosten € 49,- (excl. BTW).
Voor overige geïnteresseerden bedragen de kosten € 69,- (excl. BTW).

 • Op deze bijeenkomst zijn de Algemene Voorwaarden van Dienstverlening Verbond BV van toepassing. Door inschrijving verklaar je je akkoord met de Algemene Voorwaarden van Dienstverlening Verbond BV
 • Vanaf inschrijving geldt een bedenktermijn van 14 dagen
 • Plaatsing geschiedt na beoordeling van de inschrijving door de Insurance Academy
 • Facturatie van deze kosten geschiedt vanuit Dienstverlening Verbond BV

PA-certificaat
Na deze bijeenkomst weet je wat de wijzigingen ten aanzien van het integreren van duurzaamheidsfactoren en -risico's behelzen voor de productontwikkeling en advisering.
Deze bijeenkomst draagt bij aan het actueel houden van relevante kennis en kunde over dit thema.
Desgewenst kan een bewijs van deelname (PA-certificaat) worden verkregen. Je dient dit aan te geven als je je voor de bijeenkomst aanmeldt.
Dit certificaat kan onderdeel zijn van eigen maatschappijprogramma’s op het gebied van Permanent Actueel (PA).

Nadere informatie en vragen
Voor nadere informatie of met vragen kun je contact opnemen met Harold Mahadew. Aan hem kun je eventueel ook reeds vooraf vragen sturen, dan kan hiermee bij de voorbereiding zoveel mogelijk rekening worden gehouden.

Maatregelen COVID-19 voor fysieke bijeenkomsten bij het Verbond van Verzekeraars - Coronatoegangsbewijs verplicht!

Wij doen ons uiterste best om de veiligheid en gezondheid van onze bezoekers zoveel mogelijk te waarborgen. Daarbij vormen de geldende richtlijnen vanuit de overheid de basis bij onze fysieke kennisactiviteiten.
Dat betekent onder meer:

 • Deelnemers aan onze bijeenkomsten dienen in bezit te zijn van een geldig Coronatoegangsbewijs. Dat kan met de CoronaCheck-app (deze is voor iedereen gratis te downloaden in de Apple App Store of de Google Play Store). Toegang tot ons gebouw is daarom alleen mogelijk na vertoning van dit bewijs.
 • Ben je niet in bezit van een geldig Coronatoegangsbewijs óf geeft deze bij controle een rood scherm te zien, dan kun je niet aan de bijeenkomst deelnemen.
 • Een negatieve zelftest geldt níét als Coronatoegangsbewijs.
 • Voor alle deelnemers aan een bijeenkomst is een zitplaats beschikbaar.
 • De verplichte 1,5 meter afstand geldt niet meer in het Verbondsgebouw. Wel wordt per bijeenkomst een maximum aantal deelnemers vastgesteld, zodat deelnemers niet al te dicht op elkaar zitten.
 • Daar waar onze bezoekers nog niet zitten (zoals bij binnenkomst, het pakken van koffie, etc.) verzoeken wij onze bezoekers zelf attent te zijn op het in achtnemen van de juiste voorzorgsmaatregelen en de wensen van andere bezoekers te respecteren.
 • Uiteraard zorgen wij voor de juiste hygiënische maatregelen.
 • Bezoekers met griep-, verkoudheids- of andere gezondheidsklachten met besmettingsgevaar wordt verzocht om niet aan een fysieke bijeenkomst deel te nemen. Ook niet als zij wel in bezit zijn van een geldig Coronatoegangsbewijs.
 • Wij doen een dringend beroep op ieders gezond verstand om de veiligheid en gezondheid van andere bezoekers en de medewerkers van het Verbond niet in gevaar te brengen.

Complianceregeling Mededinging
Deelnemers aan dit evenement vallen onder de Complianceregeling Mededinging van het Verbond en worden geacht zich te houden aan de geldende mededingingsregels en met de inhoud van de regeling bekend te zijn.

Privacyverklaring
De Insurance Academy is onderdeel van het Verbond van Verzekeraars. Op de verwerking van persoonsgegevens die aan de Insurance Academy worden verstrekt is daarom de privacyverklaring van het Verbond van Verzekeraars van toepassing. Artikel 5 van die verklaring handelt specifiek over gegevens die worden verstrekt in het kader van deelname aan een activiteit of bijeenkomst van het Verbond (de Insurance Academy).