InsurTech Operational Efficiencies Webinar

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content

InsurTech Operational Efficiencies Webinar

InsurTech, Sales, Distribution & Customer Support

Op woensdag 10 juni 2020 organiseert het Verbond van Verzekeraars in samenwerking met Plug and Play InsurTech (het wereldwijde open Innovatie Platform uit Silicon Valley) het InsurTech Operational Efficiencies Webinar.

In de afgelopen twee jaren hebben wij een toenemende druk gezien op operationele efficiency. COVID-19 heeft deze internationale trend versneld en lijkt een blijvende impact op de verzekeringsindustrie te hebben. Verzekeraars, distributeurs en andere marktspelers moeten zich aanpassen aan het nieuwe normaal. Voor verzekeraars is het cruciaal om snel te innoveren en zo operationele efficiencies sterk te beïnvloeden.
Meld je nu aan!

In dit webinar worden innovatieve oplossingen gedeeld die operationele efficiencies op het gebied van distributie, verkoop en klantondersteuning adresseren. Er zullen vijf Europese startups pitchen die hier nader op ingaan. De namen van de startups worden komende dagen bekend gemaakt. Denk aan InsurTech startups als Getsafe en Memgraph. Getsafe, een mobile first verzekeraar voor het digitale tijdperk, werkt samen met (her)verzekeraars als MunichRe, AXA en Hiscox. Getsafe heeft inmiddels ruim USD 20 mio funding opgehaald. 
Memgraph helpt datateams om complexe data in realtime en optimale besluitvorming om te zetten en zo de volgende generatie intelligente applicaties te bouwen. De oprichter van Memgraph is door Forbes Magazine uitgeroepen tot een van de top-10 CEOs uit de UK. 

Doelstelling
In dit webinar worden innovatieve oplossingen gedeeld die operationele efficiencies op het gebied van distributie, verkoop en klantondersteuning adresseren. Het doel is om je te informeren over relevante ontwikkelingen op het brede gebied van InsurTech en in de praktijk bewezen modellen voor succesvolle samenwerking.

Doelgroep
Dit webinar staat open zowel voor leden als voor overige geïnteresseerden.
Het webinar is bestemd voor marktpartijen die actief (willen) zijn in de verzekeringsbranche en meer willen weten over de laatste internationale ontwikkelingen op het gebied van InsurTech.

Deelname is vooral interessant voor eindverantwoordelijken innovatie en distributie binnen (zorg)verzekeraars (directieleden distributie, Chief Information Officers, Chief Technology Officers, Chief Digital Officers, directie/manager Innovation Labs, Chief Product Officer, etc.) en InsurTech.  

Programma
Aanvang:     10.00 uur.
Duur:           ca. 1,5 uur

10.00 - 10.20 Introductie door Verbond van Verzekeraars & Plug and Play InsurTech

10.20 - 11.00 Webinar topics

  • Lead Generation
  • Customer Experience
  • Content Marketing
  • Brand Communication/
  • Marketing Analytics
  • Sales Operations

11.00 - 11.30 Startup Pitches

Kosten
Aan de deelname zijn geen kosten verbonden.

Deelname, disclaimer en aanmelden
Het webinar wordt georganiseerd door Plug and Play InsurTech in samenwerking met het Verbond. Hierbij wordt het video en cloud platform Zoom gebruikt. Er wordt ook een YouTube livestream aangeboden. De verantwoordelijkheid voor het gebruik van Zoom ligt bij Plug and Play InsurTech. De vastlegging van informatie behandeld en gedeeld in de bijeenkomst, vindt mogelijk buiten de EU plaats. Wij verzoeken je hiermee rekening te houden met de informatie die ingebracht/gedeeld wordt.

Na aanmelding ontvang je een link om via Zoom of via YouTube aan het webinar deel te nemen.

Het webinar draagt bij aan je actuele kennis

  • Je hebt een goed beeld van baanbrekende innovaties in het buitenland;
  • Je kent relevante ontwikkelingen op het gebied van InsurTech;
  • Je bent beter in staat om een beeld te vormen van succesvolle samenwerkingen tussen verzekeraars en InsurTech.

Nadere informatie en vragen
Voor nadere informatie of met vragen kan je contact opnemen met Harold Mahadew. Aan hem kun je eventueel ook reeds vooraf vragen sturen, dan kan hiermee bij de voorbereiding zoveel mogelijk rekening worden gehouden.

Complianceregeling Mededinging
Deelnemers aan dit evenement vallen onder de Complianceregeling Mededinging van het Verbond en worden geacht zich te houden aan de geldende mededingingsregels en met de inhoud van de regeling bekend te zijn.

Privacyverklaring
De Insurance Academy is onderdeel van het Verbond van Verzekeraars. Op de verwerking van persoonsgegevens die aan de Insurance Academy worden verstrekt is daarom de privacyverklaring van het Verbond van Verzekeraars van toepassing. Artikel 5 van die verklaring handelt specifiek over gegevens die worden verstrekt in het kader van deelname aan een activiteit of bijeenkomst van het Verbond (de Insurance Academy).