Interactieve online sessies over pensioencommunicatie

Op deze pagina staat ook informatie speciaal voor leden. Log in voor toegang of vraag een account aan.

Interactieve online sessies over pensioencommunicatie

Laat je inspireren!

Onderzoek wijst uit dat het pensioenbewustzijn in de afgelopen jaren iets is toegenomen, maar dat er nog steeds een wereld te winnen is. Effectieve communicatie blijft dan ook een belangrijk speerpunt en is ook in het nieuwe pensioenakkoord een belangrijk onderwerp.

Op donderdag 26 november van 15.00 uur tot 16.00 uur, organiseren de Pensioenfederatie, het Verbond van Verzekeraars, Netspar en Wijzer in geldzaken daarom een serie interactieve workshops over effectieve (pensioen)communicatie. We bieden deze middag twee rondes van vijf parallelsessies, waarin wetenschap én praktijk centraal staan. Deze online bijeenkomsten zijn het vervolg van onze gezamenlijke inspiratiebijeenkomst ‘In it to win it’ op 5 november.

Bekijk hieronder het programma en meld je aan voor de sessies van jouw keuze.

Sessie 1: Individuele pensioenbeslissingen in onzekere tijden: Bas Donkers (Erasmus University) en Koen Vaassen (Achmea Pensioenservices)
Pensioendeelnemers- én uitvoerders worden steeds vaker geconfronteerd met onzekerheid rondom het pensioen. Wat hebben pensioendeelnemers nodig om goede pensioenkeuzes te maken? En hoe kunnen ze daarbij het beste ondersteund worden? Welke doelen willen mensen bereiken en hoe beïnvloedt dat hun keuzes? In deze deelsessie staat zowel de theorie als de praktijk van beslissingsondersteuning bij pensioenkeuzes centraal.

Sessie 2: Uitstelgedrag en pensioen: waarom komen mensen (niet) in actie? Marijke van Putten (Universiteit Leiden) en Job Krijnen (AFM)
In deze deelsessie staat het begrip 'inertie' centraal: waarom zijn mensen zo passief als het gaat om pensioen? Welke mensen zijn het meest inert? Hoe meet je dat? Met behulp van inzichten uit de psychologie en gedragseconomie bekijken we welke interventies ons helpen om deelnemers in actie te krijgen.

Sessie 3: Communiceren over te bereiken pensioen? De deelnemer wil eenvoud! Marjolein Eigenfeld en Michiel van Rossum (Marktonderzoeksbureau MWM2)
Wat willen deelnemers weten over hun toekomstig pensioen? En waar moet pensioencommunicatie aan voldoen? Onderzoeksbureau MWM2 deed hier uitgebreid onderzoek naar in 2019 en 2020 en kwam erachter dat we het als pensioensector al snel veel te ingewikkeld maken. Naast onderzoekinzichten krijg je ook tips om je communicatie met deelnemers te vereenvoudigen.

Sessie 4: Mijnpensioenoverzicht.nl in een nieuw jasje: gebruikersgericht ontwerpen in Corona tijd kan! Doris de Jager (Digital Agency Mirabeau) en Kim Liefhebber (Digital Agency Mirabeau)
Mijnpensioenoverzicht.nl van de Stichting Pensioenregister wordt grondig vernieuwd. En dat is niet voor niets, want MPO werd bij de evaluatie van de wet Pensioencommunicatie genoemd als de meest geraadpleegde bron. In het redesign staat de gebruiker helemaal centraal. Tijdens deze sessie word je meegenomen in de wereld van het gebruikerstesten, die ook in Coronatijd gewoon door kunnen gaan. En jouw deelname aan deze sessie gaat helpen bij een nog beter mijnpensioenoverzicht.nl.

Sessie 5: Waarom het wiel opnieuw uitvinden? Inzichten uit internationaal onderzoek pensioencommunicatie. Thomas Post (Maastricht University)
Wijzer in geldzaken en de Universiteit Maastricht vertalen sinds vier jaar inzichten uit internationaal toponderzoek naar praktische implicaties voor pensioencommunicatie. Wereldwijd kunnen we veel van elkaar leren. Benieuwd wat we hebben gevonden? Doe dan mee met deze sessie waar we enkele verrassende bevindingen en implicaties bespreken.

Nadere informatie en vragen
Voor nadere informatie of met vragen kun je contact opnemen met Floske Weehuizen.