Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content

Kifid-uitspraken over gemaximeerde premiestijging

In twee recente uitspraken heeft de Geschillencommissie van Kifid een maximum gesteld aan het percentage waarmee verzekeringspremies in beginsel mogen stijgen. Als de verhoging meer dan 10% bedraagt, zou – volgens de Geschillencommissie – de verzekeraar een nieuw aanbod moeten doen, dat de verzekerde dan moet aanvaarden.

Het Verbond heeft vraagtekens bij de uitspraken geplaatst en met juristen van verzekeraars en externe adviseurs gekeken naar de gevolgen. Zie ook onze ledencirculaire LV-2016-32.

Tijdens een speciale bijeenkomst op maandag 12 december a.s. nemen we de uitspraken verder onder de loep en bespreken we de consequenties. Aan het woord komen deskundigen uit de bedrijfstak en uit de advocatuur. Tevens is er voor de deelnemers ruim de mogelijkheid om met de sprekers en elkaar in gesprek te gaan over dit onderwerp.

Bestemd voor
Deze bijeenkomst is primair bedoeld voor hoofden van juridische en compliance-afdelingen, werkzaam bij maatschappijen die aangesloten zijn bij het Verbond van Verzekeraars.

Deze bijeenkomst draagt bij aan uw actuele kennis
Deze bijeenkomst draagt bij aan het actueel houden van relevante kennis en kunde over dit thema. Desgewenst kan een deelnamecertificaat worden verkregen. U dient dit aan te geven als u zich voor de bijeenkomst aanmeldt. Dit certificaat kan onderdeel zijn van eigen maatschappijprogramma’s op het gebied van Permanent Actueel (PA).

Kosten
Voor medewerkers werkzaam bij een lid van het Verbond van Verzekeraars zijn aan deelname geen kosten verbonden.

Globaal programma
14.00 uur: Ontvangst
14.30 uur: Opening door Ferdinand Soeteman (manager Schade Verbond)
14.40 uur: Drie inleidingen:
                - De uitspraken van het Kifid en de effecten/betekenis daarvan (Gizzy Klink, head
                  legal & Compliance Nationale-Nederlanden);
                - De en-bloc/het wijzigingsbeding (Jan de Jongh, jurist ASR);
                - Opzegging van bestaande verzekeringen en het doen van een aanbod tot het
                  aangaan van een nieuwe verzekering per prolongatiedatum (Erik Kars, Hoofd
                  Verzekeringsrecht Vivat).
15.30 uur: In gesprek met het panel, bestaande uit bovengenoemde sprekers en Stijn Franken 
                 (advocaat NautaDutilh).Gelegenheid om in te gaan op het besprokene en om vragen 
                 te stellen.
16.30 uur: Afsluiting en napraten tijdens borrel.

Nadere informatie en vragen
Voor nadere informatie of met vragen kunt u contact opnemen met Luuk van der Scheer (beleidsadviseur juridische zaken). Aan hem kunt u eventueel ook reeds vooraf vragen sturen, dan kan hiermee bij de voorbereiding zoveel mogelijk rekening worden gehouden.   

Complianceregeling Mededinging
Deelnemers aan dit evenement vallen onder de Complianceregeling Mededinging van het Verbond en worden geacht zich te houden aan de geldende mededingingsregels en met de inhoud van de regeling bekend te zijn.