Skip to Content

Knelpunten in de toegang tot het recht

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden Log in voor toegang of vraag account aan.

Knelpunten in de toegang tot het recht

de rechtsbijstandmiddag online

Wat zijn de knelpunten in de huidige rechtspleging? Hoe kom je bij de juiste informatie? Wat zijn de laatste ontwikkelingen rondom het recht op Vrije Keuze Rechtshulpverlener? En wat vinden rechtsbijstandsverzekeraars daar eigenlijk zelf allemaal van?

Vorig jaar is de welbekende rechtsbijstandmiddag als gevolg van corona omgedoopt tot een digitaal event dat voor iedereen toegankelijk was. Dat bleek zo'n succes dat we het dit jaar nog eens dunnetjes overdoen. Het thema van dit webinar is: 'Knelpunten in de toegang tot het recht'. Wij nemen je mee in onderwerpen die dit centrale thema raken en geven antwoorden op bovenstaande – en meer – vragen. Zo gaat Maurits Barendrecht in op conflicten hanteerbaar maken - de rol van het recht en rechtsbijstandsverzekering versterken en heeft Bo Holthinrichs het over het recht op Vrije Keuze Rechtshulpverlener. Om het webinar compleet te maken vindt alles plaats onder leiding van Jos Sewalt die de visie van rechtsbijstandverzekeraars deelt. Kortom: een gevarieerd, interactief programma dat is toegesneden op de laatste ontwikkelingen in de rechtsbijstandsbranche.
Meld je nu aan!
Aanmelden kan t/m woensdag 23 november a.s., 12.00 uur.

Bestemd voor
Dit webinar staat open voor zowel leden van het Verbond van Verzekeraars als voor andere geïnteresseerden.
Deelname is vooral interessant voor directieleden, managers, schadebehandelaren, juristen en advocaten van met name Rechtsbijstandverzekeraars, beleidsmakers, en ieder ander die in dit webinar geïnteresseerd is.

Sprekers

 • Jos Sewalt, directeur Stichting Achmea Rechtsbijstand en voorzitter Platform Rechtsbijstand van het Verbond
 • Maurits Barendrecht, research director bij The Hague Institute for Innovation of Law
 • Bo Holthinrichs, advocaat bij Codex Mulder Advocaten

Programma
Aanvang:     13.00 uur
Duur:           max. 1,5 uur

 • Welkom en inleiding door Jos Sewalt
 • Conflicten hanteerbaar maken - de rol van het recht en rechtsbijstandsverzekering versterken door Maurits Barendrecht
 • Recht op Vrije Keuze Rechtshulpverlener door Bo Holthinrichs
 • Recap door Jos Sewalt
 • Via de chat is er tussendoor gelegenheid tot het stellen van vragen
 • Afsluiting

Kosten
Voor medewerkers werkzaam bij een lid van het Verbond van Verzekeraars zijn aan deelname geen kosten verbonden. Dit webinar valt onder het lidmaatschap. Weet je niet zeker over jouw organisatie lid is van het Verbond van Verzekeraars check dan de ledenlijst.

Voor medewerkers die aangesloten zijn bij Adfiz en NVGA bedragen de deelnamekosten € 49,- (excl. BTW).
Voor overige geïnteresseerden bedragen de kosten € 69,- (excl. BTW).

 • Op deze bijeenkomst zijn de Algemene Voorwaarden van Dienstverlening Verbond BV van toepassing. Door inschrijving verklaar je je akkoord met de Algemene Voorwaarden van Dienstverlening Verbond BV
 • Vanaf inschrijving geldt een bedenktermijn van 14 dagen
 • Plaatsing geschiedt na beoordeling van de inschrijving door de Insurance Academy
 • Facturatie van deze kosten geschiedt vanuit Dienstverlening Verbond BV

PA-certificaat
Na dit webinar ben je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen m.b.t. de knelpunten in de toegang tot het recht.
Dit webinar draagt bij aan het actueel houden van relevante kennis en kunde over dit thema. Dit certificaat kan onderdeel zijn van eigen maatschappijprogramma’s op het gebied van Permanent Actueel (PA).

PE-punten
Met het bewijs van deelname (PA-certificaat) kan je op de website van het NIVRE (onder Permanente Educatie) zien of aan dit webinar PE-punten zijn toegekend.

Nadere informatie en vragen
Voor nadere informatie of met vragen kun je contact opnemen met Nikki van der Knaap. Aan haar kun je eventueel ook reeds vooraf vragen sturen, dan kan hiermee bij de voorbereiding zoveel mogelijk rekening worden gehouden.

Hoe kun je deelnemen aan dit webinar?
Dit webinar organiseren wij via OnlineSeminar. Voor deelname moet je éénmalig een account aanmaken bij OnlineSeminar Je moet je apart voor deelname aanmelden.
Na je aanmelding ontvang je de link om deel te kunnen nemen. Na registratie bij OnlineSeminar voor de webinars van het Verbond, kun je voor toekomstige Verbondswebinars van dat account gebruik maken en hoef je je niet opnieuw te registreren.
Kun je op het moment van het webinar niet kijken? Geen probleem! Het webinar is ook terug te kijken op een moment dat het jou wél uitkomt, alleen is er dan geen live interactie meer mogelijk. Ook daarvoor moet je je wel hebben aangemeld.

Complianceregeling Mededinging
Deelnemers aan dit evenement vallen onder de Complianceregeling Mededinging van het Verbond en worden geacht zich te houden aan de geldende mededingingsregels en met de inhoud van de regeling bekend te zijn.

Privacyverklaring
De Insurance Academy is onderdeel van het Verbond van Verzekeraars. Op de verwerking van persoonsgegevens die aan de Insurance Academy worden verstrekt is daarom de privacyverklaring van het Verbond van Verzekeraars van toepassing. Artikel 5 van die verklaring handelt specifiek over gegevens die worden verstrekt in het kader van deelname aan een activiteit of bijeenkomst van het Verbond (de Insurance Academy).