Skip to Content

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden Log in voor toegang of vraag account aan.

Let the games begin!

Drieluik Klantcommunicatie 2020 in teken van gamification 

Er zijn nog plekken vrij. Meld u aan! Hebt u zich al aangemeld, dan hoeft u dat niet nog een keer te doen.
 
Spelen op het werk met als doel er iets van te leren of beter te presteren wordt steeds normaler gevonden. Volgens trendbureau Gartner zal in 2020 wereldwijd minstens de helft van de organisaties wereldwijd ‘gamification’ toepassen. Gamification is het inzetten van speeltechnieken in een zakelijke context of in contact met de klant. Het kan helpen kennis te verwerven of iets wat als saai of moeilijk wordt ervaren leuk en behapbaar te maken. De vraag is: hoe kansrijk is toepassing van deze spelregels in de verzekeringssector? Daar willen wij u graag over informeren en daarom organiseren we dinsdagmiddag 17 april een bijeenkomst met voorbeelden van binnen en buiten de sector en de jongste wetenschappelijke inzichten. Hiermee trappen we ons tweede drieluik klantcommunicatie 2020 op een speelse wijze af! 

Programma
13:30 uur      Inloop/ontvangst
14:00 uur      Opening door directielid Harold Herbert die enkele inzichten van de Consumer
                       Consulting Board zal delen
14:15 uur       Prof David Nieborg, gamificationexpert (verbonden oa aan Universiteit Toronto)
15:00 uur      Pauze
15:15 uur       Directeur Jerry Smit, gamification bij het callcentre van fondsenwerver Kalff
16:00 uur      Esther Oostrom, gamificationtoepassingen in het klantcontact bij Aegon
16:30 uur      Afronding en ‘prijsuitreiking’ met aansluitend een borrel
17:30 uur      Einde 

Voor deelname is geen specifieke kennis of ervaring vereist en voor deze bijeenkomst gelden gelden geen vrijstellingen. De studiebelasting is gelijk aan de duur van de bijeenkomst en de presentaties worden achteraf toegezonden. 

Deze bijeenkomst draagt bij aan uw actuele kennis
Na deze bijeenkomst ……

  • ...weet u meer van praktische toepassingen van gamification in uw werk;
  • … heeft u zicht op ‘do’s en dont’s bij het toepassen van gamificationtechnieken;
  • … bent u op de hoogte van de meest actuele wetenschappelijke inzichten;
  • … heeft u een indruk hoe gamification wordt beleefd door consumenten.

Deze bijeenkomst draagt bij aan het actueel houden van relevante kennis en kunde over dit thema. Desgewenst kan een deelnamecertificaat worden verkregen. U dient dit aan te geven als u zich voor de bijeenkomst aanmeldt. Dit certificaat kan onderdeel zijn van eigen maatschappijprogramma’s op het gebied van Permanent Actueel (PA).

Bestemd voor
Wij verwachten grote belangstelling voor deze bijeenkomst. Indien het maximum aantal deelnemers wordt overschreden, is er de mogelijkheid dat aanvragen niet kunnen worden gehonoreerd, wees er dus op tijd bij. Leden hebben voorrang op externe gasten. Deze bijeenkomst is beperkt toegankelijk voor professionals uit andere sectoren voor een geringe prijs.

Kosten
Voor medewerkers werkzaam bij een lid van het Verbond van Verzekeraars zijn aan deelname geen kosten verbonden.

Voor deelnemers niet werkzaam bij een lid van het Verbond van Verzekeraars zijn aan deelname de volgende kosten verbonden: € 249,-

  • Op deze bijeenkomst zijn de Algemene Voorwaarden van Dienstverlening Verbond BV van toepassing. Door inschrijving verklaart u zich akkoord met de Algemene Voorwaarden van Dienstverlening Verbond BV
  • Vanaf inschrijving geldt een bedenktermijn van 14 dagen
  • Plaatsing geschiedt na beoordeling van de inschrijving door de Insurance Academy
  • Facturatie van deze kosten geschiedt vanuit Dienstverlening Verbond BV

 

Nadere informatie en vragen
Voor nadere informatie of met vragen kunt u contact opnemen met Paul Koopman of Patricia Swienink. Aan hen kunt u eventueel ook reeds vooraf vragen sturen, dan kan hiermee bij de voorbereiding zoveel mogelijk rekening worden gehouden.    

Complianceregeling Mededinging
Deelnemers aan dit evenement vallen onder de Complianceregeling Mededinging van het Verbond en worden geacht zich te houden aan de geldende mededingingsregels en met de inhoud van de regeling bekend te zijn.