Livestream: 4e Werkconferentie ‘Klimaatcommitment’

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content

Livestream: 4e Werkconferentie ‘Klimaatcommitment’

Op 24 november vindt de 4e Klimaatwerkconferentie plaats. Deze werkconferentie heeft als doel te inspireren en kennis te vergroten om verder invulling te geven aan de taakstelling die de sector in het kader van het Commitment aan het Klimaatakkoord op zich heeft genomen. Deze sessie wordt georganiseerd door de Pensioenfederatie i.s.m. DUFAS, Verbond van Verzekeraars en NVB. Tijdens de bijeenkomst zijn er verschillende inhoudelijke werksessies.

Meld je nu aan!

Programma
Plenair van 10:00 – 10:50 uur

 • Opening met Femke de Vries, voorzitter van de Commissie Financiële Sector Klimaatcommitment en José Meijer, a.i. voorzitter van de Pensioenfederatie.
 • Interview met Diederik Samsom, kabinetschef Eurocommissaris Timmermans en met Corien Wortmann, voorzitter Pensioenfonds ABP.
 • Professor Jan Rotmans, hoogleraar transitiekunde en duurzaamheid Erasmus Universiteit Rotterdam ‘Transitie en duurzaamheid in de financiële sector: wat betekent dit voor u?’
 • Ronde Tafel met voorzitters en directeuren van de koepels NVB, Verbond van Verzekeraars, Dufas en de Pensioenfederatie.

Subsessies ronde 1 van 10:50 – 11:30 uur

 • PCAF met Tjeerd Krumpelman, voorzitter PCAF en global head of advisory, reporting & engagement Group Sustainability ABN AMRO en Martine Koridon-Rommen, senior advisor Responsible Investment MN.
  Uitleg over de meetmethode PCAF om de uitstoot van CO2 in de portefeuille te meten, de praktische toepassing en de nieuwste ontwikkeling ervan.
 • Assessing climate risk met Mathijs van Dijk, professor of Finance Rotterdam School of Management Erasmus University en Jaap van Dam, principal director Investment Strategy PGGM.
  Inzichten over beschikbare benaderingen om de mate van klimaatrisico te beoordelen in beleggingsportefeuilles.
 • Communicatie over duurzaamheid (platform duurzame financiering DNB, werkgroep communicatie) o.l.v. moderator Jouke Wijnalda, hoofd Pensioencommunicatie TKP.
  Na twee sprankelende inleidingen gaan de deelnemers interactief met toehoorders in gesprek met de handvatten als oogst. Handvatten voor jou om effectief te communiceren over duurzaamheid. De Tips Top 10!

Subsessies ronde 2 van 11:30 – 12:10 uur

 • Financieringsvraagstukken (o.a. energietransitie) met Anne Mieke van der Werf, directeur business development Invest-NL.
  Uitleg over de oprichting van Invest-NL en hoe zij de coördinerende rol van de Taakgroep Financiering Klimaatakkoord op zich nemen. Daarnaast wordt het thema privaat/publieke samenwerking breder uitgelicht.
 • "Klimaatcommitment getekend, wat nu? Het Raamwerk praktisch toegepast." met Floske Kusse, expert Commissie Financiële Sector Klimaatcommitment en stakeholder engagement lead ING Global Sustainability en Lucian Peppelenbos, Climate Strategist Robeco.
  Toelichting op de in oktober jl. gepresenteerde documenten Raamwerk Klimaatcommitment Financiële Sector en het overzicht van de klimaatmeetmethoden die op dit moment in de Nederlandse Financiële sector gebruikt worden en hoe deze kunnen helpen bij het rapporteren over klimaatdoelen.
 • PACTA met Maarten Vleeschhouwer, head of PACTA, 2° Investing Initiative.
  Inzichten en praktische toepasbaarheid van de meetmethode PACTA.


Doelstelling
Vergroten van kennis die behulpzaam kan zijn bij de implementatie van het klimaatakkoord of het opzetten van intern klimaatbeleid.

Bestemd voor
Deze livestream staat open voor iedereen in de financiële sector die zich bezighoudt met klimaat.

Kosten
Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

Aanmelden
Je wordt verzocht je voor dit webinar via de website van de Pensioenfederatie te registreren.

Deelname, disclaimer en aanmelden
Het webinar wordt georganiseerd door de Pensioenfederatie, in samenwerking met het Verbond. De verantwoordelijkheid voor het gebruik van het systeem ligt bij de Pensioenfederatie. De vastlegging van informatie behandeld en gedeeld in de bijeenkomst, vindt mogelijk buiten de EU plaats. Wij verzoeken je hiermee rekening te houden met de informatie die ingebracht/gedeeld wordt.

Nadere informatie en vragen
Voor nadere informatie of met vragen kun je contact opnemen met Dennis Heijnen. Aan hem kun je eventueel ook reeds vooraf vragen sturen, dan kan hiermee bij de voorbereiding zoveel mogelijk rekening worden gehouden.