Skip to Content

Livestream: Corona-risicochecklist

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden Log in voor toegang of vraag account aan.

Livestream: Corona-risicochecklist

Heb jij alle langeretermijngevolgen van de Coronacrisis al in kaart? En weet jij welke acties er moeten worden genomen om deze risico’s te verkleinen? Kennispartner van het Verbond Sprenkels & Verschuren heeft een Corona-checklist ontwikkeld om alle Corona-risico’s te identificeren. Over deze checklist, die binnenkort voor leden beschikbaar komt, kun je tijdens een interactieve sessie op 14 mei a.s. je vragen stellen.

Meld je nu aan!

De coronacrisis heeft invloed op ons allemaal, privé, maar ook zakelijk. Voor de korte termijn hebben we ons voorbereid op de gevolgen van Corona. We horen echter steeds meer geluiden dat de Corona-maatregelen wereldwijd nog lang zullen aanhouden. Heb jij alle risico’s die daar bij horen goed in kaart? En welke acties moeten er worden genomen om deze risico’s te verkleinen? Kennispartner van het Verbond van Verzekeraars Sprenkels & Verschuren heeft een Corona-checklist ontwikkeld om alle Corona-risico’s te identificeren. Deze checklist is vanaf 8 mei gratis beschikbaar voor leden van het Verbond en behandelt de volgende onderwerpen:

  • Zorg voor welzijn van medewerkers en klanten
  • Continueren van bedrijfsactiviteiten
  • Bijdrage aan maatschappelijke plicht
  • Handhaven winstgevendheid

Op donderdag 14 mei a.s. organiseert het Verbond een Q&A via Microsoft Teams. Tijdens deze Q&A kunnen vragen worden gesteld over de geïdentificeerde risico’s en kan er worden nagedacht over mogelijke maatregelen.

Programma
Aanvang:     16:00 uur.
Duur:           max. 1 uur

  • Opening door: Dennis Heijnen, Senior Beleidsadviseur bij het Verbond van Verzekeraars
  • Q&A door: Gijs Cremers, Adviseur bij Sprenkels & Verschuren
  • Afsluiting


Bestemd voor
Deze livestream staat open zowel voor leden als voor andere geïnteresseerden.
Deelname is vooral interessant voor risicomanagers en geïnteresseerden in gevolgen van Corona voor de langere termijn.

Kosten
Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

Hoe werkt deze livestream?
Tijdens de livestream kun je als deelnemer de sprekers zien en horen. Ook kun je vragen stellen en opmerkingen maken, door de vraag-en-antwoordfunctie te gebruiken.
De sprekers kunnen jou níét zien en horen. De binnenkomende vragen worden beoordeeld door een moderator, die een selectie maakt en deze voorlegt aan de presentatoren.
In verband met de bijzondere omstandigheden rondom het coronavirus bevinden de presentatoren zich niet op dezelfde locatie.

Hoe kun je deelnemen aan de livestream?
Je moet je apart voor deelname aanmelden.
Na je aanmelding ontvang je van ons nadere instructies en de link om deel te kunnen nemen.
Kun je op het moment van de livestream niet kijken? Geen probleem! De stream is ook terug te kijken op een moment dat het jou wél uitkomt, alleen is er dan geen live interactie meer mogelijk. Ook daarvoor moet je je wel hebben aangemeld.

Nadere informatie en vragen
Voor nadere informatie of met vragen kun je contact opnemen met Dennis Heijnen (senior beleidsadviseur bij het Verbond). Aan hem kun je eventueel ook reeds vooraf vragen sturen, dan kan hiermee bij de voorbereiding zoveel mogelijk rekening worden gehouden.   

Complianceregeling Mededinging
Deelnemers aan dit evenement vallen onder de Complianceregeling Mededinging van het Verbond en worden geacht zich te houden aan de geldende mededingingsregels en met de inhoud van de regeling bekend te zijn.

Privacyverklaring
De Insurance Academy is onderdeel van het Verbond van Verzekeraars. Op de verwerking van persoonsgegevens die aan de Insurance Academy worden verstrekt is daarom de privacyverklaring van het Verbond van Verzekeraars van toepassing. Artikel 5 van die verklaring handelt specifiek over gegevens die worden verstrekt in het kader van deelname aan een activiteit of bijeenkomst van het Verbond (de Insurance Academy).