Skip to Content

Livestream COVID-19: de impact op de verzekeraar

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden Log in voor toegang of vraag account aan.

Livestream COVID-19: de impact op de verzekeraar

Deze livestream is vol! U kunt zich hier niet meer voor inschrijven.

Deze livestream is vol! U kunt zich hier niet meer voor inschrijven. Wilt u op de wachtlijst geplaatst worden, stuur dan een mail naar bijeenkomsten@verzekeraars.nl.


De NBA, het Koninklijk Actuarieel Genootschap (AG) en het Verbond van Verzekeraars organiseren wederom gezamenlijk een event waarbij wij ingaan op de impact van COVID-19 op een verzekeraar. COVID-19 heeft op meerdere manieren invloed op de verzekeringssector - van operationele impact voor bedrijfsvoering, financiële impact als gevolg van schadeclaims en volatiliteit op de beleggingen tot vraagstukken over de toekomstige productportefeuille van een verzekeraar en de risico’s die kunnen worden verzekerd. En dat alles heeft (mogelijk) een impact op de verslaglegging van een verzekeraar. Tijdens dit event willen we de impact van de COVID-19 uitbraak op de verzekeringsindustrie vanuit de volgende verschillende invalshoek belichten:

 1. Wat is de impact van COVID-19 op de strategie van een verzekeraar en de producten die (in de toekomst) worden verkocht?
 2. Wat is het lange termijneffect van COVID-19 op de beleggingen van een verzekeraar?
 3. Wat is de impact van COVID-19 op de verslaglegging van verzekeraars en concreet de jaarverslaglegging van 2020?

Controllers, accountants en actuarissen die hierover meer willen weten en inspiratie willen opdoen voor interne discussies worden van harte uitgenodigd deel te nemen aan dit event.

Meld je nu aan! (Aanmelden kan t/m 14 december a.s., 12.00 uur)


Doelstelling
Controllers, accountants en actuarissen informeren over impact COVID-19 op de verzekeringssector en hun kennis vergroten t.a.v. lange termijn strategische vraagstukken voor de productportefeuille en beleggingsportefeuille van een verzekeraar en de verslaglegging over COVID-19.

Programma
Aanvang:     16.00 uur
Duur:           max. 1 uur 45 minuten

 • Opening door Maurice Sassen, voorzitter van de BGVM
  • Toekomst strategieën voor verzekeraars in coronatijd - Paul de Ruijter van De Ruijter Strategie
  • Beleggen voor verzekeraars in corona-tijd - Joost van Leenders, beleggingsstrateeg van Kempen Capital Management
  • Corona en verslaggeving - Kenneth Cornelissen en Leslie Vermaak van PwC
 • Vragen
 • Afsluiting

Bestemd voor
Deze livestream staat open zowel voor leden als voor andere geïnteresseerden.
Deelname is vooral interessant voor controllers, accountants en actuarissen bij verzekeraars.

Kosten
Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

Deelname, disclaimer en aanmelden
Het programma start om 16.00 uur (CET). Deze bijeenkomst vindt plaats in Zoom. Een dag voorafgaand aan het webinar ontvang je een e-mail met de inloggegevens. 
Het webinar wordt georganiseerd door NBA en het AG in samenwerking met het Verbond. Hierbij wordt het video en cloud platform Zoom gebruikt. De verantwoordelijkheid voor het gebruik van Zoom ligt bij de NBA. De vastlegging van informatie behandeld en gedeeld in de bijeenkomst, vindt mogelijk buiten de EU plaats. Wij verzoeken je hiermee rekening te houden met de informatie die ingebracht/gedeeld wordt.
Bij het inloggen meld je je rechtstreeks aan bij Zoom. Zoom maakt geen deel uit van de NBA en valt niet onder het privacybeleid van de NBA. De NBA heeft uitgebreide aandacht besteed aan de IT en privacy risico’s alvorens tot gebruik van Zoom over te gaan, lees meer daarover op hun website.

Nadere informatie en vragen
Voor nadere informatie of met vragen kun je contact opnemen met Ron Batten (Verbond van Verzekeraars), Corné van Iersel (AG) of Boukje Jansen (NBA). Aan hen kun je ook vooraf vragen sturen, dan kan hiermee bij de voorbereiding zoveel mogelijk rekening worden gehouden.

Complianceregeling Mededinging
Deelnemers aan dit evenement, die werken bij een bij het Verbond aangesloten verzekeraar en lid zijn van een overleggroep van het Verbond, vallen onder de Complianceregeling Mededinging van het Verbond en worden geacht zich te houden aan de geldende mededingingsregels en met de inhoud van de regeling bekend te zijn.

Privacyverklaring
Op de verwerking van persoonsgegevens die aan de het Verbond, het AG of de NBA worden verstrekt is daarom de privacyverklaring van het Verbond van Verzekeraars van toepassing. Artikel 5 van die verklaring handelt specifiek over gegevens die worden verstrekt in het kader van deelname aan een activiteit of bijeenkomst van het Verbond (de Insurance Academy).