Livestream: Geldproblemen en laaggeletterd? Herken en help uw klant!

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content

Livestream: Geldproblemen en laaggeletterd? Herken en help uw klant!

Veel mensen in Nederland hebben financiële zorgen. Nu langzaam duidelijker wordt wat de (sociaaleconomische) gevolgen zijn van de coronacrisis wordt de schulden­problematiek alleen maar urgenter. In het webinar ‘Financiële kwetsbaarheid: verzekeraars in actie!’ van 28 oktober hebben we laten zien dat verzekeraars daarbij hun klanten kunnen helpen.
Maar sommige klanten verdienen extra aandacht. We weten namelijk dat laaggeletterd­heid geldproblemen kan versterken. En aangezien er in Nederland circa 2,5 miljoen mensen problemen hebben met lezen, schrijven en/of rekenen, is de kans groot dat deze zich ook onder uw klanten bevinden. Hoe speel je hier als verzekeraar op in?
In deze livestream ‘Geldproblemen en laaggeletterd? Herken en help uw klant!’ onderzoeken we dit thema vanuit verschillende invalshoeken, deelt een verzekeraar zijn ervaringen en geven we vooral praktische tips en handvatten om als verzekeraar laaggeletterde klanten beter te ondersteunen.

Meld je nu aan! Aanmelden kan t/m 24 november a.s., 12.00 uur.

Doelstelling
Deze livestream heeft als doel je te informeren over mogelijkheden die verzekeraars hebben om laaggeletterde klanten met financiële problemen te herkennen en op zo’n manier te helpen dat de problematiek van die klanten wordt verkleind.

Programma
Aanvang:     10.00 uur
Duur:           max. 1 uur

  • 10.00 uur     Welkom door Patricia Swienink, programmamanager klantbelang & reputatie
  • 10.05 uur     Jan Wiercx - Wat doet Achmea om laaggeletterdheid op de kaart te zetten?
  • 10.10 uur     TaalHeld Dirk-Jan Scharrenburg - Hoe ziet de wereld er voor een laaggeletterde uit?
  • 10.25 uur     Clairette van der Lans en Saskia Soekhoe-Datadin - Samenhang tussen financiële problemen en laaggeletterdheid
  • 10.40 uur     Jasper Muskiet - Hoe met persona’s de juiste benadering van laaggeletterde klanten kiezen
  • 10.55 uur     Afsluiting

Jan Wiercx, senior communicatieadviseur bij Achmea, vertelt wat zijn organisatie doet om laaggeletterdheid op de kaart te zetten. Achmea steunt al meer dan 10 jaar de Stichting Lezen & Schrijven. Achmea doet dit omdat zij – net als de Stichting Lezen & Schrijven – erin gelooft dat de samenleving sterker wordt als iedereen mee kan doen.

TaalHeld Dirk-Jan Scharrenburg neemt ons mee naar de wereld van laaggeletterden. Hoe is het eigenlijk om laaggeletterd te zijn?

Clairette van der Lans, projectleider bij Wijzer in geldzaken, en Saskia Soekhoe-Datadin, senior communicatieadviseur bij Wijzer in geldzaken staan stil bij de samenhang tussen laaggeletterdheid en financiële problemen. Hoe kunt u als verzekeraar bewuster omgaan en communiceren met deze klanten? En hoe kunt u hun geldstress verminderen? 

Jasper Muskiet, houdt zich als onderzoeker bij adviesbureau Lost Lemon onder andere bezig met het nog lopende onderzoek 'laaggeletterden in beeld'. Voor dit onderzoek sprak hij zowel laaggeletterden als professionals. Zoals dé Nederlander niet bestaat, is er ook geen sprake van dé laaggeletterde. Jasper zal  onder meer vertellen over de vijf persona’s die Lost Lemon heeft ontwikkeld en die helpen bij het bepalen bij de juiste benadering.

Bestemd voor
Deze livestream staat open zowel voor leden als voor andere geïnteresseerden.
Deelname is vooral interessant voor MVO-medewerkers, KBC-managers, communicatie­medewerkers, managers en medewerkers van debiteurenadministratie en managers en medewerkers van klantcontactcenters.

Kosten
Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

Hoe werkt deze livestream?
Tijdens de livestream kun je als deelnemer de sprekers zien en horen. Ook kun je vragen stellen en opmerkingen maken, door de vraag-en-antwoordfunctie te gebruiken.
De sprekers kunnen jou níét zien en horen. De binnenkomende vragen worden beoordeeld door een moderator, die een selectie maakt en deze voorlegt aan de presentatoren.
In verband met de bijzondere omstandigheden rondom het coronavirus bevinden de presentatoren zich niet op dezelfde locatie.

Hoe kun je deelnemen aan de livestream?
Je moet je apart voor deelname aanmelden.
Na je aanmelding ontvang je van ons nadere instructies en de link om deel te kunnen nemen. Kun je op het moment van de livestream niet kijken? Geen probleem! De stream is ook terug te kijken op een moment dat het jou wél uitkomt, alleen is er dan geen live interactie meer mogelijk. Ook daarvoor moet je je wel hebben aangemeld.

Nadere informatie en vragen
Voor nadere informatie of met vragen kun je contact opnemen met Patricia Swienink. Aan haar kun je eventueel ook reeds vooraf vragen sturen, dan kan hiermee bij de voorbereiding zoveel mogelijk rekening worden gehouden.

Complianceregeling Mededinging
Deelnemers aan dit evenement vallen onder de Complianceregeling Mededinging van het Verbond en worden geacht zich te houden aan de geldende mededingingsregels en met de inhoud van de regeling bekend te zijn.

Privacyverklaring
De Insurance Academy is onderdeel van het Verbond van Verzekeraars. Op de verwerking van persoonsgegevens die aan de Insurance Academy worden verstrekt is daarom de privacyverklaring van het Verbond van Verzekeraars van toepassing. Artikel 5 van die verklaring handelt specifiek over gegevens die worden verstrekt in het kader van deelname aan een activiteit of bijeenkomst van het Verbond (de Insurance Academy).