Livestream Innovatieve Bouwmethoden

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content

Livestream Innovatieve Bouwmethoden

Kansen, risico’s en praktijkvoorbeelden en verzekerbaarheid

Wat kan je met 3D-printen en voor welke uitdagingen staan bouwers met hout? Zijn prototypes te verzekeren en welke schades leveren deze innovaties (mogelijk) op? Om antwoord te geven op deze vragen organiseert het platform Technische verzekeringen van het Verbond van Verzekeraars een online bijeenkomst over Innovatieve bouwmethoden.

Innovatieve bouwmethoden bieden de bouwwereld maar ook de spelers in de verzekeringsketen grote kansen en nieuwe uitdagingen. Prof. Theo Salet van de TU Eindhoven schetst de ontwikkelingen in het 3D-printen en de technische uitdagingen waar de bouwsector voor staat. Jeroen Dunnebacke van J.P. van Eesteren zal in zijn rol als projectmanager en eindverantwoordelijke voor het project Haut in Amsterdam achtergrondinformatie geven over dit innovatieve project. Hoe wijkt de gehanteerde methodiek af van traditionele bouwmethoden en welke uitdagingen brengt dit met zich mee ten aanzien van de constructie, de brandveiligheid (na oplevering) en het beheersen van vocht tijdens de bouwperiode. Vervolgens schetst Teun Winters van Allianz Nederland hoe een verzekeraar omgaat met de innovatieve ontwikkelingen en prototypes.

Meld je nu aan! Aanmelden kan t/m 25 januari a.s., 12.00 uur.


Programma
Aanvang:     13.30 uur
Duur:           max. 1,5 uur

13.30 uur    Opening door Bas Schröder (Marsh en voorzitter werkgroep Kennis
                    Technische Verzekeringen)
13.35 uur     3D printen in de bouw - mogelijkheden en uitdagingen, door Theo Salet
                    (Technische Universiteit Eindhoven)
13.55 uur     Innovatie in de praktijk: HAUT Amsterdam, door Jeroen Dunnebacke
                    (J.P. van Eesteren)
14.15 uur     Innovatieve ontwikkelingen, prototypes en verzekeringen, door Teun Winters
                    (Allianz Nederland)
14.35 uur     Q&A-sessie: beantwoording door de inleiders van de via de chat gestelde vragen
                    onder leiding van een moderator
14.45 uur     Afsluiting

Doelstelling
De inleidingen geven de deelnemers een inkijk in de wereld van innovatieve bouwen. Deze bieden veel nieuwe mogelijkheden, maar vormen ook nieuwe risico’s, zowel tijdens het bouwproces en na oplevering. Het is belangrijk dat partijen in de verzekeringsketen hier kennis van nemen, zodat zij nieuwe risico’s leren herkennen en de omvang en preventie beter kunnen inschatten en zo de verzekerbaarheid vergroten.

Deze bijeenkomst draagt bij aan het actueel houden van relevante kennis en kunde over dit innovatieve thema. Desgewenst kan een deelnamecertificaat worden verkregen. Je dient dit aan te geven als je je voor de bijeenkomst aanmeldt. Dit certificaat kan onderdeel zijn van eigen maatschappijprogramma’s op het gebied van Permanent Actueel (PA).

Bestemd voor
Deze livestream staat open zowel voor leden als voor andere geïnteresseerden.
Deelname is vooral interessant voor verzekeraars, makelaars en schade-experts actief in technische verzekeringen (CAR) en brandverzekeringen.

Kosten
Voor medewerkers werkzaam bij een lid van het Verbond van Verzekeraars zijn aan deelname geen kosten verbonden.

Voor deelnemers niet werkzaam bij een lid van het Verbond van Verzekeraars bedragen de kosten € 49,= (excl. BTW).

  • Op deze livestream zijn de Algemene Voorwaarden van Dienstverlening Verbond BV van toepassing. Door inschrijving verklaar je je akkoord met de Algemene Voorwaarden van Dienstverlening Verbond BV
  • Vanaf inschrijving geldt een bedenktermijn van 14 dagen
  • Plaatsing geschiedt na beoordeling van de inschrijving door de Insurance Academy
  • Facturatie van deze kosten geschiedt vanuit Dienstverlening Verbond BV

Hoe werkt deze livestream?
Tijdens de livestream kun je als deelnemer de sprekers zien en horen. Ook kun je vragen stellen en opmerkingen maken, door de vraag-en-antwoordfunctie te gebruiken.
De sprekers kunnen jou níét zien en horen. De binnenkomende vragen worden beoordeeld door een moderator, die een selectie maakt en deze in de afsluitende Q&A-sessie voorlegt aan de presentatoren.
In verband met de bijzondere omstandigheden rondom het coronavirus bevinden de presentatoren zich niet op dezelfde locatie.

Hoe kun je deelnemen aan de livestream?
Je moet je apart voor deelname aanmelden.
Na je aanmelding ontvang je van ons nadere instructies en de link om deel te kunnen nemen.
Kun je op het moment van de livestream niet kijken? Geen probleem! De stream is ook terug te kijken op een moment dat het jou wél uitkomt, alleen is er dan geen live interactie meer mogelijk. Ook daarvoor moet je je wel hebben aangemeld.

Nadere informatie en vragen
Voor nadere informatie of met vragen kun je contact opnemen met Marko van Leeuwen, beleidsadviseur Schade. Aan hem kun je eventueel ook reeds vooraf vragen sturen, dan kan hiermee bij de voorbereiding zoveel mogelijk rekening worden gehouden.

Complianceregeling Mededinging
Deelnemers aan dit evenement vallen onder de Complianceregeling Mededinging van het Verbond en worden geacht zich te houden aan de geldende mededingingsregels en met de inhoud van de regeling bekend te zijn.

Privacyverklaring
De Insurance Academy is onderdeel van het Verbond van Verzekeraars. Op de verwerking van persoonsgegevens die aan de Insurance Academy worden verstrekt is daarom de privacyverklaring van het Verbond van Verzekeraars van toepassing. Artikel 5 van die verklaring handelt specifiek over gegevens die worden verstrekt in het kader van deelname aan een activiteit of bijeenkomst van het Verbond (de Insurance Academy).