Livestream: Pensioenakkoord... en nu?

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content

Livestream: Pensioenakkoord... en nu?

Impact op werkgevers, werknemers en uitvoerders

De uitwerking van het nieuwe pensioenakkoord is een (bijna) feit! Nu de belangrijkste hordes zijn genomen, kan de implementatie beginnen. Een historisch moment dat de komende jaren veel impact heeft op de pensioensector én op de wetenschap. Op dinsdag 7 juli, van 13.00-15.00 uur, organiseren de Pensioenfederatie, het Verbond van Verzekeraars en kennisnetwerk Netspar daarom de online Conferentie ‘Pensioenakkoord... en nu?’
Tijdens deze interactieve, virtuele conferentie staan in diverse sessies uitleg en duiding centraal: wat is er nu precies afgesproken? Welke impact gaat dit hebben op jouw dagelijks werk? En hoe kan je hiermee aan de slag?

Programma
Aanvang:     13:00 uur
Duur:           ca. 2 uur

13.00:   Welkom en introductie

13.10:   Inleiding over het pensioenakkoord

13.30:   Drie reflecties op het akkoord door Marike Knoef (Netspar), Harold Herbert (Verbond van Verzekeraars) en Theo Langejan (Pensioenfederatie)

14.00:   Parallelsessie 1 (geef uw voorkeur op via de registratiepagina)

14.25:   Parallelsessie 2 (geef uw voorkeur op via de registratiepagina)

14.50:   Samenvatting en afsluiting

Inhoud parallelsessies:

  1. Uitleg nieuw contract (Bas Werker Netspar en Marcel Lever), o.a. solidariteitsvermogen, beleggingen en de doorrekeningen van het CPB en de Pensioenfederatie.
  2. Uitvoering (Josje Wijckmans, voorzitter Onderzoeksgroep Uitvoering).
  3. Juridische kwesties, o.a. over invaren, het eigendomsvraagstuk en de verplichtstelling.
  4. Communicatie (Annemarie van Hekken, werkverband ICK van de Stuurgroep en Stijn van Schijndel, Verbond van Verzekeraars), o.a. over draagvlak en vertrouwen, uitlegbaarheid en de navigatiemetafoor.
  5. Transitie (van regelingen met een actuariële premie), Casper van Ewijk (Netspar) en Arthur Arbouw (a.s.r.), o.a. over de impact van de transitie voor werkgevers wiens deelnemers pensioen opbouwen bij verzekeraars, PPI's en OPF-en.

Bestemd voor
Deze online conferentie staat open voor zowel leden als voor andere geïnteresseerden.
Deelname is interessant voor bestuurders van pensioenuitvoerders (verzekeraars, PPI's en pensioenfondsen), beleidsmakers bij pensioenuitvoerders en overheid, direct betrokkenen bij de uitwerking van het pensioenakkoord, pensioenwetenschappers, financieel adviseurs, toezichthouders.

Kosten
Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

Hoe kun je deelnemen aan deze online conferentie?
De online conferentie vindt plaats via de tool Hopin, ondersteund door eventbureau eVisit.
Na aanmelding ontvang je een bevestigingmail met verdere instructies, waarbij we vragen je eenmalig te registreren in Hopin.

Hoe gaat deze online conferentie in zijn werk?
Op 7 juli ben je vanaf 12:45 welkom in de digitale lobby.
Tijdens deze online conferentie kun je als deelnemer de sprekers zien en horen. Ook kunnen er vragen worden gesteld en opmerkingen gemaakt via de chat. Het programma is openbaar, wordt opgenomen en kan worden teruggekeken.
Naast het plenaire programma zijn er 2 x 5 parallelsessies georganiseerd, vanuit verschillende interessegebieden. Tijdens deze deelsessies kunnen personen live mee praten.
In verband met de bijzondere omstandigheden rondom het coronavirus bevinden de presentatoren zich niet op dezelfde locatie.

Nadere informatie en vragen
Voor nadere informatie en pensioeninhoudelijke vragen kun je contact opnemen met Daan Schmitz, beleidsadviseur Pensioen bij het Verbond van Verzekeraars.
Voor technische ondersteuning kun je contact opnemen met de Evenementen desk van eVisit op evenementen@evisit.nl.

Complianceregeling Mededinging
Deelnemers aan dit evenement vallen onder de Complianceregeling Mededinging van het Verbond en worden geacht zich te houden aan de geldende mededingingsregels en met de inhoud van de regeling bekend te zijn.

Privacyverklaring
De Insurance Academy is onderdeel van het Verbond van Verzekeraars. Op de verwerking van persoonsgegevens die aan de Insurance Academy worden verstrekt is daarom de privacyverklaring van het Verbond van Verzekeraars van toepassing. Artikel 5 van die verklaring handelt specifiek over gegevens die worden verstrekt in het kader van deelname aan een activiteit of bijeenkomst van het Verbond (de Insurance Academy).