Skip to Content

Mandaat voor de menselijke maat

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden Log in voor toegang of vraag account aan.

Mandaat voor de menselijke maat

De menselijke maat in verzekeren (2)

In ons tweede webinar over de menselijke maat in verzekeren zetten we op 22 maart a.s. de stap naar de praktijk: hoe organiseer je de menselijke maat in je eigen organisatie?
Aan het woord komen drie ervaringsdeskundigen, van wie we waardevolle lessen kunnen leren. Met o.a. bijdrage van de SVB en praktijkervaringen met de toeslagen.

Hoe voorkom je dat een klant wordt vermalen in de geautomatiseerde processen van verzekeraars? Door onvoldoende oog voor de menselijke maat kan een hele organisatie in zwaar weer komen, leert de toeslagenaffaire bij de belastingdienst. Maar hoe geef je dat vorm en wat bedoelen we eigenlijk met ’de menselijke maat' die volgens het middellange-termijnplan van onze sector 'leidend' moet zijn? In dit drieluik gaan we daar dieper op in.

In het eerste webinar hebben we met Eveline Ruinaard (Kifid), hoogleraar Marcel Canoy (ACM/VU Amsterdam) en directeur Harold Herbert (Verbond) het thema ingekaderd: waarom is dit belangrijk en wat bedoelen we ermee?
Woensdag 22 maart zetten we de stap naar de praktijk. In 'Mandaat voor de menselijke maat’ staat centraal op welke manier je de menselijke maat organiseert in het eigen bedrijf. Hoe zorg je ervoor dat medewerkers het mandaat en de mogelijkheid hebben om af te wijken van het primaire systeem, als daar aanleiding toe is. Welke KPI's horen daarbij?
Voor het volgen van dit webinar is het niet nodig dat je ook al aan het eerste webinar in deze serie hebt deelgenomen.
Meld je nu aan! Aanmelden kan t/m dinsdag 21 maart a.s., 12.00 uur.

Bestemd voor
Dit webinar staat open voor zowel leden van het Verbond van Verzekeraars als voor andere geïnteresseerden.
Deelname is vooral interessant voor medewerkers met klantcontacten. Denk daarbij aan: medewerkers klantcontactcentra, acceptanten, schadebehandelaars, claimbeoordelaars, fraudecoördinatoren, incassomedewerkers en middelmanagement. En iedereen die verder in dit onderwerp geïnteresseerd is.

Sprekers

 • Annemijn van Bokhoven (programmamanager organisatievernieuwing bij de Sociale Verzekeringsbank - SVB). Zij vertelt hoe bij de SVB het ‘werken vanuit de bedoeling’ is ingevoerd: niet alleen kijken naar de letter van de wet, maar ook naar de geest van de wet, om zo te voorkomen dat iemand door complexe regelgeving tussen wal en schip valt. En met succes: in 2020 is de SVB, mede vanwege dit programma, verkozen tot beste overheidsorganisatie. Annemijn zal onder meer stilstaan bij de manieren waarop medewerkers in alle lagen van de organisatie bij dit programma zijn betrokken en welke instrumenten daarvoor ontwikkeld zijn.
 • Manuel van der Hoek (chef operatie bij het Instituut voor Publieke Waarden). Hij vertelt hoe de Doorbraakmethode kan helpen om op de juiste momenten onderbouwd en gelegitimeerd maatwerk toe te passen. De Doorbraakmethode is primair gericht op het sociale domein, maar is ook goed toepasbaar op de verzekeringssector.
 • Olaf Simonse Met hem staan we stil bij de voetangels en klemmen. Olaf is nu onder andere onderzoeker bij het Kenniscentrum Psychologie en Economisch Gedrag en hij was programmamanager bij de hersteloperatie van Toeslagen. In die rol heeft hij van dichtbij gezien hoe de systeemwereld van processen en regels kan botsen met de dagelijkse praktijk.

Programma
Aanvang:     15.00 uur
Duur:           max. 5 kwartier

 • Opening door Paul Koopman
 • Inleidingen door Annemijn van Bokhoven, Manuel van der Hoek en Olaf Simonse
 • Q&A-sessie: beantwoording door de sprekers van de via de chat gestelde vragen
 • Afsluiting

Kosten
Voor medewerkers werkzaam bij een lid van het Verbond van Verzekeraars zijn aan deelname geen kosten verbonden. Dit webinar valt onder het lidmaatschap. Weet je niet zeker over jouw organisatie lid is van het Verbond van Verzekeraars check dan de ledenlijst.

Voor medewerkers die aangesloten zijn bij Adfiz en NVGA bedragen de deelnamekosten € 55,- (excl. BTW). Voor overige geïnteresseerden bedragen de kosten € 75,- (excl. BTW).

 • Op deze bijeenkomst zijn de Algemene Voorwaarden van Dienstverlening Verbond BV van toepassing. Door inschrijving verklaar je je akkoord met de Algemene Voorwaarden van Dienstverlening Verbond BV
 • Vanaf inschrijving geldt een bedenktermijn van 14 dagen
 • Plaatsing geschiedt na beoordeling van de inschrijving door de Insurance Academy
 • Facturatie van deze kosten geschiedt vanuit Dienstverlening Verbond BV

PA-certificaat
Na dit webinar weet je
-  hoe je de menselijke maat kunt implementeren in je eigen organisatie;
-  ken je de dilemma’s die spelen;
-  ben je bekend met de aandachtspunten.

Dit webinar draagt bij aan het actueel houden van relevante kennis en kunde over dit thema. Na afloop ontvang je een bewijs van deelname (PA-certificaat), mits je het hele webinar hebt gevolgd. Dit certificaat kan onderdeel zijn van eigen maatschappijprogramma’s op het gebied van Permanent Actueel (PA).

PE-punten
Met het bewijs van deelname (PA-certificaat) kan je op de website van het NIVRE (onder Permanente Educatie) zien of aan dit webinar PE-punten zijn toegekend.

Nadere informatie en vragen
Voor nadere informatie of met vragen kun je contact opnemen met Patricia Swienink. Aan haar kun je eventueel ook reeds vooraf vragen sturen, dan kan hiermee bij de voorbereiding zoveel mogelijk rekening worden gehouden.

Hoe kun je deelnemen aan dit webinar?
Dit webinar organiseren wij via OnlineSeminar. Voor deelname moet je éénmalig een account aanmaken bij OnlineSeminar Je moet je apart voor deelname aanmelden.
Na je aanmelding ontvang je de link om deel te kunnen nemen. Na registratie bij OnlineSeminar voor de webinars van het Verbond, kun je voor toekomstige Verbondswebinars van dat account gebruik maken en hoef je je niet opnieuw te registreren.
Kun je op het moment van het webinar niet kijken? Geen probleem! Het webinar is ook terug te kijken op een moment dat het jou wél uitkomt, alleen is er dan geen live interactie meer mogelijk. Ook daarvoor moet je je wel hebben aangemeld.

Complianceregeling Mededinging
Deelnemers aan dit evenement vallen onder de Complianceregeling Mededinging van het Verbond en worden geacht zich te houden aan de geldende mededingingsregels en met de inhoud van de regeling bekend te zijn.

Privacyverklaring
De Insurance Academy is onderdeel van het Verbond van Verzekeraars. Op de verwerking van persoonsgegevens die aan de Insurance Academy worden verstrekt is daarom de privacyverklaring van het Verbond van Verzekeraars van toepassing. Artikel 5 van die verklaring handelt specifiek over gegevens die worden verstrekt in het kader van deelname aan een activiteit of bijeenkomst van het Verbond (de Insurance Academy).