Skip to Content

Marktbijeenkomst 2022 voor Volmachtverzekeraars

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden Log in voor toegang of vraag account aan.

Marktbijeenkomst 2022 voor Volmachtverzekeraars

Het is weer tijd voor de jaarlijkse toelichting van het Platform Volmacht van het Verbond aan de volmachtgevende verzekeraars van al haar activiteiten, de resultaten hiervan en wat op stapel staat. Aan bod komen de volmachtmarktcijfers over 2021, de ontwikkelingen van het Programma Uniforme Inrichting Volmachtketen, en je krijgt een toelichting op de verschillende thema’s door leden van het Platform Volmachten. Van belang voor iedereen die op de hoogte wil zijn van alle relevante ontwikkelingen in de volmachtmarkt.

Meld je nu aan! Aanmelden kan t/m dinsdag 19 april a.s., 12.00 uur

Bestemd voor:
Deze bijeenkomst staat open zowel voor leden als voor andere geïnteresseerden.
Deelname is vooral interessant voor volmachtgevende verzekeraars en is speciaal gericht op directieleden en leidinggevenden.

Sprekers
Adéle Jeuken – a.s.r., lid Platform Volmacht
Alex de Ruiter – Equitem en SUIV
Jaap de Louw – Achmea, lid Platform Volmacht
Michelle van der Stok – de Goudse, lid Platform Volmacht
Maurice Wagenaar – Nationale-Nederlanden, lid Platform Volmacht
Jan van der Burgh – DAS, lid Platform Volmacht
Peter Vogelsang – beleidsadviseur Volmachten bij het Verbond van Verzekeraars

Programma
Aanvang:     15.00 uur (inloop vanaf 14.30 uur - fysiek)
Duur:           max. 2  uur

 • Opening door Peter Vogelsang
 • Volmachtmarktcijfers 2021 door Adéle Jeuken
 • Ontwikkelingen en voortgang programma Uniforme Inrichting Volmachtketen: door Alex de Ruiter en Jaap de Louw
  Pauze
 • Toelichting op o.a. de verschillende thema’s door leden van het Platform Volmacht:
  - Klantbelang Centraal (PARP) en PA/PR-risico's Volmacht – Michelle van der Stok
  - IT landschap (o.a. Solera) in de volmachtmarkt - Maurice Wagenaar
  - Efficiency en kostenbeheersing in de volmachtketen – Adéle Jeuken
  - Voorbeeld samenwerkingsovereenkomst en Risicobeheersing (Volmachtplein) – Jan van der Burgh
 • Discussie en vragen
 • Afsluiting met netwerkborrel

Inschrijving
Let op! Dit is een fysieke bijeenkomst. Het elkaar weer echt ontmoeten is – na 2 jaar alleen maar digitale activiteiten - een belangrijk aspect van deze bijeenkomst. Voor diegenen die niet fysiek kunnen of willen deelnemen onderzoeken we op dit moment de mogelijkheid om de bijeenkomst bij wijze van experiment ook digitaal aan te bieden (we hebben hierover nog geen zekerheid). N.B. Als er een livestream van deze bijeenkomst wordt verzorgd kunt u zien en horen wat er in de zaal gebeurt. U kunt dan zelf niet interactief deelnemen.
Bij inschrijving dient u aan te geven op welke manier u wenst deel te nemen.

Kosten
Voor medewerkers werkzaam bij een lid van het Verbond van Verzekeraars zijn aan deelname geen kosten verbonden. Deze bijeenkomst valt onder het lidmaatschap.
Weet je niet zeker over jouw organisatie lid is van het Verbond van Verzekeraars check dan de ledenlijst.

Voor medewerkers die aangesloten zijn bij NVGA bedragen de deelnamekosten € 49,- (excl. BTW).

Voor overige geïnteresseerden bedragen de kosten € 69,- (excl. BTW).

 • Op deze bijeenkomst zijn de Algemene Voorwaarden van Dienstverlening Verbond BV van toepassing. Door inschrijving verklaar je je akkoord met de Algemene Voorwaarden van Dienstverlening Verbond BV
 • Vanaf inschrijving geldt een bedenktermijn van 14 dagen
 • Plaatsing geschiedt na beoordeling van de inschrijving door de Insurance Academy
 • Facturatie van deze kosten geschiedt vanuit Dienstverlening Verbond BV

Annulering en no-show
Leden (bij fysieke deelname)
Leden van het Verbond van Verzekeraars kunnen hun aanmelding voor fysieke deelname annuleren tót 48 uur voor de bijeenkomst.
Bij latere annulering of no-show wordt € 50,- (excl. BTW) administratie-/organisatiekosten in rekening gebracht.
Deze kosten worden niet in rekening gebracht als je je door een collega laat vervangen.
Annuleringen en vervangingen dienen per e-mail te worden doorgegeven aan het organisatiebureau van de Insurance Academy.
Door inschrijving verklaart de deelnemer zich akkoord met bovengenoemde voorwaarden.

Betalende bezoekers
Annulering van de aanmelding is mogelijk tot 14 dagen na inschrijving. Bij latere annulering of no-show is het volledige deelnamegeld verschuldigd.
Deze kosten worden niet in rekening gebracht als je je door een collega laat vervangen.
Annuleringen en vervangingen dienen per e-mail te worden doorgegeven aan het organisatiebureau van de Insurance Academy.
Door inschrijving verklaart de deelnemer zich akkoord met bovengenoemde voorwaarden.

PA-certificaat
Na deze bijeenkomst heb je kennis van beleidsonderwerpen, op hoofdlijnen en soms ook inhoudelijk, die voor de volmachtmarkt van belang zijn.

Deze bijeenkomst draagt bij aan het actueel houden van relevante kennis en kunde over dit thema. Dit certificaat kan onderdeel zijn van eigen maatschappijprogramma’s op het gebied van Permanent Actueel (PA).
Desgewenst kan een bewijs van deelname (PA-certificaat) worden verkregen. Je dient dit aan te geven als je je voor de bijeenkomst aanmeldt.

Parkeren
Het aantal parkeerplaatsen bij het Verbond van Verzekeraars is beperkt. Wij kunnen daarom helaas niet iedere bezoeker een parkeerplek garanderen. Het Verbondsgebouw is echter uitstekend per openbaar vervoer bereikbaar; het ligt naast NS-station Den Haag Mariahoeve waar ook tram (lijn 6) en bus (lijn 24) stoppen.
Als de parkeergarage vol is, kun je uiteraard ook proberen om in de omgeving van het Verbondsgebouw een plekje te vinden. Wij raden echter aan om zoveel als mogelijk van het OV gebruik te maken.
Houd in ieder geval rekening met extra reis- en parkeertijd.

Nadere informatie en vragen
Voor nadere informatie of met vragen kun je contact opnemen met Peter Vogelsang. Aan hem kun je eventueel ook reeds vooraf vragen sturen, dan kan hiermee bij de voorbereiding zoveel mogelijk rekening worden gehouden.

Complianceregeling Mededinging
Deelnemers aan dit evenement vallen onder de Complianceregeling Mededinging van het Verbond en worden geacht zich te houden aan de geldende mededingingsregels en met de inhoud van de regeling bekend te zijn.

Privacyverklaring
De Insurance Academy is onderdeel van het Verbond van Verzekeraars. Op de verwerking van persoonsgegevens die aan de Insurance Academy worden verstrekt is daarom de privacyverklaring van het Verbond van Verzekeraars van toepassing. Artikel 5 van die verklaring handelt specifiek over gegevens die worden verstrekt in het kader van deelname aan een activiteit of bijeenkomst van het Verbond (de Insurance Academy).