Marktbijeenkomst Volmacht voor verzekeraars

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content

Marktbijeenkomst Volmacht voor verzekeraars

Het is weer tijd voor de jaarlijkse toelichting van het Platform Volmacht van het Verbond aan de volmachtgevende verzekeraars van al haar activiteiten en de resultaten hiervan. Aan bod komen de ontwikkelingen van het Programma Uniforme Inrichting Volmachtketen, je krijgt een toelichting op de verschillende thema’s door leden van het Platform Volmachten en een blik op de dienstverlening van het CIS in de volmachtmarkt.
Van belang voor iedereen die op de hoogte wil zijn van alle relevante ontwikkelingen in de volmachtmarkt.

Meld je nu aan! Aanmelden kan t/m 10 mei a.s., 12.00 uur.

Bestemd voor
Deze livestream staat open zowel voor leden als voor andere geïnteresseerden.
Deelname is vooral interessant voor volmachtgevende verzekeraars en is speciaal gericht op directieleden en leidinggevenden.
N.B.: Eind dit jaar organiseren wij samen met de NVGA een bijeenkomst speciaal voor gevolmachtigden. 

Sprekers
Alex de Ruiter – programmamanager Stichting Uniforme Inrichting Volmachtketen SUIV
Jaap de Louw – Achmea; lid Platform Volmacht en bestuurslid SUIV
Adéle Jeuken – a.s.r.; lid Platform Volmacht
Jan van der Burgh – DAS; lid Platform Volmacht
Maurice Wagenaar – Nationale-Nederlanden; lid Platform Volmacht
Jan de Jongh – a.s.r.; lid werkgroep PARP Volmacht
Anne van Doorn – directeur Stichting Centraal Informatie Systeem CIS
Peter Vogelsang – beleidsadviseur Volmachten bij het Verbond van Verzekeraars 

Programma
Aanvang:     15.00 uur
Duur:           max. 1 uur

 • Opening door Peter Vogelsang
 • Ontwikkelingen en voortgang programma Uniforme Inrichting Volmachtketen – door Alex de Ruiter en Jaap de Louw
 • Toelichting op de verschillende thema’s door leden van het Platform Volmachten:
 • Risico- en fraudebeheersing Volmacht – Maurice Wagenaar
 • Klantbelang Centraal (PARP Volmacht) – Jan de Jongh
 • Toekomstbestendige Volmachtketen – Adéle Jeuken
 • Voorbeeld samenwerkingsovereenkomst Volmacht – Jan van der Burgh
 • Dienstverlening CIS in de volmachtmarkt – Anne van Doorn
 • Online vragen en live antwoorden
 • Afsluiting

Kosten
Voor medewerkers werkzaam bij een lid van het Verbond van Verzekeraars zijn aan deelname geen kosten verbonden. Deze stream valt onder het lidmaatschap.

Voor overige geïnteresseerden bedragen de kosten € 69,- (excl. BTW).

 • Op deze bijeenkomst zijn de Algemene Voorwaarden van Dienstverlening Verbond BV van toepassing. Door inschrijving verklaar je je akkoord met de Algemene Voorwaarden van Dienstverlening Verbond BV
 • Vanaf inschrijving geldt een bedenktermijn van 14 dagen
 • Plaatsing geschiedt na beoordeling van de inschrijving door de Insurance Academy
 • Facturatie van deze kosten geschiedt vanuit Dienstverlening Verbond BV

PA-certificaat
Na deze bijeenkomst ben je op de hoogte van de ontwikkelingen in de volmachtmarkt.

Deze bijeenkomst draagt bij aan het actueel houden van relevante kennis en kunde over dit thema. Desgewenst kan een bewijs van deelname (PA-certificaat) worden verkregen. Je dient dit aan te geven als je je voor de bijeenkomst aanmeldt. Dit certificaat kan onderdeel zijn van eigen maatschappijprogramma’s op het gebied van Permanent Actueel (PA).

Nadere informatie en vragen
Voor nadere informatie of met vragen kun je contact opnemen met Peter Vogelsang. Aan hem kun je eventueel ook reeds vooraf vragen sturen, dan kan hiermee bij de voorbereiding zoveel mogelijk rekening worden gehouden.

Hoe werkt deze livestream?
Tijdens de livestream kun je als deelnemer de sprekers zien en horen. Ook kun je vragen stellen en opmerkingen maken, door de vraag-en-antwoordfunctie te gebruiken.
De sprekers kunnen jou níét zien en horen. De binnenkomende vragen worden beoordeeld door een moderator, die een selectie maakt en deze voorlegt aan de presentatoren.
In verband met de bijzondere omstandigheden rondom het coronavirus bevinden de presentatoren zich niet op dezelfde locatie.

Hoe kun je deelnemen aan de livestream?
Je moet je apart voor deelname aanmelden.
Na je aanmelding ontvang je van ons nadere instructies en de link om deel te kunnen nemen.
Kun je op het moment van de livestream niet kijken? Geen probleem! De stream is ook terug te kijken op een moment dat het jou wél uitkomt, alleen is er dan geen live interactie meer mogelijk. Ook daarvoor moet je je wel hebben aangemeld.

Complianceregeling Mededinging
Deelnemers aan dit evenement vallen onder de Complianceregeling Mededinging van het Verbond en worden geacht zich te houden aan de geldende mededingingsregels en met de inhoud van de regeling bekend te zijn.

Privacyverklaring
De Insurance Academy is onderdeel van het Verbond van Verzekeraars. Op de verwerking van persoonsgegevens die aan de Insurance Academy worden verstrekt is daarom de privacyverklaring van het Verbond van Verzekeraars van toepassing. Artikel 5 van die verklaring handelt specifiek over gegevens die worden verstrekt in het kader van deelname aan een activiteit of bijeenkomst van het Verbond (de Insurance Academy).