Skip to Content

Masterclass duurzame inzetbaarheid (2): Hoe motiveer je jouw medewerkers?

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden Log in voor toegang of vraag account aan.

Masterclass duurzame inzetbaarheid (2): Hoe motiveer je jouw medewerkers?

Persoonlijk leiderschap & verandermanagement

De ontwikkeling van jouw medewerkers is noodzakelijk. Voor henzelf en voor de organisatie. De ontwikkelingen in de wereld van werk gaan gigantisch snel en om duurzaam inzetbaar te blijven is het nemen van regie en leiderschap essentieel om persoonlijke ontwikkeling te bevorderen. Voor organisaties is het van belang om vanuit de missie van de organisatie vitale en bevlogen medewerkers te ontwikkelen die weten wat zij moeten bijdragen aan deze missie.

Alleen, hoe krijg je medewerkers nu in beweging en maak je hen bewust van het feit dat zij alleen maar door persoonlijk leiderschap in te vullen veranderingen kunnen creëren?
Hoe stimuleer je het goede gesprek in jouw organisatie en zorg je dat leidinggevenden hier invulling aan kunnen geven? Wat betekent dit voor leiderschap in organisaties en hoe ziet dit er in de praktijk uit? En, wat als leidinggevenden dit niet kunnen?

In de masterclass staan we stil bij gelijkwaardige arbeidsrelaties, leiderschap van en voor iedereen en het voeren van het ongemakkelijke gesprek. Leer hoe je een passende visie op persoonlijk leiderschap en verandermanagement ontwikkelt voor jouw organisatie, op welke wijze de praktische vertaling van de visie naar jouw eigen organisatie gemaakt kan worden en wat de do's and don'ts zijn bij de invulling van deze visie.
Het is een interactieve bijeenkomst waar genoeg ruimte is om met de aanwezigen van gedachten te wisselen over de wijze waarop zij hier invulling aan geven, een eerste/verdere opzet te maken van de visie voor jouw organisatie en om vragen te stellen.

Meld je nu aan! Aanmelden kan t/m vrijdag 19 april a.s., 12.00 uur 

De masterclass is de tweede in een reeks van vier masterclasses over duurzame inzetbaarheid en een leven lang leren. De volgende masterclass is op 30 mei a.s.
Reserveer deze datum vast in je agenda.

Bestemd voor
Deelname is alleen mogelijk voor medewerkers van organisaties die aangesloten zijn bij het Verbond van Verzekeraars.
Deze masterclass is vooral interessant voor medewerkers die direct betrokken zijn bij het personeelsbeleid zoals HR-managers, HR-medewerkers, directieleden.

Programma
Aanvang: 12:30 uur (ontvangst met broodje vanaf 12.00 uur)
Einde: 15.30 uur

  • Opening en introductie over de ontwikkeling van medewerkers door Eurydice Janga (secretaris werkgroep SIB)
  • Leiderschap en persoonlijk verandermanagement en de praktische vertaalslag naar de organisatie en werkvloer
  • Gerda de Vries-Harskamp - HR directeur (voorheen ARAG)
  • Fons Gieles - Managing Partner Go Company
  • Afsluiting en daarna gelegenheid om na te praten

Kosten
Voor medewerkers werkzaam bij een lid van het Verbond van Verzekeraars zijn aan deelname geen kosten verbonden. Deze bijeenkomst valt onder het lidmaatschap. Weet je niet zeker of jouw organisatie lid is van het Verbond van Verzekeraars, check dan de ledenlijst.

Annulering en no-show
Annulering van de aanmelding is mogelijk tót 48 uur voor de bijeenkomst.
Bij latere annulering of no-show wordt € 50,= (excl. btw) administratie-/organisatiekosten in rekening gebracht.
Te allen tijde is het mogelijk je door een collega te laten vervangen.
Annuleringen en vervangingen dienen per e-mail te worden doorgegeven aan het organisatiebureau van de Insurance Academy.

Locatie
Helaas is het kantoor van het Verbond in de nacht van 18 december jl. door brand getroffen. Er is sprake van forse waterschade, waardoor niet duidelijk is wanneer wij weer in het gebouw terecht kunnen. De masterclass zal daarom plaatsvinden in het a.s.r-Aegongebouw, Aegonplein 6 in Den Haag.

Deze bijeenkomst draagt bij aan uw actuele kennis
Na deze bijeenkomst…

  • weet je wat leiderschap is en hoe je dit in kunt vullen
  • weet je op welke manier je medewerkers kunt motiveren om zich te blijven ontwikkelen
  • weet welke elementen voor jouw organisatie relevant zijn om een visie te ontwikkelen op het thema persoonlijk leiderschap
  • de do's and dont's bij het invullen van het thema persoonlijk leiderschap in jouw organisatie
  • welke concrete elementen belangrijk zijn voor jouw organisatie en dat je een eerste vertaalslag kunt maken voor jouw organisatie

Deze bijeenkomst draagt bij aan het actueel houden van relevante kennis en kunde over dit thema. Desgewenst kan een deelnamecertificaat worden verkregen. Je dient dit aan te geven als je voor de bijeenkomst aanmeldt. Dit certificaat kan onderdeel zijn van eigen maatschappijprogramma’s op het gebied van Permanent Actueel (PA).

Nadere informatie en vragen
Heb je inhoudelijke vragen over dit thema? Stel ze dan vooraf via cao@verzekeraars.nl. Dan kan dit meegenomen worden in de voorbereiding.

Complianceregeling Mededinging
Deelnemers aan dit webinar vallen onder de Complianceregeling Mededinging van het Verbond en worden geacht zich te houden aan de geldende mededingingsregels en met de inhoud van de regeling bekend te zijn.

Privacyverklaring
De Insurance Academy is onderdeel van het Verbond van Verzekeraars. Op de verwerking van persoonsgegevens die aan de Insurance Academy worden verstrekt is daarom de privacyverklaring van het Verbond van Verzekeraars van toepassing. Artikel 5 van die verklaring handelt specifiek over gegevens die worden verstrekt in het kader van deelname aan een activiteit of bijeenkomst van het Verbond (de Insurance Academy).

Partnership
De wereld om ons heen verandert en de financiële sector verandert mee. Het Verbond van Verzekeraars beweegt naar een open platform. Om daaraan invulling te geven werkt het Verbond samen met verschillende partijen, op diverse terreinen. Met het aangaan van partnerships creëert het Verbond een branche-overstijgend, open platform met het delen van kennis als doel. Dit komt ten goede aan leden, partners en het Verbond. Door co-creatie ontstaan zo nieuwe initiatieven die de keten als geheel versterken.
Go Company is één van onze partners.