Skip to Content

Masterclass duurzame inzetbaarheid (3): aantrekken jong talent & strategische personeelsplanning

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden Log in voor toegang of vraag account aan.

Masterclass duurzame inzetbaarheid (3): aantrekken jong talent & strategische personeelsplanning

Hoe trek je jong talent aan voor je organisatie en op welke wijze kun je jouw strategische personeelsplanning invullen?

De arbeidsmarkt en functies ontwikkelen zich in een snel tempo. Dit heeft direct effect op de functies in de verzekeringsorganisatie en voor de medewerkers. Strategische personeelsplanning is daarom van belang om toekomstbestendig te blijven en het thema duurzame inzetbaarheid in te vullen in de organisatie. Leer hoe je de strategische personeelsplanning organisatiebreed in kunt zetten maar ook hoe je dit op teamniveau in 1 dag kunt doen. Daarnaast wordt in de masterclass stil gestaan op het zichtbaar en aantrekkelijk maken van de sector en organisatie voor jongeren. Het Verbond van Verzekeraars heeft hier de afgelopen twee jaar specifiek op gefocust met haar projecten en deelt alle do's en dont's.

Meld je aan voor deze interactieve bijeenkomst waar genoeg ruimte is om met de aanwezigen van gedachten te wisselen over de wijze waarop zij hier invulling aan geven, een eerste/verdere opzet te maken van de invulling voor jouw organisatie en om vragen te stellen.

Aanmelden kan t/m woensdag 29 mei a.s., 12.00 uur.

De masterclass is de derde in een reeks van vier masterclasses over duurzame inzetbaarheid en een leven lang leren.  

Bestemd voor
Deelname is alleen mogelijk voor medewerkers van organisaties die aangesloten zijn bij het Verbond van Verzekeraars.
Deze masterclass is vooral interessant voor medewerkers die direct betrokken zijn bij het personeelsbeleid zoals HR-managers, HR-medewerkers, directieleden.

Programma
Aanvang: 12.30 (vanaf 12.00 uur ontvangst met broodje)
Einde: 15.30 uur met gelegenheid om na te praten

 • Opening en introductie over talentontwikkeling van medewerkers door Eurydice Janga, secretaris werkgroep SIB
 • Strategische personeelsplanning in de organisatie en in relatie tot duurzame inzetbaarheid door Anne Karin Wemmenhove, HR-directeur TVM
 • Aantrekken en behouden van jongeren voor de sector & jouw organisatie door Richard Roelevink, beleidsadviseur Onderwijs en Arbeidsmarkt Verbond van Verzekeraars
 • Afsluiting en daarna gelegenheid om na te praten

Doelstelling
Het doel van de masterclass is dat je weet:

 • wat je als organisatie kunt doen om jong talent aan te trekken voor jouw organisatie;
 • hoe je jong talent voor jouw organisatie kunt behouden;
 • op welke wijze je de veranderingen in de arbeidsmarkt en sector op een goede manier volgt en vertaalt naar kansen voor jouw organisatie;
 • hoe je de veranderingen in kunt zetten in relatie tot strategische personeelsplanning;
 • op welke manier je op teamniveau in één dag de strategische personeelsplanning in kunt vullen.

Kosten
Voor medewerkers werkzaam bij een lid van het Verbond van Verzekeraars zijn aan deelname geen kosten verbonden. Deze bijeenkomst valt onder het lidmaatschap. Weet je niet zeker of jouw organisatie lid is van het Verbond van Verzekeraars, check dan de ledenlijst.

Te allen tijde is het mogelijk om je door een collega te laten vervangen. Annuleringen en vervangingen dienen per e-mail te worden doorgegeven aan het organisatiebureau van de Insurance Academy.

Deze bijeenkomst draagt bij aan uw actuele kennis
Na deze bijeenkomst weet je

 • op welke wijze je rekening kunt houden met veranderingen op de arbeidsmarkt en in de sector en welke invloed dit heeft op duurzame inzetbaarheid;
 • waar je rekening mee moet houden als je jong talent wilt aantrekken en behouden voor jouw organisatie;
 • op welke manier je je personeel duurzaam in kunt zetten zodat de medewerkers duurzaam inzetbaar blijven en de doelstellingen van je organisatie worden behaald;
 • de do's and dont's bij het aantrekken en behouden van talent;
 • de do's and dont's bij de invulling van de strategische personeelsplanning.

Deze bijeenkomst draagt bij aan het actueel houden van relevante kennis en kunde over dit thema. Desgewenst kan een deelnamecertificaat worden verkregen. Je dient dit aan te geven als je je voor de bijeenkomst aanmeldt. Dit certificaat kan onderdeel zijn van eigen maatschappijprogramma’s op het gebied van Permanent Actueel (PA).

PE-punten
Met het bewijs van deelname (PA-certificaat) kun je op de website van het NIVRE (onder Permanente Educatie) zien of aan deze bijeenkomst PE-punten zijn toegekend.

Nadere informatie en vragen
Heb je inhoudelijk vragen over dit thema? Stel ze dan vooraf via cao@verzekeraars.nl. Dan kan dit meegenomen worden in de voorbereiding.

Complianceregeling Mededinging
Deelnemers aan dit webinar vallen onder de Complianceregeling Mededinging van het Verbond en worden geacht zich te houden aan de geldende mededingingsregels en met de inhoud van de regeling bekend te zijn.

Privacyverklaring
De Insurance Academy is onderdeel van het Verbond van Verzekeraars. Op de verwerking van persoonsgegevens die aan de Insurance Academy worden verstrekt is daarom de privacyverklaring van het Verbond van Verzekeraars van toepassing. Artikel 5 van die verklaring handelt specifiek over gegevens die worden verstrekt in het kader van deelname aan een activiteit of bijeenkomst van het Verbond (de Insurance Academy).