Skip to Content

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden Log in voor toegang of vraag account aan.

Nyenrode PE-programma Deskundigheidsbevordering Bestuurders & Toezichthouders

Module ‘Ontwikkelingen markten en producten’ voor Toezichthouders / Commissarissen.

Deze module is een onderdeel van het Nyenrode PE-programma Deskundigheidsbevordering voor Bestuurders en Toezichthouders. En is ontwikkeld in samenwerking met de Insurance Academy van het Verbond van Verzekeraars. Als bestuurder, toezichthouder of managing director bij een verzekeringsinstelling houd je met deze opleiding je sectorkennis up-to-date. 

Tijdens deze module wordt ingegaan op de volgende onderwerpen: 

Veranderingen privacy en risico solidariteit
Er wordt ingegaan op de actualiteit rondom big data, waarbij het greenpaper ‘Grip op data’ van het Verbond van Verzekeraars centraal staat. Er wordt academisch naar het vraagstuk gekeken, als vanuit het Verbond van Verzekeraars. Wat zijn de veranderingen voor klanten en wat voor verzekeraars? 

Productontwikkeling beleggingsproducten en trends en ontwikkelingen in de sector
Het onderwerp productontwikkeling is al een aantal jaren actueel. Verzekeraars hebben de verplichting om te beschikken over een adequaat productontwikkelingsproces, conform de Governance Principes Verzekeraars. Ook de AFM is sinds een aantal jaren met dit onderwerp bezig en is in constructief overleg met aanbieders over hun werkzaamheden op dit gebied. Tijdens dit onderwerp gaan we interactief aan de slag met de actuele ontwikkelingen en trends in de sector. Daarnaast wordt samen met de AFM, Leo de Boer en Richard Weurding gereflecteerd op dit thema. 

Disrupties in de verzekeringssector en nieuwe businessmodellen
Digitale transformatie en disruptie staan in het middelpunt van de belangstelling. De rol van verzekeren was, is en blijft echter waardevol voor de maatschappij. Veel bestaande businessmodellen zijn niet toekomstbestendig. Distributie en klantcontact bijvoorbeeld, kunnen ook worden uitgevoerd door telecom- en techbedrijven. Tijdens dit onderwerp wordt ter inspiratie gekeken naar achttien briljante businessmodellen die laten zien hoe het moest, hoe het nu kan en wat het perspectief is voor de toekomst. Als deelnemer word je hierbij aan het denken gezet over de toekomst van het eigen businessmodel en jouw rol hierin. 

Meer informatie
Het actuele programma is terug te vinden op de website van Nyenrode. Daar is ook meer informatie te vinden over onder andere sprekers, data waarop deze module wordt gegeven en de kosten van deze module. Ook vind je hier de mogelijkheid om je aan te melden.