Skip to Content

Nyenrode PE-programma Deskundigheidsbevordering voor Bestuurders & Toezichthouders

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden Log in voor toegang of vraag account aan.

Nyenrode PE-programma Deskundigheidsbevordering voor Bestuurders & Toezichthouders

Module 'Data & IT' voor Bestuurders & Toezichthouders

Deze module is een onderdeel van het Nyenrode PE-programma Deskundigheidsbevordering voor Bestuurders en Toezichthouders. En is ontwikkeld in samenwerking met de Insurance Academy van het Verbond van Verzekeraars. Als bestuurder, toezichthouder of managing director bij een verzekeringsinstelling houd je met deze opleiding je sectorkennis up-to-date. 

Tijdens deze module wordt ingegaan op de volgende onderwerpen: 

Ethisch kader data gedreven besluitvorming

Het Verbond van Verzekeraars heeft een ethisch kader data gedreven besluitvorming opgesteld, dat per 1 januari 2021 als zelfregulering voor alle leden geldt. Het is een sterk ‘principle based’ kader, waarbij verzekeraars zelf aan de slag moeten. Het etisch kader is een groeimodel. Tijdens de implementatie lopen verzekeraars ongetwijfeld nog vele lastige vragen tegen het lijf. Tijdens dit college gaan we met elkaar en de kerndocenten in gesprek. Wat zijn de eerste ervaringen? Wat werkt? Wat zijn valkuilen?

Toepassingsmogelijkheden Data en IT

Een typisch kenmerk van hedendaagse organisaties is dat IT-systemen en data belangrijk zijn voor de continuïteit en voor de uitvoering van de strategie. Het gebruik van data en technologie brengt echter niet alleen voordelen met zich mee, maar ook risico’s; dit betreft belangrijke vragen op het gebied van bijvoorbeeld privacy-, eigendom- en control. In dit college wordt onder meer ingegaan op de volgende onderwerpen:

  • Hoe veranderen IT en data gedreven werken het bedrijfsmodel?
  • Wat vraagt dit van de organisaties?

Tokenisatie, DLT en toezicht

De blockchaintechnologie en de toepassing ervan is nog volop in beweging. De AFM ziet grote en kleine instellingen en startups deze nieuwe ruimte verkennen en dat is positief. De AFM is hierbij aangehaakt via Dutchchain (Blockchain hackathon), Dutch Blockchain Coalitie, TU Delft en via de Innovatiehub van de AFM en DNB. Bij de laatste kunnen de grote en de kleine ondernemingen terecht voor ondersteuning in de complexe interactie tussen regelgeving en blockchaingedreven innovatie. In dit college nemen we je mee in het toezicht op onder andere blockchain in relatie tot de verzekeringssector.

De inhoud van de module is onder voorbehoud van wijzigingen.

Meer informatie en aanmelden

Op de website van Nyenrode is meer informatie te vinden over onder andere sprekers, alternatieve data waarop deze module wordt gegeven en de kosten van deze module. Hier vind je ook de mogelijkheid om je aan te melden.