Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content

GEANNULEERD - Rechtsbijstandmiddag

De Rechtsbijstandmiddag is geannuleerd i.v.m. de slechte weersvoorspelling! Een nieuwe datum volgt z.s.m.

Tijdens de Schademiddag op 7 juni jl. bleek bij de aanwezigen bij de marktvergadering rechtsbijstand de behoefte te bestaan om met elkaar dieper in te gaan op onderwerpen die de branche raken.
Daarom organiseert het platform Rechtsbijstand op maandag 11 december a.s. een middag om u bij te praten over de werkzaamheden van het platform en de ontwikkelingen in de branche. De directe verzekering, de toekomst van de rechtsbijstandverzekeraar, KEI, de ontwikkelingen op het gebied van de gesubsidieerde rechtsbijstand en de Vrije Rechtshulpkeuze zijn onderwerpen die deze middag zeker aan bod komen. Daarnaast zal er voldoende ruimte zijn voor vragen en discussie. De middag sluiten we af met een borrel, zodat er alle gelegenheid is om elkaar ook in een informele sfeer te spreken.

Noteer deze datum alvast in uw agenda of schrijf u alvast in via de link hieronder. 

Bestemd voor
De doelgroep bestaat uit directieleden, managers, communicatieadviseurs en schadebehandelaren, die werkzaam zijn bij een rechtsbijstandverzekeraar, aangesloten bij het Verbond van Verzekeraars. 

Deze bijeenkomst draagt bij aan uw actuele kennis
Deze bijeenkomst draagt bij aan het actueel houden van relevante kennis en kunde over dit thema. Desgewenst kan een deelnamecertificaat worden verkregen. U dient dit aan te geven als u zich voor de bijeenkomst aanmeldt. Dit certificaat kan onderdeel zijn van eigen maatschappijprogramma’s op het gebied van Permanent Actueel (PA). 

Kosten
Voor medewerkers werkzaam bij een lid van het Verbond van Verzekeraars zijn aan deelname geen kosten verbonden. 

Programma
13.30 uur Ontvangst
14.00 uur Welkom en inleiding door Jos Sewalt (SAR) voorzitter platform rechtsbijstand
14.15 uur  Marieke Beugel (Verbond) over de toekomst van de rechtsbijstandverzekeraar
14.30 uur Marly de Blaeij (Verbond) over de directe verzekering

15.00 uur Emile de Wijs (SAR) over de gesubsidieerde rechtshulp
15.30 uur Mieke Berkhout (Univé Rechtshulp) over de digitalisering van de rechtspraak (KEI)

16.00 uur Jan Moerland (DAS) over de kwaliteit van de rechtshulpverlening
16.30 uur Peter Leermakers (SRK) over de Vrije Keuze Rechtshulpverlener
17.00 uur Afsluiting en borrel

Tijdens de gehele middag is er voldoende ruimte voor vragen en discussie. Jos Sewalt en Sigrid Stevens (VvAA) zullen de discussie leiden.

Nadere informatie en vragen
Voor nadere informatie of met vragen kunt u contact opnemen met Marieke Beugel (beleidsadviseur Schade). Aan haar kunt u eventueel ook reeds vooraf vragen sturen, dan kan hiermee bij de voorbereiding zoveel mogelijk rekening worden gehouden. 

Complianceregeling Mededinging
Deelnemers aan dit evenement vallen onder de Complianceregeling Mededinging van het Verbond en worden geacht zich te houden aan de geldende mededingingsregels en met de inhoud van de regeling bekend te zijn.