Skip to Content

Recycle, broei, brandpreventie en innovatie

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden Log in voor toegang of vraag account aan.

Recycle, broei, brandpreventie en innovatie

Het hergebruiken en (duurzaam) verwerken van materialen en grondstoffen wordt, gelet op de klimaatdoelstellingen, steeds belangrijker. Het is dan ook zaak dat dit (brand)veilig gebeurt. In juni 2021 publiceerden wij de Risicomonitor Bedrijfsbranden. Uit de monitor bleek dat van de 3.617 branden de meeste (30%) ontstonden in panden met een industriële functie. De grootste omvang van de schade zagen verzekeraars bij bedrijven in de agrarische sector (o.a. stalbranden) en bedrijven die goederen opslaan (o.a. de recyclebranche). Tijdens dit webinar krijg je meer informatie over dergelijke branden en hoe deze (met innovaties) te voorkomen.

Belangrijkste oorzaken van de branden in 2020 waren brandstichting, kortsluiting en menselijk handelen. Een grote brand kan een enorme impact hebben. Niet alleen op de mens en maatschappij, maar ook op de ondernemer zelf. Een brand zorgt namelijk vaak voor bedrijfsonderbreking; ongeveer de helft van de ondernemingen is na zo'n brand binnen twee jaar failliet. Het voorkomen dan wel beperken van een bedrijfsbrand is om deze redenen dan ook cruciaal. In dit webinar besteden we hier vanuit diverse hoeken (theorie, praktijk en oplossing) aandacht aan. We zoomen met name in op branden in de recyclebranche, maar ook andere branches komen (zijdelings) aan bod.

Meld je nu aan!

Bestemd voor
Dit webinar staat open voor zowel leden van het Verbond van Verzekeraars als voor andere geïnteresseerden. Deelname is vooral interessant voor acceptanten, adviseurs en risicodeskundigen van verzekeraars en verzekeringsadviseurs. Daarnaast ook voor ondernemers en adviseurs rondom de thema’s recycling, brandveiligheid, innovatie en preventie.

Sprekers
Marieke Beugel, beleidsadviseur bij het Verbond van Verzekeraars, is host.

Johan van Middelaar, senior adviseur veiligheid en milieu bij TNO/Safety Delta Nederland, vertelt over de uitkomsten van een markconsultatie over opkomende risico’s die de SDN heeft gedaan bij chemische bedrijven en de recyclingbranche. Hij zal hierbij inzoomen op risico’s als gevolg van de duurzaamheidstransitie zoals de circulaire economie en energietransitie. Welke problemen zien deze bedrijven op zich afkomen? Welke innovaties zijn er maar ook welke innovatiebehoeftes bestaan er op het gebied van veiligheid? Daarbij besteedt hij zeker aandacht aan data en welke data er nodig is om een grote brand te voorspellen (en daarmee mogelijk te beperken dan wel voorkomen).

Ronald Koster, risk engineer bij Burghgraef Van Tiel, neemt je mee naar de praktijk. Hij deelt zijn ervaringen over afval-en broeibranden in o.a. de recyclingbranche. Welke oorzaken van deze branden ziet hij? En welke schade levert dit op? Maar nog belangrijker, hoe kan de bedrijfseigenaar voorkomen dat deze branden ontstaan? 

Richard Venema, productmanager bij Kooi Nederland, gaat in op het vroegtijdig signaleren van broei en brand met de RED (Rising Early Detection). In de afval- en recyclingbranche is het risico op broei en daarmee brand levensgroot. Kooi ontwikkelde de RED. Dit systeem combineert een thermografische camera met software, Artificial Intelligence en een 24/7 bemande alarmcentrale. Richard vertelt over het belang van broeidetectie, het ontstaan van de RED, hoe de RED werkt en geeft hij voorbeelden van situaties waarin de RED erger heeft voorkomen.

Programma
Aanvang:     11.00 uur
Duur:           max. 1 uur

  • Opening door Marieke Beugel
  • Opkomende risico's bij chemische bedrijven en de recyclebranche als gevolg van de duurzaamheidstransitie  door Johan van Middelaar
  • Ervaringen over afval-en broeibranden uit de verzekeringspraktijk door Ronald Koster
  • Vroegtijdig signaleren van broei en brand met de RED door Richard Venema
  • Discussie en beantwoording van de via de chat gestelde vragen
  • Afsluiting

Kosten
Voor medewerkers werkzaam bij een lid van het Verbond van Verzekeraars zijn aan deelname geen kosten verbonden. Dit webinar valt onder het lidmaatschap.

Voor medewerkers die aangesloten zijn bij Adfiz bedragen de deelnamekosten € 49,- (excl. BTW).

Voor overige geïnteresseerden bedragen de kosten € 69,- (excl. BTW).

  • Op deze bijeenkomst zijn de Algemene Voorwaarden van Dienstverlening Verbond BV van toepassing. Door inschrijving verklaar je je akkoord met de Algemene Voorwaarden van Dienstverlening Verbond BV
  • Vanaf inschrijving geldt een bedenktermijn van 14 dagen
  • Plaatsing geschiedt na beoordeling van de inschrijving door de Insurance Academy
  • Facturatie van deze kosten geschiedt vanuit Dienstverlening Verbond BV

PA-certificaat
Na dit webinar weet je meer over
- broei- en afvalbranden mede als gevolg van de duurzaamheidstransitie
- innovaties en preventietips op dit gebied.

Dit webinar draagt bij aan het actueel houden van relevante kennis en kunde over dit thema. Dit certificaat kan onderdeel zijn van eigen maatschappijprogramma’s op het gebied van Permanent Actueel (PA). Indien je een bewijs van deelname (PA-certificaat) wilt ontvangen, kan je bij je profiel bij OnlineSeminar je geboortedatum in te vullen.

Nadere informatie en vragen
Voor nadere informatie of met vragen kun je contact opnemen met Marieke Beugel. Aan haar kun je eventueel ook reeds vooraf vragen sturen, dan kan hiermee bij de voorbereiding zoveel mogelijk rekening worden gehouden.

Hoe kun je deelnemen aan dit webinar?
Let op: onze aanmeldprocedure is veranderd.
Dit webinar organiseren wij via OnlineSeminar. Voor deelname moet je éénmalig een account aanmaken bij OnlineSeminar Je moet je apart voor deelname aanmelden.
Na je aanmelding ontvang je de link om deel te kunnen nemen. Na registratie bij OnlineSeminar voor de webinars van het Verbond, kun je voor toekomstige Verbondswebinars van dat account gebruik maken en hoef je je niet opnieuw te registreren.
Kun je op het moment van het webinar niet kijken? Geen probleem! Het webinar is ook terug te kijken op een moment dat het jou wél uitkomt, alleen is er dan geen live interactie meer mogelijk. Ook daarvoor moet je je wel hebben aangemeld.

Complianceregeling Mededinging
Deelnemers aan dit evenement vallen onder de Complianceregeling Mededinging van het Verbond en worden geacht zich te houden aan de geldende mededingingsregels en met de inhoud van de regeling bekend te zijn.

Privacyverklaring
De Insurance Academy is onderdeel van het Verbond van Verzekeraars. Op de verwerking van persoonsgegevens die aan de Insurance Academy worden verstrekt is daarom de privacyverklaring van het Verbond van Verzekeraars van toepassing. Artikel 5 van die verklaring handelt specifiek over gegevens die worden verstrekt in het kader van deelname aan een activiteit of bijeenkomst van het Verbond (de Insurance Academy).

Dit webinar wordt mede mogelijk gemaakt door

     
en