}
Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content

Schademiddag 2018 - Data

Mogelijkheden, kansen, risico’s en andere aspecten uitgelicht 

De jaarlijkse Schademiddag is inmiddels een begrip in schadeland en mag zich altijd verheugen in een grote belangstelling. De editie van 2018 vindt plaats op woensdag 6 juni a.s. in Bussum.
Het centrale thema dit jaar is: ‘Data’. Wij informeren u over diverse trends, ontwikkelingen en verschillende aspecten rond het thema.
De opzet van de Schademiddag is dit jaar vernieuwd. Na een centraal, plenair gedeelte dat exclusief voor leden toegankelijk is, kunnen de deelnemers kiezen voor een aantal deelsessies. De deelsessies staan ook open voor niet-leden. 

Het centrale thema van de Schademiddag is dus ‘Data’. Er komen steeds meer data beschikbaar en ze worden steeds makkelijker toegankelijk, eenvoudiger te verbinden met andere data en de gebruiksmogelijkheden nemen toe. Maar tegelijkertijd rijzen er vragen en dienen zich risico’s aan. Hoe waarborg je de kwaliteit van data? Hoe regel je de beveiliging? Wat zijn ethische vraagstukken? Wat betekent het voor klanten? En wat kun je er eigenlijk als verzekeraar nou in de praktijk mee? 

De Schademiddag start om 13:00 uur met presentaties van Robbert Otto en Ferdinand Soeteman over de nieuwste trends en ontwikkelingen in de schademarkt. Van hen hoort u op welke strategie de branche inzet en natuurlijk komen ook de marktcijfers aan bod. Vervolgens informeert Miranda Graftdijk u exclusief over het nieuwste initiatief van het Verbond: het Data Competence Center (DCC). En uiteraard nemen de diverse Schadeplatforms u mee in hun speerpunten.
Dit plenaire deel van het programma (13.00 – 14.15 uur) is exclusief voor leden van het Verbond toegankelijk. 

Na de pauze kunt u deelnemen aan verschillende deelsessies. Daarin belichten toonaangevende partijen het thema Data vanuit verschillende invalshoeken. U kunt zich inschrijven voor twee verschillende sessies. Wij streven ernaar om zoveel als mogelijk rekening te houden met aangegeven voorkeuren. Per deelsessie is er steeds ruimte voor een maximum aantal deelnemers; de definitieve indeling hangt daarom af van het aantal aanmeldingen per sessie.
Vanaf 14.15 uur zijn ook niet-leden van het Verbond van harte welkom bij de deelsessies en de borrel. Bij de borrel treft u dan ook niet alleen collega’s maar ook andere partijen betrokken bij de schademarkt, zoals makelaars, gevolmachtigd agenten, stakeholders, etc. 

Informatie over de deelsessies

 1. Datakwaliteit 
  Jaap de Louw (o.a. voorzitter Werkgroep Datakwaliteit van het Verbond), Stefan van den Berg (voormalig lid van dezelfde werkgroep) en Herman Lenferink (SIVI) nemen u mee in de wereld van datakwaliteit. Welke data is nodig en noodzakelijk om te voldoen aan alle rapportageverplichtingen? Wanneer is data van de juiste kwaliteit en welke hindernissen ondervindt de keten om data van de juiste kwaliteit te genereren? De sprekers kennen alle ins en outs ten aanzien van datakwaliteit. In dit licht wordt ook datakwaliteit in uitbestedingsrelaties behandeld.

 2. Databeveiliging 
  Erik de Jong (Chief Research Officer bij Fox-IT) is een expert op het gebied van informatiebeveiliging. Erik geeft vorm aan het onderzoek naar de trends in dreiging, incidenten en kwetsbaarheid. Eerder was hij incident handler en veiligheidsadviseur voor de Nederlandse National Cyber Security Center. Met de nieuwe Europese privacywetgeving is databeveiliging belangrijker dan ooit. Aanvallen van buitenaf en datalekken kunnen enorme gevolgen hebben, ook voor het imago van getroffen organisaties. Verzekeraars kunnen en willen een rol spelen bij het afdekken van de risico’s, maar dekken ze hun eigen risico’s wel voldoende af? 

 3. Ethiek en solidariteit 
  Jochanan Eynikel (businessfilosoof, verbonden aan Etion) heeft het met u over ‘maatschappelijk verantwoord digitaliseren’. Vanuit techniekfilosofisch perspectief gaat hij in op de voor verzekeraars uiterst relevante waarden zoals solidariteit, privacy en non-discriminatie. Hoe ga je als verzekeraar, gelet op deze waarden, op een ethische manier om met (data)technologie?

 4. (Big) data in de praktijk
  Er komt steeds meer data beschikbaar en het wordt steeds eenvoudiger deze data te delen en te verbinden. Hoe kom je vanuit die theorie naar de praktijk? Alexander Heijnen (programmadirecteur van Stichting DITSS) vertelt u aan de hand van twee concrete voorbeelden hoe zij data gebruiken om woonwijken veiliger te maken en criminaliteit aan te pakken. DITSS is een samenwerkingsverband van politie, publieke organisaties, kennisinstellingen en bedrijfsleven.

 5. Big data en verzekeraars: de gevolgen voor de klant 
  Verzekeraars verzamelen dagelijks en al jarenlang data van hun klanten om risico’s in te kunnen schatten. Het is de basis van verzekeren. Maar die basis is aan flinke verandering onderhevig: de hoeveelheid data neemt razendsnel toe en er komen snel betere technieken om daar verbanden in te vinden. We kunnen spreken over Big Data. Vraag is wat dat voor klanten van verzekeraars betekent. Het optimisme over Big Data is groot, maar ‘de revolutie’ roept ook maatschappelijke vragen op. Worden klanten beter bediend door Big Data of kleven er ook risico’s aan? Gerrit Schipper (executive director van het Erasmus Centre for data analytics van de Rotterdam School of Management van de Erasmus Universiteit) gaat in deze deelsessie hierover met u in gesprek.

Programma

Exclusief voor leden
12.00 – 13.00 uur  Inloop met lunch
13.00 – 14.15 uur  Plenair gedeelte met:
- Robert Otto (voorzitter sectorbestuur), Opening en marktcijfers
- Ferdinand Soeteman (manager Schade Verbond), Agenda sector Schade
- Miranda Graftdijk (manager Dienstverlening Verbond), Data Competence Center 
- Christian van Leeuwen (CTO FRISS), Fraude

Zowel voor leden als niet-leden
14.15 – 14.45 uur Pauze
14.45 – 15.30 uur Eerste ronde deelsessies
15.40 – 16.30 uur Tweede ronde deelsessies
16.30 – 18.00 uur Borrel 

Voor deelname is geen specifieke kennis of ervaring vereist en voor deze bijeenkomst gelden geen vrijstellingen. De studiebelasting is gelijk aan de duur van de bijeenkomst en indien beschikbaar worden de presentaties achteraf toegezonden. 

De schademiddag wordt mede mogelijk gemaakt door: 

Bestemd voor
Het hele programma is toegankelijk voor leden.
Deelsessies en borrel zijn ook toegankelijk voor niet-leden.
Binnen de ledenkring is de Schademiddag vooral interessant voor: directie, management, beleidsbepalers, innovatoren. 

Het aantal plaatsen dat voor externen beschikbaar is, is afhankelijk van het aantal aanmeldingen door leden. Na aanmelding laten wij u weten of uw aanvraag kan worden gehonoreerd. 

Kosten
Aan deelname door medewerkers werkzaam bij een lid van het Verbond van Verzekeraars zijn geen kosten verbonden.
Voor niet-leden bedragen de kosten € 249,= (vrijgesteld van BTW).
- Op deze bijeenkomst zijn de Algemene Voorwaarden van Dienstverlening Verbond BV van toepassing. Door inschrijving verklaart u zich akkoord met de Algemene Voorwaarden van Dienstverlening Verbond BV
- Vanaf inschrijving geldt een bedenktermijn van 14 dagen
- Plaatsing geschiedt na beoordeling van de inschrijving door de Insurance Academy
- Facturatie van deze kosten geschiedt vanuit Dienstverlening Verbond BV 

Deze bijeenkomst draagt bij aan uw actuele kennis
Deze bijeenkomst draagt bij aan het actueel houden van relevante kennis en kunde over dit thema. Desgewenst kan een deelnamecertificaat worden verkregen. U dient dit aan te geven als u zich voor de bijeenkomst aanmeldt. Dit certificaat kan onderdeel zijn van eigen maatschappijprogramma’s op het gebied van Permanent Actueel (PA). 

Nadere informatie en vragen
Voor nadere informatie of met vragen kunt u contact opnemen met Marieke Beugel (beleidsadviseur Schadeverzekeringen). Aan haar kunt u eventueel ook reeds vooraf vragen sturen, dan kan hiermee bij de voorbereiding zoveel mogelijk rekening worden gehouden.    

Inschrijven
Hieronder kunt u zich inschrijven en uw voorkeur voor de deelsessies aangeven.
Wij streven ernaar om zoveel als mogelijk rekening te houden met aangegeven voorkeuren. Omdat er per deelsessie steeds ruimte is voor een maximum aantal deelnemers, hangt definitieve indeling af van het aantal aanmeldingen per sessie. 

Complianceregeling Mededinging
Deelnemers aan dit evenement vallen onder de Complianceregeling Mededinging van het Verbond en worden geacht zich te houden aan de geldende mededingingsregels en met de inhoud van de regeling bekend te zijn.

Aankomende activiteiten

Aarde.jpg

Werkconferentie klimaatimpact financiële sector

 • 28 januari
 • Bijeenkomst
 • Vakkennis
Volmachten.1.jpg

Bijeenkomst Volmachtgevende Verzekeraars

 • 6 februari
 • Bijeenkomst
 • Verzekeringsthema's
Google home klein.jpg

Bijeenkomst Google Home: je nieuwe beste vriend! Herhaald

 • 6 maart
 • Bijeenkomst
 • Trends en innovatie

Cookies

{cookieText}