Skip to Content

SCIOS-inspecties: een deepdive in techniek, proces en datamogelijkheden

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden Log in voor toegang of vraag account aan.

SCIOS-inspecties: een deepdive in techniek, proces en datamogelijkheden

Brandveiligheidsinspecties spelen een rol bij het voorkomen van brandschade. SCIOS-inspecties SCOPE 10 en SCOPE 12 zijn hier voorbeelden van. Inspecteurs controleren hierbij zowel het elektrisch materieel als de zonnestroominstallatie. Wat zijn deze inspecties? Wat gebeurt er tijdens de controles? En wat hebben klanten en verzekeraars eraan?


SCIOS laat in de presentatie zien wat de controles inhouden, hoe herstel plaatsvindt en aan welke eisen inspectiebedrijven moeten voldoen.
SCIOS schenkt ook aandacht aan de onderlinge communicatie tussen installatie-eigenaar en verzekeraar: hoe kan deze duidelijk worden gemaakt wat wordt verwacht? En hoe kan de installatie-eigenaar controleren dat de juiste inspectie wordt ingekocht? En hoe kan de verzekeraar gebruik maken van de beschikbare gegevens over een inspectie?

In de presentaties is ruimte voor vragen en discussie.
Meld je nu aan! Aanmelden kan t/m maandag 15 mei a.s., 12.00 uur.

Bestemd voor
Deelname is exclusief voor medewerkers van organisaties die aangesloten zijn bij het Verbond van Verzekeraars en voor leden van Adfiz en de NVGA.
De bijeenkomst is bestemd voor iedereen die te maken heeft met SCIOS-inspecties, zoals acceptanten, productontwikkelaars, technische experts, risicodeskundigen en adviseurs.

Sprekers 
Jay Smeekes | E-expert, lid SCIOS College van Deskundigen, inspecteur, schade-expert
Bertus Zuijdgeest | Secretaris College van Deskundigen SCIOS
Berry Looijen | Technisch specialist bij Achmea, lid SCIOS College van Deskundigen

Programma
Aanvang: 14.00 uur (ontvangst vanaf 13.30 uur)
Einde: 17.00 uur

 • Welkom en opening
 • SCIOS-inspecties – wat zijn dit?
  Wat houdt de inspectie in? Tegen welke eisen wordt getoetst? Zijn er aanvullende eisen uit de verzekeringsbranche? En hoe om te gaan met de afronding en het resultaat van de inspectie?
 • Kwaliteitsborging
  Wat zijn eisen aan inspectiebedrijven? Wat houdt certificatie in en wie voert de controle uit? Hoe wordt er omgegaan met bezwaar en klachten?
 • Beschikbaarheid inspectiegegevens
  Gegevens over inspecties kunnen door de verzekeringsbranche voor controle en communicatie worden gebruikt. Welke gegevens zijn dat? En hoe zijn deze gegevens beschikbaar?
 • De praktijk
  Hoe zorg je ervoor dat de klant de juiste inspectie inkoopt? En hoe kan de klant dit controleren? Ook is er aandacht voor de omgang met verschillende risicoprofielen; is herinspectie nodig of volstaat een herstelverklaring? En hoe gaan SCOPE 10 en SCOPE 12 daarmee om? Verder wordt er dieper ingegaan op transparantie over branche-specifieke eisen en de kwaliteit van dataregistratie.
 • Vragen en antwoorden
 • Afsluiting

Kosten
Voor medewerkers werkzaam bij een lid van het Verbond van Verzekeraars zijn aan deelname geen kosten verbonden. Deze bijeenkomst valt onder het lidmaatschap. Weet je niet zeker over jouw organisatie lid is van het Verbond van Verzekeraars check dan de ledenlijst.

Annulering en no-show
Leden
Leden van het Verbond van Verzekeraars kunnen hun aanmelding annuleren tót 48 uur voor de bijeenkomst. Bij latere annulering of no-show wordt € 50,- (excl. BTW) administratie-/organisatiekosten in rekening gebracht. Deze kosten worden niet in rekening gebracht als je je door een collega laat vervangen.
Annuleringen en vervangingen dienen per e-mail te worden doorgegeven aan het organisatiebureau van de Insurance Academy.
Door inschrijving verklaart de deelnemer zich akkoord met bovengenoemde voorwaarden.

PA-certificaat
Na deze bijeenkomst weet je o.a. wat de inspecties inhouden en hoe de inspectiegegevens gebruikt worden voor informatiedoeleinden.
Deze bijeenkomst draagt bij aan het actueel houden van relevante kennis en kunde over dit thema.
Desgewenst kan een bewijs van deelname (PA-certificaat) worden verkregen. Je dient dit aan te geven als je je voor de bijeenkomst aanmeldt.
Dit certificaat kan onderdeel zijn van eigen maatschappijprogramma’s op het gebied van Permanent Actueel (PA).

PE-punten
Met het bewijs van deelname (PA-certificaat) kan je op de website van het NIVRE (onder Permanente Educatie) zien of aan deze bijeenkomst PE-punten zijn toegekend.

Nadere informatie en vragen
Voor nadere informatie of met vragen kun je contact opnemen met Marieke Beugel. Aan haar kun je eventueel ook reeds vooraf vragen sturen, dan kan hiermee bij de voorbereiding zoveel mogelijk rekening worden gehouden.

Complianceregeling Mededinging
Deelnemers aan dit evenement vallen onder de Complianceregeling Mededinging van het Verbond en worden geacht zich te houden aan de geldende mededingingsregels en met de inhoud van de regeling bekend te zijn.

Privacyverklaring
De Insurance Academy is onderdeel van het Verbond van Verzekeraars. Op de verwerking van persoonsgegevens die aan de Insurance Academy worden verstrekt is daarom de privacyverklaring van het Verbond van Verzekeraars van toepassing. Artikel 5 van die verklaring handelt specifiek over gegevens die worden verstrekt in het kader van deelname aan een activiteit of bijeenkomst van het Verbond (de Insurance Academy).