Skip to Content

Training: Inclusief leiderschap bij psychische diversiteit

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden Log in voor toegang of vraag account aan.

Training: Inclusief leiderschap bij psychische diversiteit

Bestemd voor: deze training is bestemd voor leden van het Verbond & niet-leden en richt zich specifiek op managers.

Op dinsdag 28 januari en donderdag 30 januari 2020 vindt de training inclusief leiderschap bij psychische diversiteit plaats.
Bijna de helft van het ziekteverzuim heeft een psychische oorzaak terwijl de medewerker hét kapitaal van de organisatie is. Een goed functionerend team zorgt immers voor goede resultaten. Juist nu, met alle uitdagingen zoals de hoge werkdruk en werken op afstand, liggen psychische klachten op de loer en is echt contact met medewerkers van groot belang. Vaak zijn psychische problemen onzichtbaar en daardoor onbespreekbaar op de werkvloer terwijl werknemers juist sneller herstellen en in balans blijven als ze open kunnen zijn over hun psychische kwetsbaarheid. 

Doelstelling
In dit krachtenveld zijn managers een belangrijke schakel. In deze training maakt u kennis met de relevante facetten van psychische diversiteit op de werkvloer. 

Rollenspellen, oefeningen, intervisie en uitwisseling
U gaat aan de hand van uw eigen praktijk in dialoog om effectief toegerust te zijn op de complexe dynamiek van psychische diversiteit op de werkvloer. Naast concrete do’s en dont’s van inclusief leiderschap ervaart u de kracht van contact en aandacht als belangrijke managementtools. U wordt uitgenodigd en ondersteund door middel van rollenspellen en praktische oefeningen om u van uw eigen communicatie en die van uw medewerker bewust te worden. U krijgt een inleiding in succesvolle strategieën om uw kennis uit te breiden en uw invloed op psychisch welzijn van uw medewerker als manager te vergroten. 

U kunt vooraf vragen insturen aan Eurydice Janga (beleidsadviseur Arbeidsvoorwaarden bij het Verbond van Verzekeraars).

Doelgroep
Deze training is bestemd voor leden van het Verbond & niet-leden en richt zich specifiek op managers. 

Het aantal plaatsen dat voor externen beschikbaar is, is mede afhankelijk van het aantal aanmeldingen door leden en uw profiel. Na aanmelding laten wij u weten of uw aanvraag kan worden gehonoreerd.

Programma (2 dagdelen)
08.30 uur  Ontvangst met koffie, thee en versnapering
09.00 uur  Welkom
09.15 uur  Warming up & kennismaken
10.00 uur  Dialoog over stigma en vooroordelen
10.30 uur  Pauze
10.45 uur  Dialoog over stigma en vooroordelen
11.15 uur  Opdracht: Persoonlijke management toolkit
12.30 uur  Lunchpauze
13.30 uur  Oefenen met een trainingsacteur
16.15 uur  Evaluatie en actieplan
16.30 uur  Afsluiting en borrel 

Voor deelname aan deze training is geen specifieke kennis of ervaring vereist en voor deze training gelden geen vrijstellingen. De studiebelasting is gelijk aan de duur van de training en indien beschikbaar worden de presentaties achteraf toegezonden. 

Deze training draagt bij aan uw actuele kennis
Na deze training … 

 • weet u hoe u met compassie het gesprek aangaat;
 • stelt u de juiste vragen;
 • heeft u een visie ontwikkeld waarmee u beter bent toegerust op de complexe dynamiek van psychische diversiteit op de werkvloer;
 • bent u zich bewust van uw oordelen over uzelf en anderen;
 • ervaart u als gevolg hiervan meer gemak en ruimte in het contact met medewerkers. 

Deze training draagt bij aan het actueel houden van relevante kennis en kunde over dit thema. Desgewenst kan een deelnamecertificaat worden verkregen. U dient dit aan te geven als u zich voor de training aanmeldt. Dit certificaat kan onderdeel zijn van eigen maatschappijprogramma’s op het gebied van Permanent Actueel (PA).

Sprekers
De training wordt gegeven door Martijn Voerman en Mirjam de Bont.

Martijn Voerman
Martijn is werkzaam als teammanager en trainer bij Rijksdienst voor ondernemend Nederland. Daarnaast is hij ambassadeur bij Samen Sterk zonder Stigma en heeft de inclusief leiderschap training helpen ontwikkelen.  

Mirjam de Bont
Mirjam werkt al 18 jaar als trainingsacteur voor diverse soorten trainingen. Daarnaast is ze ook actief in de theater wereld. Sinds een jaar doet ze nu ook de inclusief leiderschap training voor Samen Sterk zonder Stigma. 

Kosten
Leden: voor medewerkers werkzaam bij een lid van het Verbond van Verzekeraars zijn aan deelname geen kosten verbonden.
Niet-leden: Voor deelnemers niet werkzaam bij een lid van het Verbond van Verzekeraars zijn aan deelname de volgende kosten verbonden: € 350,= (excl. BTW)

  • Op deze bijeenkomst zijn de Algemene Voorwaarden van Dienstverlening Verbond BV van toepassing. Door inschrijving verklaart u zich akkoord met de Algemene Voorwaarden van Dienstverlening Verbond BV
  • Vanaf inschrijving geldt een bedenktermijn van 14 dagen
  • Plaatsing geschiedt na beoordeling van de inschrijving door de Insurance Academy
  • Facturatie van deze kosten geschiedt vanuit Dienstverlening Verbond BV

Annulering en no-show
Leden
Leden van het Verbond van Verzekeraars kunnen hun aanmelding annuleren tót 48 uur voor de bijeenkomst.
Bij latere annulering of no-show wordt € 50,= (excl. BTW) administratie-/organisatiekosten in rekening gebracht.
Deze kosten worden niet in rekening gebracht als u zich door een collega laat vervangen.
Annuleringen en vervangingen dienen per e-mail te worden doorgegeven aan het organisatiebureau van de Insurance Academy.
De training gaat door bij minimaal 10 inschrijvingen.
Door inschrijving verklaart de deelnemer zich akkoord met bovengenoemde voorwaarden. 

Niet-leden
Annulering van de aanmelding is mogelijk tot 14 dagen na inschrijving. Bij latere annulering of no-show is het volledige deelnamegeld verschuldigd.Deze kosten worden niet in rekening gebracht als u zich door een collega laat vervangen.
Annuleringen en vervangingen dienen per e-mail te worden doorgegeven aan het organisatiebureau van de Insurance Academy.
De training gaat door bij minimaal 10 inschrijvingen.
Door inschrijving verklaart de deelnemer zich akkoord met bovengenoemde voorwaarden. 

Nadere informatie en vragen
Voor nadere informatie of met vragen kunt u contact opnemen met Eurydice Janga (beleidsadviseur Arbeidsvoorwaarden van het Verbond van Verzekeraars). Ook kunt u uw vragen gerelateerd aan het onderwerp van de training vooraf mailen naar mevrouw Janga. 

Complianceregeling Mededinging
Deelnemers aan dit evenement vallen onder de Complianceregeling Mededinging van het Verbond en worden geacht zich te houden aan de geldende mededingingsregels en met de inhoud van de regeling bekend te zijn.  

Privacyverklaring
De Insurance Academy is onderdeel van het Verbond van Verzekeraars. Op de verwerking van persoonsgegevens die aan de Insurance Academy worden verstrekt is daarom de privacyverklaring van het Verbond van Verzekeraars van toepassing. Artikel 5 van die verklaring handelt specifiek over gegevens die worden verstrekt in het kader van deelname aan een activiteit of bijeenkomst van het Verbond (de Insurance Academy).