}
Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content

Verzekeringsfraude bij co-assurantie. Niet wegkijken, maar samen aanpakken!

Deze bijeenkomst staat open voor leden van het Verbond van Verzekeraars. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

Co-assurantie is een in de wereld unieke vorm van verzekeren. Samengebracht op de zogeheten assurantiebeurs dragen meerdere verzekeraars gezamenlijk grote zakelijke en financiële risico’s. De huidige Nederlandse co-assurantiemarkt kenmerkt zich vanuit een lange traditie en kent dan ook nog diverse ‘ongeschreven’ gebruiken. Maar wat betekent dit alles voor de detectie en aanpak van verzekeringsfraude in deze markt? Laten we op dit terrein niet teveel liggen?

Uit onderzoek van het Verbond blijkt dat in de co-assurantiemarkt de gedachte dat verzekeringen “op goed vertrouwen” kunnen worden afgesloten, en dat fraude zelden voorkomt, nog sterk aanwezig is. Dit terwijl betrokken partijen bij aanvragen en claims regelmatig het gevoel hebben dat ‘er iets niet in de haak’ is. Medewerkers ervaren vaak een drempel of weten niet goed hoe zij onderbuikgevoelens en concretere fraudevermoedens moeten aankaarten. En als dan tóch fraudeonderzoek plaatsvindt, is het dikwijls lastig om het bewijs rond te krijgen, maatregelen te nemen en hierbij samen te werken met partijen in de keten.

Tijdens deze bijeenkomst lanceert het Verbond het Actieplan ‘Zakelijk en Integer’ voor fraudebestrijding bij co-assurantie. Ook krijgt u voorbeelden gepresenteerd van verzekeringsfraude in dit marktsegment, van het onderzoek dat hierbij heeft plaatsgevonden en de knelpunten die zich hierbij voordeden. De deelnemers krijgen alle gelegenheid om kennis en ervaringen uit te wisselen. Gezamenlijk zoeken we naar oplossingsrichtingen voor een verbeterde collectieve fraude-aanpak in de co-assurantiemarkt.

Doelstelling
Deze bijeenkomst heeft tot doel om de problematiek rondom fraude(bestrijding) in de co-assurantiemarkt bespreekbaar te maken en om de kennisdeling en samenwerking tussen grootzakelijke verzekeraars op dit terrein te verbeteren.

Programma
13:30 uur Inloop met koffie & thee
14:00 uur Opening, korte introductie – Roelof Visscher (Teammanager CBV)
14:10 uur Fraudebestrijding co-assurantie: waar liggen onze uitdagingen? - Anne Sonnenschein
                 (Beleidsadviseur CBV)
14.35 uur Voorbeelden in het acceptatieproces – Paul Littooij (Marine Manager,
                 Chubb European Group)
14.55 uur Interactieve discussie – moderator
15.10 uur Pauze
15.30 uur Confrontatie met een “extreem” waargebeurd dilemma – moderator
15.40 uur Een verdachte claim ontleed - Jan Stekelenburg & Maxim Rapp (Stekelenburg 
                 Schade Onderzoek Bureau)
16.10 uur Interactieve discussie – moderator
16.30 uur Afsluiting en netwerkborrel

Bestemd voor
Deze bijeenkomst staat open voor medewerkers van verzekeraars die (onder meer) actief zijn in de co-assurantiemarkt en lid zijn van het Verbond. Het programma is onder meer interessant voor beleidsbepalers, fraudecoördinatoren, fraudecontactpersonen, compliance-medewerkers, acceptanten en schadebehandelaars van grootzakelijke verzekeraars.

Kosten
Voor medewerkers werkzaam bij een lid van het Verbond van Verzekeraars zijn aan deelname geen kosten verbonden.

Annulering en no-show
Leden van het Verbond van Verzekeraars kunnen hun aanmelding annuleren tót uiterlijk 29 november. Bij latere annulering of no-show wordt € 50,= (excl.btw) administratie-/organisatiekosten in rekening gebracht. Deze kosten worden niet in rekening gebracht als u zich door een collega laat vervangen. Annuleringen en vervangingen dienen per e-mail te worden doorgegeven aan het organisatiebureau van de Insurance Academy. Door inschrijving verklaart de deelnemer zich akkoord met bovengenoemde voorwaarden.

Deze bijeenkomst draagt bij aan uw actuele kennis
Na deze bijeenkomst weet u

 • Hoe verzekeringsfraude zich manifesteert in de co-assurantiemarkt.
 • Welke eisen de bindende zelfregulering van het Verbond op dit terrein
          aan uw organisatie stelt.
 • Welke knelpunten zich gezien het unieke karakter van de co-assurantiemarkt
          zich nog voordoen bij deze aanpak en hoe deze (mogelijk) zijn op te lossen.
 • Welke best-practices er reeds bestaan bij fraude-aanpak binnen de grootzakelijke
          verzekeringsmarkt.
 • Met welke partijen u op dit terrein kunt samenwerken.

Deze bijeenkomst draagt bij aan het actueel houden van relevante kennis en kunde over dit thema. Desgewenst kan een deelnamecertificaat worden verkregen. U dient dit aan te geven als u zich voor de bijeenkomst aanmeldt. Dit certificaat kan onderdeel zijn van eigen maatschappijprogramma’s op het gebied van Permanent Actueel (PA).

Nadere informatie en vragen
Voor nadere informatie of met vragen kunt u contact opnemen met Anne Sonnenschein. Met hem kunt u eventueel ook reeds vooraf vragen sturen, dan kan hiermee bij de voorbereiding zoveel mogelijk rekening worden gehouden.   

Complianceregeling Mededinging
Deelnemers aan dit evenement vallen onder de Complianceregeling Mededinging van het Verbond en worden geacht zich te houden aan de geldende mededingingsregels en met de inhoud van de regeling bekend te zijn.

Aankomende activiteiten

shutterstock_554011084.jpg

Themabijeenkomst Kerngroep Blockchain is ontketend!

 • 22 mei
 • Bijeenkomst
 • Trends en innovatie
shutterstock_378433945.jpg
Embracing Global Innovation in the Netherlands.jpg

Cookies

{cookieText}