Webinar: Aan de slag met thematisch IMVO-beleggingsbeleid!

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content

Webinar: Aan de slag met thematisch IMVO-beleggingsbeleid!

Klimaatverandering en Energietransitie

Dit webinar is bestemd zowel voor leden als voor overige geïnteresseerden.

In de komende periode organiseert het IMVO-convenant Verzekeringssector vijf separate webinars over de vijf beleggingsraamwerken voor thematisch beleggingsbeleid. De themakaders zijn in juni 2020 gepubliceerd.

De eerste in deze reeks gaat over Klimaatverandering en Energietransitie.

Aanmelden kan nu!

Themakaders
In de themakaders zijn relevante wet- en regelgeving, tips en andere ondersteunende elementen bijeengebracht, die een verzekeraar kan hanteren bij het beleggen in de vijf risicovolle sectoren.  Je vindt de themakaders hier. Per themakader zullen experts van de verzekeraars, ngo’s en overheid een toelichting geven.

Klimaatverandering en Energietransitie
Het eerste webinar gaat over het thema Klimaatverandering en Energietransitie en vindt plaats op 27 oktober om 15:00 uur. We nodigen je van harte uit om hieraan deel te nemen.
Het webinar duurt een uur en is bedoeld om de inhoud van dit themakader toe te lichten,  voorbeelden te bespreken en uiteraard om je vragen te beantwoorden. Tijdens het webinar krijg je ruim de gelegenheid om je vragen in te brengen. Vragen die niet meer aan de orde kunnen komen worden verzameld en naderhand beantwoord.

In de komende periode worden ook webinars georganiseerd over de thema’s ‘controversiële wapens en wapenhandel met hoog-risico landen’, ‘dierenwelzijn’, ‘kinderrechten’ en ‘landrechten’. Wanneer de data hiervan bekend zijn zullen we je hierover via deze website informeren.

Richard Weurding, algemeen directeur van het Verbond van Verzekeraars: “Het convenant en de themakaders, benadrukken de inzet van verzekeraars om internationaal maatschappelijk verantwoord te beleggen en een bijdrage te leveren aan een duurzame wereld”.

Programma
Aanvang:     15.00 uur
Duur:           ca. 1 uur

Meer informatie over de inhoud en de sprekers volgt op een later tijdstip.

Bestemd voor
Dit webinar staat open zowel voor leden als voor andere geïnteresseerden.
Deelname is vooral interessant voor medewerkers bij verzekeraars die zich bezighouden met beleggingen, investeringen en/of duurzaamheid.
Mocht dit onderwerp ook of beter passen bij het aandachtsgebied van een collega, dan verzoeken wij je om deze aankondiging onder haar/zijn aandacht te brengen.

Kosten
Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

Nadere informatie en vragen
Voor nadere informatie of met vragen kun je contact opnemen Boy Slijp (beleidsadviseur duurzaamheid bij het Verbond).

Mogelijk ook interessant
- Speciale themapagina over beleggingsbeleid op de website van het Verbond.

Aanmelden
Je wordt verzocht je voor dit webinar via de website van de SER te registreren.

Na inschrijving ontvang je per mail een bevestiging en enige dagen voorafgaand aan het webinar ontvang je nadere informatie en de link naar het webinar zelf.