Skip to Content

Week van het Veilig Ondernemen - Opening

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden Log in voor toegang of vraag account aan.

Week van het Veilig Ondernemen - Opening

Risico's en veilig ondernemen

Let op! Onze aanmeldprocedure is veranderd!
Dit webinar organiseren wij via OnlineSeminar. Voor deelname moet je éénmalig een account aanmaken bij OnlineSeminar.


Van 14 tot en met 18 juni organiseert het Verbond van Verzekeraars 'de Week van het Veilig Ondernemen', een serie webinars over risico’s en veilig ondernemen met de focus op brand-, cyber-, verkeers- en arbeidsveiligheid.

De week wordt geopend door Geeke Feiter, directeur Schade van het Verbond van Verzekeraars. In dit eerste webinar presenteert zij de Risicomonitor Bedrijfsbranden 2020. Daarnaast delen Ira Helsloot en Jouri Schoemaker (founder Pieter Pot) hun visie op veilig ondernemen in de praktijk. 

Nieuwsgierig? Bekijk het programma en meld je aan.

Bestemd voor
Dit webinar staat open zowel voor leden van het Verbond als voor andere geïnteresseerden. Deelname is vooral interessant voor acceptanten, adviseurs en risicodeskundigen van verzekeraars en verzekeringsadviseurs. Daarnaast ook voor ondernemers en adviseurs rondom de thema’s brand-, cyber-, verkeers- en arbeidsveiligheid.

Programma
Aanvang:     11.00 uur
Duur:           max.  1 uur

  • Opening en presentatie Risicomonitor Bedrijfsbranden 2020
  • Ira Helsloot, hoogleraar Besturen van Veiligheid aan de Radboud Universiteit Nijmegen
  • Jouri Schoemaker, één van de oprichters van Pieter Pot, de allereerste online verpakkingsvrije supermarkt van Nederland. Binnen 18 maanden hebben meer dan 50.000 mensen zich ingeschreven voor de wachtlijst, is er 2,7 miljoen euro aan groeikapitaal opgehaald én wordt er nu landelijk bezorgd. Hoe gaat hij om met bedrijfsrisico's en veilig werken?
  • Paneldiscussie
  • Afsluiting

Kosten
Voor medewerkers werkzaam bij een lid van het Verbond van Verzekeraars zijn aan deelname geen kosten verbonden. Deze stream valt onder het lidmaatschap.
Voor medewerkers van een organisatie aangesloten bij Adfiz bedragen de kosten €49,-(excl. BTW).
Voor overige geïnteresseerden bedragen de deelnamekosten €69,- (excl. BTW).
Als je ook 1 of meer andere streams van de week van het Veilig Ondernemen kijkt is deelname aan deze openingsstream gratis. Je moet je voor iedere stream waaraan je deelneemt wel apart aanmelden!

  • Op deze bijeenkomst zijn de Algemene Voorwaarden van Dienstverlening Verbond BV van toepassing. Door inschrijving verklaar je je akkoord met de Algemene Voorwaarden van Dienstverlening Verbond BV
  • Vanaf inschrijving geldt een bedenktermijn van 14 dagen
  • Plaatsing geschiedt na beoordeling van de inschrijving door de Insurance Academy
  • Facturatie van deze kosten geschiedt vanuit Dienstverlening Verbond BV

Nadere informatie en vragen
Voor nadere informatie of met vragen kun je contact opnemen met Iwanna de Jonge. Aan haar kun je eventueel ook reeds vooraf vragen sturen, dan kan hiermee bij de voorbereiding zoveel mogelijk rekening worden gehouden.

Hoe werkt deze livestream?
Tijdens de livestream kun je als deelnemer de sprekers zien en horen. Ook kun je vragen stellen en opmerkingen maken, door de vraag-en-antwoordfunctie te gebruiken.
De sprekers kunnen jou níét zien en horen. De binnenkomende vragen worden beoordeeld door een moderator, die een selectie maakt en deze voorlegt aan de presentatoren.

Hoe kun je deelnemen aan de livestream? Let op: onze aanmeldprocedure is veranderd!
Dit webinar organiseren wij via Online Seminar. Voor deelname moet je éénmalig een account aanmaken bij Online Seminar. Na je aanmelding ontvang je de link om deel te kunnen nemen.
Na registratie bij OnlineSeminar voor de webinars van het Verbond, kun je voor toekomstige Verbondswebinars van dat account gebruik maken en hoef je je niet opnieuw te registreren.
Kun je op het moment van de livestream niet kijken? Geen probleem! De stream is ook terug te kijken op een moment dat het jou wél uitkomt, alleen is er dan geen live interactie meer mogelijk. Ook daarvoor moet je je wel hebben aangemeld.

Complianceregeling Mededinging
Deelnemers aan dit evenement vallen onder de Complianceregeling Mededinging van het Verbond en worden geacht zich te houden aan de geldende mededingingsregels en met de inhoud van de regeling bekend te zijn.

Privacyverklaring
De Insurance Academy is onderdeel van het Verbond van Verzekeraars. Op de verwerking van persoonsgegevens die aan de Insurance Academy worden verstrekt is daarom de privacyverklaring van het Verbond van Verzekeraars van toepassing. Artikel 5 van die verklaring handelt specifiek over gegevens die worden verstrekt in het kader van deelname aan een activiteit of bijeenkomst van het Verbond (de Insurance Academy).

Let op! Onze aanmeldprocedure is veranderd!
Dit webinar organiseren wij via OnlineSeminar. Voor deelname moet je éénmalig een account aanmaken bij OnlineSeminar.