Skip to Content

Week van het Veilig Ondernemen - Verkeersveiligheid

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden Log in voor toegang of vraag account aan.

Week van het Veilig Ondernemen - Verkeersveiligheid

Veiliger verkeer met rijhulpsystemen

Let op! Onze aanmeldprocedure is veranderd!
Dit webinar organiseren wij via OnlineSeminar. Voor deelname moet je éénmalig een account aanmaken bij OnlineSeminar.


Steeds meer rijhulpsystemen komen beschikbaar in auto’s, zoals adaptive cruise control en noodremsystemen. Maar hoe dragen die bij aan (verkeers)veiligheid en zien we dit ook terug in de schadelastcijfers? En worden bestuurders juist niet makkelijker afgeleid? Dragen rijhulpsystemen bij aan de verkeersveiligheid? Welke keuzes zijn te maken en wat betekent dit voor zakelijke rijders en wagenparkbeheerders?

Het Verbond heeft onderzoek gedaan of rijhulpsystemen bijdragen aan het verminderen van ongevallen. De resultaten van het onderzoek worden in dit webinar gepresenteerd.

Meld je nu aan! 

Bestemd voor
Deze livestream staat open zowel voor leden van het Verbond van Verzekeraars als voor andere geïnteresseerden.
Deelname is vooral interessant voor:
- verzekeraars algemeen (management, productmanagement, risicodeskundigen, preventieadviseurs, acceptatie)
- volmachten, tussenpersonen en adviseurs
- zakelijke markt, fleetowners, leasemaatschappijen
- functionarissen op gebied van verkeersveiligheid (o.a. onderzoeksbureaus)

Sprekers
- Geeke Feiter-van Heuvelen, directeur Verbond van Verzekeraars
- Harmen van der Veer, senior Data Analist Verbond van Verzekeraars
- Tom Rodenburg, senior Register Risico Professional Vervoer & Transport Hello Mobility
- Alex de Hoop, beleidsadviseur Verbond van Verzekeraars

Programma 
Aanvang:     11.00 uur
Duur:           max.  1 uur

  • Opening en inleiding door Geeke Feiter-Van Heuvelen
  • Onderzoek Rijhulpsystemen en ongevalskansen door Harmen van der Veer
  • Visie op de toekomst van rijhulpsystemen
  • Schadelastbeheersing voor wagenparkbeheerders door Tom Rodenburg

Nadere informatie en vragen
Voor nadere informatie of met vragen kun je contact opnemen met  Alex de Hoop. Aan hem kun je eventueel ook reeds vooraf vragen sturen, dan kan hiermee bij de voorbereiding zoveel mogelijk rekening worden gehouden.

Kosten
Voor medewerkers werkzaam bij een lid van het Verbond van Verzekeraars zijn aan deelname geen kosten verbonden. Deze stream valt onder het lidmaatschap.
Voor medewerkers werkzaam bij een organisatie aangesloten bij Adfiz bedragen de deelnamekosten €49,- (excl. BTW).
Voor overige geïnteresseerden bedragen de deelnamekosten €69,- (excl. BTW).
Kijk deze stream en kijk gratis naar de openingsstream!
Als je je voor deze en/of andere streams van de week van het Veilig Ondernemen aanmeldt, kun je ook gratis aan de openingsstream van 14 juni deelnemen. Je moet je daarvoor dan wel even apart aanmelden!

  • Op deze bijeenkomst zijn de Algemene Voorwaarden van Dienstverlening Verbond BV van toepassing. Door inschrijving verklaar je je akkoord met de Algemene Voorwaarden van Dienstverlening Verbond BV
  • Vanaf inschrijving geldt een bedenktermijn van 14 dagen
  • Plaatsing geschiedt na beoordeling van de inschrijving door de Insurance Academy
  • Facturatie van deze kosten geschiedt vanuit Dienstverlening Verbond BV

Hoe werkt deze livestream?
Tijdens de livestream kun je als deelnemer de sprekers zien en horen. Ook kun je vragen stellen en opmerkingen maken, door de vraag-en-antwoordfunctie te gebruiken.
De sprekers kunnen jou níét zien en horen. De binnenkomende vragen worden beoordeeld door een moderator, die een selectie maakt en deze voorlegt aan de presentatoren.

Hoe kun je deelnemen aan de livestream? Let op: onze aanmeldprocedure is veranderd!
Dit webinar organiseren wij via Online Seminar. Voor deelname moet je éénmalig een account aanmaken bij Online Seminar. Na je aanmelding ontvang je de link om deel te kunnen nemen. 
Na registratie bij OnlineSeminar voor de webinars van het Verbond, kun je voor toekomstige Verbondswebinars van dat account gebruik maken en hoef je je niet opnieuw te registreren.
Kun je op het moment van de livestream niet kijken? Geen probleem! De stream is ook terug te kijken op een moment dat het jou wél uitkomt, alleen is er dan geen live interactie meer mogelijk. Ook daarvoor moet je je wel hebben aangemeld.

PA-certificaat
Na deze bijeenkomst heb je inzicht in rijhulpsystemen en hoe deze het risico op ongevallen kunnen verminderen en hoe rijhulpsystemen in de zakelijke markt kunnen bijdragen aan schadelastbeheersing.
Deze bijeenkomst draagt bij aan het actueel houden van relevante kennis en kunde over dit thema. Indien je een bewijs van deelname (PA-certificaat) wilt ontvangen, dien je bij je profiel bij OnlineSeminar je geboortedatum in te vullen.
Dit certificaat kan onderdeel zijn van eigen maatschappijprogramma’s op het gebied van Permanent Actueel (PA).

Complianceregeling Mededinging
Deelnemers aan dit evenement vallen onder de Complianceregeling Mededinging van het Verbond en worden geacht zich te houden aan de geldende mededingingsregels en met de inhoud van de regeling bekend te zijn.

Privacyverklaring
De Insurance Academy is onderdeel van het Verbond van Verzekeraars. Op de verwerking van persoonsgegevens die aan de Insurance Academy worden verstrekt is daarom de privacyverklaring van het Verbond van Verzekeraars van toepassing. Artikel 5 van die verklaring handelt specifiek over gegevens die worden verstrekt in het kader van deelname aan een activiteit of bijeenkomst van het Verbond (de Insurance Academy).

Let op! Onze aanmeldprocedure is veranderd!
Dit webinar organiseren wij via OnlineSeminar. Voor deelname moet je éénmalig een account aanmaken bij OnlineSeminar.