Skip to Content

Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden Log in voor toegang of vraag account aan.

Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

instrumenten in de praktijk

De nieuwe Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen (Wkb) treedt op 1 januari 2023 in werking. Hiermee verandert er veel in de organisatie van kwaliteitsborging in de bouw. De verzekeringssector speelt een belangrijke rol bij het bieden van financiële zekerheid en aansturing van kwaliteitsborging. Wat zijn de praktische gevolgen van de wet? Welke instrumenten zijn er en hoe kan je deze inzetten om de kwaliteit (beter) te borgen?
Meld je nu aan! Aanmelden kan t/m dinsdag 1 november a.s., 10.00 uur.

Er zijn jaren van discussie, onderzoek en pilotprojecten aan vooraf gegaan. Nu de nieuwe WKB op 1 januari 2023 in werking treedt, nemen we je mee in de nog te zetten stappen richting de implementatie van de wet. We gaan in op de gevolgen voor acceptatie en de beroeps­aansprakelijkheid voor bouwondernemingen en de controleur. Welke voordelen bieden kwaliteitsborgingsinstrumenten voor experts? Maakt betere registratie schade-expertise daadwerkelijk makkelijker?

Bestemd voor
Deze bijeenkomst staat open voor zowel leden van het Verbond van Verzekeraars als voor andere geïnteresseerden.
Deelname is vooral interessant voor verzekeraars, makelaars en schade-experts actief in aansprakelijkheid-, brand- en technische verzekeringen en brandverzekeringen.

Sprekers
Niek Vonk, directeur marine en technische verzekeringen bij Allianz
Hajé van Egmond, beleidsadviseur kwaliteitsborging bij het Ministerie van BZK
Ton Jans, directeur KOMO/KiK
Ivonne Spierings-Leeijen, projectvoorbereider Van Wijen
Marco Keijzer, directeur Toets+Bouw

Programma
Aanvang:  14.00 uur (inloop vanaf 13.30 uur)
Einde:      16.30 uur met aansluitend een borrel

 • Welkom en introductie door Niek Vonk
 • Historie en opzet van de WKB - door Hajé van Egmond
 • Instrumenten in de praktijk - door Ton Jans
  Pauze
 • Voorbeeldproject KiK - door Ivonne Spierings-Leeijen en Marco Keijzer
 • Afronding met aansluitend borrel

Kosten
Voor medewerkers werkzaam bij een lid van het Verbond van Verzekeraars zijn aan deelname geen kosten verbonden. Deze bijeenkomst valt onder het lidmaatschap. Weet je niet zeker over jouw organisatie lid is van het Verbond van Verzekeraars check dan de ledenlijst.

Voor medewerkers die aangesloten zijn bij Adfiz en NVGA bedragen de deelnamekosten € 49,- (excl. BTW).
Voor overige geïnteresseerden bedragen de kosten € 69,- (excl. BTW).

 • Op deze bijeenkomst zijn de Algemene Voorwaarden van Dienstverlening Verbond BV van toepassing. Door inschrijving verklaar je je akkoord met de Algemene Voorwaarden van Dienstverlening Verbond BV
 • Vanaf inschrijving geldt een bedenktermijn van 14 dagen
 • Plaatsing geschiedt na beoordeling van de inschrijving door de Insurance Academy
 • Facturatie van deze kosten geschiedt vanuit Dienstverlening Verbond BV

Annulering en no-show
Leden
Leden van het Verbond van Verzekeraars kunnen hun aanmelding annuleren tót 48 uur voor de bijeenkomst. Bij latere annulering of no-show wordt € 50,- (excl. BTW) administratie-/organisatiekosten in rekening gebracht. Deze kosten worden niet in rekening gebracht als je je door een collega laat vervangen.
Annuleringen en vervangingen dienen per e-mail te worden doorgegeven aan het organisatiebureau van de Insurance Academy.
Door inschrijving verklaart de deelnemer zich akkoord met bovengenoemde voorwaarden.

Betalende bezoekers
Annulering van de aanmelding is mogelijk tot 14 dagen na inschrijving. Bij latere annulering of no-show is het volledige deelnamegeld verschuldigd. Deze kosten worden niet in rekening gebracht als je je door een collega laat vervangen.
Annuleringen en vervangingen dienen per e-mail te worden doorgegeven aan het organisatiebureau van de Insurance Academy.
Door inschrijving verklaart de deelnemer zich akkoord met bovengenoemde voorwaarden.

PA-certificaat
Na deze bijeenkomst heb je inzicht in
- de stand van zaken en de te verwachten effecten van de invoering van de WKB en de gevolgen voor acceptatie en de beroepsaansprakelijkheid van bouwondernemingen en de controleur
- de werking van kwaliteitsborgingsinstrumenten en de voordelen die ze bieden voor verzekeraars en schade-experts.

Deze bijeenkomst draagt bij aan het actueel houden van relevante kennis en kunde over dit thema. Dit certificaat kan onderdeel zijn van eigen maatschappijprogramma’s op het gebied van Permanent Actueel (PA).
Desgewenst kan een bewijs van deelname (PA-certificaat) worden verkregen. Je dient dit aan te geven als je je voor de bijeenkomst aanmeldt.

PE-punten
Met het bewijs van deelname (PA-certificaat) kan je op de website van het NIVRE (onder Permanente Educatie) zien of aan deze bijeenkomst PE-punten zijn toegekend.

Nadere informatie en vragen
Voor nadere informatie of met vragen kun je contact opnemen met Marko van Leeuwen. Aan hem kun je eventueel ook reeds vooraf vragen sturen, dan kan hiermee bij de voorbereiding zoveel mogelijk rekening worden gehouden.

Complianceregeling Mededinging
Deelnemers aan dit evenement vallen onder de Complianceregeling Mededinging van het Verbond en worden geacht zich te houden aan de geldende mededingingsregels en met de inhoud van de regeling bekend te zijn.

Privacyverklaring
De Insurance Academy is onderdeel van het Verbond van Verzekeraars. Op de verwerking van persoonsgegevens die aan de Insurance Academy worden verstrekt is daarom de privacyverklaring van het Verbond van Verzekeraars van toepassing. Artikel 5 van die verklaring handelt specifiek over gegevens die worden verstrekt in het kader van deelname aan een activiteit of bijeenkomst van het Verbond (de Insurance Academy).