Skip to Content

Executive MSc Insurance & Risk (UvA)

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden Log in voor toegang of vraag account aan.

De Executive MSc Insurance & Risk van de Amsterdam Business School is de enige opleiding waarin op academisch niveau de verzekeringskennis wordt verbreed en verdiept. De parttime opleiding biedt een multidisciplinair programma opgebouwd uit de deelgebieden Financiële economie, Actuariaat, Recht en Bedrijfskunde. Theorie en wetgeving worden uitgebreid toegelicht met praktijkvoorbeelden. De Executive MSc Insurance & Risk leidt academici op die in staat zijn complexe verzekeringsvraagstukken zelfstandig te analyseren en op basis van deze analyse te adviseren, te beslissen en te handelen.

Informatieavonden
Regelmatig organiseert de UvA een online informatiesessie om je te informeren over het programma. Naast een presentatie van de programmadirecteur heb je de gelegenheid om vragen te stellen. Nieuwsgierig? Meld je dan aan voor de eerstvolgende informatiesessie.

 

Het curriculum

De toegenomen marktwerking stelt nieuwe uitdagingen aan de verzekeringsbranche. Bedrijfsprocessen worden complexer en dynamischer. Daarom volg je tijdens de Executive MSc Insurance & Risk een breed programma, waarin onderwijs, onderzoek en praktijkgerichte toepassing gekoppeld zijn. Het curriculum is opgebouwd uit een algemeen 1e jaar bestaande uit een semester met basisvakken en een semester met verdiepingsvakken. In het 2e jaar kies je een afstudeervariant (Verzekeringskunde of Enterprise Risk Management) en volg je specialisatievakken. Je sluit de master af met een scriptie.

Wat levert het je op?

Na het succesvol afronden van de Executive MSc Insurance & Risk heb je brede kennis van Financiële Economie, Actuariaat, Recht en Bedrijfskunde, en specialistische kennis op ten minste één van deze gebieden. Ook heb je een gedegen inzicht in de samenhang tussen deze disciplines en de verzekeringspraktijk. Bovendien heb je inzicht in de internationale, maatschappelijke, culturele en ethische context waarbinnen de verzekeringskunde wordt beoefend.

Je kunt algemene en concrete verzekeringskundige vraagstukken kritisch analyseren en er creatieve oplossingen voor problemen aandragen. Ook ben je in staat een wetenschappelijk onderzoek op te zetten en uit te voeren, hiervan helder en bondig schriftelijk en mondeling verslag te doen, en op basis van dit onderzoek organisaties te adviseren. Ten slotte kun je constructief samenwerken in multidisciplinair teamverband en adequaat communiceren met collega’s uit andere disciplines.

Master of Science diploma

Na afronding van het programma ontvang je van de Universiteit van Amsterdam het Master of Science (MSc) diploma.

Praktische informatie

Voor wie

Het programma is gericht op professionals in de verzekeringsbranche die hun kennisgebied willen verbreden en verdiepen. Deze opleiding is bij uitstek geschikt als tweede Master voor high potentials.

Studieduur

Voor een WO-afgestudeerde bedraagt de nominale studieduur twee jaar. Dit is inclusief de periode van het schrijven van je masterthesis. Een hbo-afgestudeerde moet hiervoor eerst succesvol het pre-mastertraject afgerond hebben. Deze bedraagt ongeveer een half jaar.

Studiebelasting

Gemiddeld besteed je 14 uur per week aan de opleiding. Dit betekent dat je naast de collegedag op dinsdag moet rekenen op ongeveer 8 uur zelfstudie per week. Die uren heb je nodig voor onder andere de voorbereiding van je collegedag en de uitwerking van cases en groepsopdrachten. 

Kosten

De cursusbedragen worden jaarlijks vastgesteld, voor een actueel overzicht verwijzen we je graag door naar de website van de UvA

Toelatingseisen

Om toegelaten te worden tot de opleiding voldoe je aan de volgende eisen:

  • Je hebt een academische opleiding.
  • Indien je een hbo-opleiding hebt, dien je een premastertraject
    te volgen.
  • Je hebt voldoende wiskundevoorkennis (wiskunde B op
    havo-niveau of wiskunde A of B op vwo-niveau).
  • Je werkt minimaal één jaar in de verzekeringsbranche.

Liever losse modules of short track?

Wil je liever niet de hele master volgen, maar wil je wel jouw kennis op een specifiek onderdeel van Enterprise Risk Management of Verzekeringskunde verdiepen of verbreden? Volg dan een losse module of een short track van de Executive MSc Insurance & Risk. De modules bestaan uit vakken uit deze 2-jarige parttime master. Een short track is een combinatie van twee modules. Je kunt zelf modules combineren, of kiezen voor een vaste combinatie.

Klik hier voor meer informatie over de mogelijkheden van het volgen van losse modules of short tracks. (Link naar website UvA.)

De Master en het Verbond

Het Verbond van Verzekeraars is vanaf het begin van de Master betrokken geweest bij de opzet van de Master. Het Verbond voert het secretariaat van de onafhankelijke Raad van Advies van de Master. De leden van de Raad hebben een brede ervaring in de verzekeringssector en zijn veelal werkzaam bij een verzekeraar (geweest). Tevens zijn ze academisch geschoold.

De Raad ziet toe op relevantie en kwaliteit van de (aangeboden modules en de gehele) Master voor de verzekeringssector in brede zin.

Onze Partner

Heeft u vragen?

Wil je meer weten over deze opleidingen en trainingen? Ik beantwoord graag je vragen!