Skip to Content

10e Klimaatwerkconferentie

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden Log in voor toegang of vraag account aan.

10e Klimaatwerkconferentie

Focus op het weer van de toekomst. Hoe verzekeren we dat?

Deze bijeenkomst zit vol; je kunt je hiervoor niet meer inschrijven.
Wil je op de wachtlijst worden geplaatst, stuur dan een e-mail naar InsuranceAcademy@verzekeraars.nl


In de zomer van 2019 heeft het Verbond van Verzekeraars zich samen met DUFAS, de Nederlandse Vereniging van Banken, de Pensioenfederatie en meer dan vijftig financiële instellingen gecommitteerd om actief een bijdrage te leveren aan de klimaatdoelen van het kabinet. Als onderdeel van het commitment organiseren het Verbond, DUFAS, de NVB en de Pensioenfederatie samen Klimaatwerkconferenties. Ook het platform voor duurzame financiering van DNB heeft zich aangesloten bij de klimaatwerkconferenties.

De 10e werkconferentie in deze reeks vindt plaats op donderdagmiddag 16 november a.s. en wordt deze keer georganiseerd door het Verbond.

Klimaat is en blijft een ontzettend belangrijk onderwerp voor verzekeraars. De ontwikkelingen aan de beleggings- en de verzekeringskant volgen elkaar snel op. Het Verbond organiseert deze keer de Klimaatwerkconferentie waarbij aandacht wordt besteed aan reductie van CO2-footprint van de balans én de vraag of vervuilende activiteiten nog wel te verzekeren zijn. Natuurlijk kijken we ook naar de laatste inzichten op het gebied van fysieke risico's en verzekeren van veranderend en extreem weer.

Meld je aan! Aanmelden kan t/m dinsdag 14 november a.s., 12.00 uur

Bestemd voor
Het event staat open voor zowel leden van het Verbond als overige geïnteresseerden.
Deelname is vooral interessant voor iedereen in de financiële sector die betrokken is bij klimaat en duurzaamheid en met name verantwoordelijken voor beleggingen en verslaglegging.

Informatie over de deelsessies
Kies bij inschrijving twee van onderstaande deelsessies. Wij houden zoveel mogelijk rekening met jouw voorkeur. Per deelsessie is er steeds ruimte voor een maximum aantal deelnemers; de definitieve indeling hangt daarom af van het aantal aanmeldingen per sessie.

1. WetgevingsupdateEen overzicht van de meest relevante wetgeving op het gebied van duurzaamheid en klimaat Omgaan met duurzaamheid en klimaat is steeds vaker een compliance vraagstuk. Wetgeving over duurzame verslaglegging en due-diligence verplichtingen vergen veel capaciteit van verzekeraars. Welke wetgeving komt er op ons af en hoe ga je hier het best mee om? Het Verbond en partner EY nemen ons mee in de laatste ontwikkelingen en de rol die data kan spelen bij een efficiënte implementatie.

2. Klimaatadaptatie, ruimtelijke ontwikkeling en financiering – Het klimaatbestendig maken van bezit
De werkgroep Klimaatadaptatie Financiële Sector onder het DNB platform duurzame financiering schrijft een rapport over klimaatadaptatie. Dit rapport verschijnt in november, maar in deze sessie deelt voorzitter Gijs Kloek de eerste inzichten. Hij vertelt hoe banken, verzekeraars en investeerders gezamenlijk hun handelingsperspectief op het gebied van klimaatadaptatie kunnen verbeteren.

3. Lancering Climate Finance Academy – Waar wetenschap en de financiële sector elkaar raken
De Climate Finance Academy (CFA) slaat de brug tussen wetenschap en de praktijk in de financiële sector. In deze sessie lichten professoren en promovendi van het Instituut voor Milieuvraagstukken relevante onderzoeksprojecten voor de financiële sector toe. Heeft jouw organisatie behoefte aan kennisontwikkeling over klimaatrisico’s? Dan kan het CFA daarbij helpen. Het CFA faciliteert namelijk onderzoekers die parttime medewerker bij een financiële organisatie zijn en parttime promovendus aan de VU. Zij werken al samen met onder andere Achmea, Rabobank en het Verbond van Verzekeraars. Enkele voorbeelden zijn van onderwerpen waar zij op richten zijn:

  • Hoe kunnen verzekeraars klanten stimuleren om schade door extreem weer te voorkomen?
  • Wat is de rol van investeringen in Nature Based Solutions in het voorkomen van schade?
  • Wat is de impact van klimaatverandering op de waarde van vastgoed?
  • Wat is de financiële impact van de toename van hagel, wind, natuurbranden en overstroming?

CFA zoekt naar antwoorden op deze vragen in samenwerking met de financiële sector.

4. IDD en Delegated Acts (productontwikkeling en advies)
De IDD Delegated Acts zijn bijna een jaar geleden van kracht geworden. Tijdens deze sessie worden de leden meegenomen in de praktijk een jaar na dato. Je hebt de mogelijkheid om te benchmarken waar uw verzekeraar staat met betrekking tot het integreren van de IDD Delegated Acts. Ben je compliant? Deze sessie wordt verzorgd in samenwerking met onze partner Deloitte.

5. Nieuwe klimaatscenario’s KNMI – Hoe ziet het weer van de toekomst eruit en wat betekent dat voor de klimaatrisico's in de gebouwde omgeving?
Door klimaatverandering neemt extreem weer toe in frequentie en intensiteit. Hoe zien de klimaatrisico's voor de gebouwde omgeving eruit? De Dutch Green Building Council presenteert over hun framework Climate Adaptive Buildings. Maar wat kunnen we verwachten aan toekomstig extreem weer? In deze sessie licht het KNMI toe op wat voor manier het klimaat verandert. Met inzichten in de klimaatrisico’s en de KNMI-scenario's kan de financiële sector rekening houden met de gevolgen van klimaatverandering. 

6. Circulair financieren - Hoe kijk je met een circulaire bril naar financieren? En hoe versnel je dit?
In deze sessie bespreken we de Circular Risk Scorecard die in de Risk werkgroep van de Kopgroep Circulair Financieren is ontwikkeld. Er zijn 6 risicofactoren geselecteerd en zij willen graag jouw feedback op dit concept. Tevens ga je in gesprek over een multidisciplinaire benadering van het financieringsvraagstuk. Uiteraard delen ze ook hun visie op versnellen en de inhoud van de concept Circular Risk Scoreboard.

Programma
Aanvang:     12.00 uur inloop met lunch
Einde:          16.50 uur met afsluitend een borrel

13.00  Opening door Richard Weurding, algemeen directeur Verbond van Verzekeraars
13.20  Vraaggesprek door Richard Weurding met Olaf Sleijpen (voorzitter Platform Duurzame Financiering – DNB)
13.40  Aanbieden boek ‘watersnood Limburg’ door Enno Wiertsema aan Geeke Feiter
13.45  Keynote Peter Glas (Deltacommissaris)
14.30  Pauze
15.00  Deelsessies ronde 1               
16.00  Deelsessies ronde 2
16.50  Afsluiting en borrel

Kosten
Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

Annulering en no-show
Annuleren is mogelijk tót 48 uur voor de bijeenkomst. Bij latere annulering of no-show wordt € 50,- (excl. BTW) administratie-/organisatiekosten in rekening gebracht. Deze kosten worden niet in rekening gebracht als je je door een collega laat vervangen.
Annuleringen en vervangingen dienen per e-mail te worden doorgegeven aan het organisatiebureau van de Insurance Academy.
Door inschrijving verklaart de deelnemer zich akkoord met bovengenoemde voorwaarden.

PA-certificaat
Deze bijeenkomst draagt bij aan het actueel houden van relevante kennis en kunde over dit thema.
Desgewenst kan een bewijs van deelname (PA-certificaat) worden verkregen. Je dient dit aan te geven als je je voor de bijeenkomst aanmeldt.
Dit certificaat kan onderdeel zijn van eigen maatschappijprogramma’s op het gebied van Permanent Actueel (PA).

Nadere informatie en vragen
Voor nadere informatie of met vragen kun je contact opnemen met Nico Tijsterman. Aan hem kun je eventueel ook reeds vooraf vragen sturen, dan kan hiermee bij de voorbereiding zoveel mogelijk rekening worden gehouden.

Complianceregeling Mededinging
Deelnemers aan dit evenement vallen onder de Complianceregeling Mededinging van het Verbond en worden geacht zich te houden aan de geldende mededingingsregels en met de inhoud van de regeling bekend te zijn.

Privacyverklaring
De Insurance Academy is onderdeel van het Verbond van Verzekeraars. Op de verwerking van persoonsgegevens die aan de Insurance Academy worden verstrekt is daarom de privacyverklaring van het Verbond van Verzekeraars van toepassing. Artikel 5 van die verklaring handelt specifiek over gegevens die worden verstrekt in het kader van deelname aan een activiteit of bijeenkomst van het Verbond (de Insurance Academy).