2e Livestream: Toekomst Zelfregulering

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content

2e Livestream: Toekomst Zelfregulering

We praten je verder bij

Ditmaal onder andere over: audit in praktijk, betrokkenheid bij toetsing (bijv. normenkaders van Stv, planning komende 3-5 jaar en sneak preview tool en codewijzer.
Aan het woord komen onder andere Ron van der Meule (auditor bij Stv), Annemee van de Klundert (Business proces manager Risk & Audit bij Ohra) en Patricia Swienink (beleidsadviseur Algemene Beleidszaken bij het Verbond).

Je kunt zelf actief aan deze livestream deelnemen door vragen te stellen en opmerkingen te maken.
Kun je niet live kijken? Dan is de stream op ieder door jou gewenst moment ook terug te kijken. Alleen kun je dan natuurlijk niet live meepraten. Ook voor het terugkijken moet je je even aanmelden.

Deze update mag en wil je niet missen. Meld je daarom nu aan!

Achtergrond
In 2020 actualiseren we, samen met onze leden, onze zelfregulering en richten we de toetsing van de zelfregulering effectiever en efficiënter in. Besluitvorming hierover is voorzien tijdens de ALV van 24 juni a.s.

Tijdens een bijeenkomst en de ALV, beide in december 2019, hebben we onze leden geïnformeerd over een effectievere en efficiëntere toetsing van de zelfregulering. Ook hebben we beloofd om de leden - in aanloop naar besluitvorming tijdens de komende ALV in juni - aangesloten te houden op de voortgang en te betrekken bij het proces. Tijdens onze 1e interactieve livestream op 3 april jl. informeerden we je over de stand van zaken op de doorontwikkeling van de toetsing van de zelfregulering, de voortgang van het proces, de verdere planning en spraken we over de verdere invulling van de toetsing van zelfregulering.

Tijdens onze 2e livestream komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Hoe gaat een audit in de praktijk in z’n werk en wat heb je eraan als verzekeraar? Ron van der Meule, auditor bij Stv en Annemee van de Klundert, Business proces manager Risk & Audit bij Ohra geven een kijkje in de keuken.
  • Op welke wijze worden verzekeraars betrokken bij de voorbereiding van de toetsing, bijvoorbeeld bij de normenkaders die Stv ontwikkelt.
  • Planning voor de komende drie en vijf jaar: weer stapje concreter.
  • Sneak preview van de tool en de codewijzer.

En uiteraard gaan we graag ook weer in op je vragen.

Programma
Aanvang:     16.00 uur
Duur:           max. 1 uur

  • Opening
  • Diverse presentaties
  • Vragen
  • Afsluiting

Bestemd voor
Deze livestream is exclusief bestemd voor medewerkers die werkzaam zijn bij bedrijven die aangesloten zijn bij het Verbond van Verzekeraars.
Deelname is vooral interessant voor directie, compliance officers, KBC-managers met aandachtsgebied toetsing van de zelfregulering en Keurmerk Klantgericht Verzekeren. 

Kosten
Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

Hoe werkt deze livestream?
Tijdens de livestream kun je als deelnemer de sprekers zien en horen. Ook kun je vragen stellen en opmerkingen maken, door de vraag-en-antwoordfunctie te gebruiken.
De sprekers kunnen jou níét zien en horen. De binnenkomende vragen worden beoordeeld door een moderator, die een selectie maakt en deze voorlegt aan de presentatoren.
In verband met de bijzondere omstandigheden rondom het coronavirus bevinden de presentatoren zich niet op dezelfde locatie.

Hoe kun je deelnemen aan de livestream?
Je moet je apart voor deelname aanmelden.
Na je aanmelding ontvang je van ons nadere instructies en de link om deel te kunnen nemen.
Kun je op het moment van de livestream niet kijken? Geen probleem! De stream is ook terug te kijken op een moment dat het jou wél uitkomt, alleen is er dan geen live interactie meer mogelijk. Ook daarvoor moet je je wel hebben aangemeld.

Nadere informatie en vragen
Voor nadere informatie of met vragen kun je contact opnemen met Patricia Swienink (beleidsadviseur Algemene Beleidszaken). Aan haar kun je eventueel ook reeds vooraf vragen sturen, dan kan hiermee bij de voorbereiding zoveel mogelijk rekening worden gehouden.   

Complianceregeling Mededinging
Deelnemers aan dit evenement vallen onder de Complianceregeling Mededinging van het Verbond en worden geacht zich te houden aan de geldende mededingingsregels en met de inhoud van de regeling bekend te zijn.

Privacyverklaring
De Insurance Academy is onderdeel van het Verbond van Verzekeraars. Op de verwerking van persoonsgegevens die aan de Insurance Academy worden verstrekt is daarom de privacyverklaring van het Verbond van Verzekeraars van toepassing. Artikel 5 van die verklaring handelt specifiek over gegevens die worden verstrekt in het kader van deelname aan een activiteit of bijeenkomst van het Verbond (de Insurance Academy).