3e Klimaatwerkconferentie

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content

3e Klimaatwerkconferentie

(georganiseerd door Dufas)

N.B. Deze bijeenkomst van Dufas vindt op 10 maart géén doorgang, maar wordt verplaatst naar 4 juni 2020. Meer informatie op de website van dufas.nl.

Zijn financiële instellingen voorbereid op de manier waarop ons klimaat verandert en de gevolgen daarvan voor de samenleving? Hoe gaan verzekeraars om met een stijgende schadelast door extremer weer? Wat doen hypotheekverstrekkers bij overstromingen en wat kunnen financiële instellingen zelf doen in hun beleggingsbeleid om klimaatverandering tegen te gaan?

Het antwoord op deze belangrijke vragen wordt gegeven tijdens een serie werkconferenties over de klimaatimpact in de financiële sector. De derde in deze serie wordt door Dufas georganiseerd op dinsdag 10 maart a.s.

Keynote speakers zijn Diederik Samsom, kabinetschef van EU-vicevoorzitter Frans Timmermans en journalist en auteur Jeroen Smit.

Deze editie van de Klimaatwerkconferentie reikt tools aan om nog concreter invulling te geven aan de taakstelling die de sector op zich heeft genomen. Met workshops over PCAF, taxonomie, TCFD en de borging van het klimaat-commitment. Eén van de inspirerende keynotes is van Diederik Samsom, kabinetschef van EU-vicevoorzitter Frans Timmermans, over de Europese Green Deal. De andere keynote is van journalist/auteur Jeroen Smit o.a. over “het gelijk van Paul Polman”.

Deze sessie wordt georganiseerd door Dufas in samenwerking met de Pensioenfederatie, Verbond van Verzekeraars, NVB en het Platform voor Duurzame Financiering van DNB.

Waarom deze werkconferenties?
In de zomer van 2019 heeft het Verbond zich samen met Dufas, de Nederlandse Vereniging van Banken, de Pensioenfederatie en meer dan vijftig financiële instellingen gecommitteerd om actief een bijdrage te leveren aan de klimaatdoelen van het kabinet. Als onderdeel van het commitment organiseren het Verbond, Dufas, de NVB en de Pensioenfederatie samen werkconferenties.
De bijeenkomst van 10 maart a.s. wordt door Dufas georganiseerd en is bij Dufas (in het zelfde pand als waar het Verbond gevestigd is).

Programma
13.00 uur:    Inloop
13.30 uur:    Opening door Iris van de Looij, Algemeen Directeur Dufas
13.40 uur:    Keynote 1 – Jeroen Smit, “Het grote gevecht, en het eenzame gelijk van Paul Polman”
14.00 uur:    Paneldiscussie over de borging van het Klimaatcommitment financiële sector
14.40 uur:    Workshop ronde 1:
                    Taxonomie – Tooling en implementatie – Brenda Kramer, PGGM
                    TCFD & PRI – Wim Bartels, KPMG
                    PCAF – Piet Sprengers, ASN Bank
                    Monitoring & audit  – Remco Bleijs, EY
                    5e workshop nog in te vullen
15.25 uur:    Wisselen
15.35 uur:    Workshop ronde 2:
                    Zelfde workshops voor de 2e keer
16.30 uur:    Keynote 2 – Diederik Samsom over de Europese Green Deal, Kabinetschef van
                     EU-vicevoorzitter Frans Timmermans
17.05 uur:    Afsluiting & start borrel

Bestemd voor
Het event is gericht op professionals binnen de financiële sector die zich inspannen voor de implementatie van het Klimaatakkoord: bestuurders, directieleden, senior managers, sustainability managers en portfolio managers.

Voor verzekeraars, lid van het Verbond, zijn maximaal 30 plaatsen beschikbaar.
Indien dit maximum wordt overschreden, is het uitgangspunt dat iedere maatschappij met minimaal één deelnemer vertegenwoordigd kan zijn en wordt gekeken naar het moment van aanmelding.

Kosten
Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

Parkeren
Het aantal parkeerplaatsen is beperkt. Wij kunnen daarom helaas niet iedere bezoeker een parkeerplek garanderen. De locatie is echter uitstekend per openbaar vervoer bereikbaar; het ligt naast NS-station Den Haag Mariahoeve waar ook tram (lijn 6) en bus (lijn 24) stoppen.
Als de parkeergarage vol is, kun je uiteraard ook proberen om in de omgeving van het Verbondsgebouw een plekje te vinden. Wij raden echter aan om zoveel als mogelijk van het OV gebruik te maken.
Houd in ieder geval rekening met extra reis- en parkeertijd.

Nadere informatie en vragen
Voor nadere informatie of met vragen kun je contact opnemen met Dennis Heijnen (beleidsadviseur duurzaam financieren).

Complianceregeling Mededinging
Deelnemers aan dit evenement vallen onder de Complianceregeling Mededinging van het Verbond en worden geacht zich te houden aan de geldende mededingingsregels en met de inhoud van de regeling bekend te zijn.