Skip to Content

Actualiteitenreeks Zelfregulering - Ethisch kader

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden Log in voor toegang of vraag account aan.

Actualiteitenreeks Zelfregulering - Ethisch kader

Stv start met toetsen Ethisch kader in januari 2023

Van januari tot en met april 2023 toetst de Stichting toetsing verzekeraars (Stv) het Ethisch kader datagedreven besluitvorming bij verzekeraars. De Stv doet dat voor de eerste keer en vertelt je er graag alles over samen met Verbondspartner KPMG, die jullie kennen van de Toolkit Datatoepassingen. Hier wil je bij zijn!
Aanmelden kan t/m dinsdag 22 november a.s., 12.00 uur.

De Stv gaat tijdens het webinar in op het toetskader. Verbondspartner KPMG vertelt meer over hoe je met behulp van de toolkit een selectie kan maken van de door jouw organisatie gebruikte datatoepassingen, waarna je al snel weet welke veranderingen er nog nodig zijn om aan het Ethisch kader te voldoen. Bijvoorbeeld de beveiligingsmaatregelen die nodig zijn vanwege de risico’s als je kunstmatige intelligentie en machine learning inzet. Samen met de uitleg van de Stv weet je na afloop precies waar je staat met de implementatie van het kader en wat je nog moet doen om straks een voldoende te scoren bij de toetsing door de Stv. Uiteraard is er volop ruimte om vragen te stellen.
Dit webinar maakt deel uit van een reeks kennisactiviteiten m.b.t. zelfregulering en toetsing door Stv. Houd onze website en nieuwsbrief in de gaten voor meer informatie over activiteiten het komende jaar.

In het in juni 2020 gepubliceerde Ethisch kader staan uitgangspunten voor het gebruik van kunstmatige intelligentie (AI) en andere datagedreven producten en processen. Het kader helpt verzekeraars zorgvuldig bepalen welke kunstmatige intelligentie (AI) en andere datagedreven producten en processen zoals chatbots en automatische besluitvorming zij willen toepassen en waarom. Het kader is gebaseerd op 30 open normen: de verzekeraar dient zelf de exacte scope te bepalen.

Bestemd voor
Dit webinar is exclusief voor leden van het Verbond van Verzekeraars en leden van de NVGA.
Deelname is vooral interessant voor medewerkers van verzekeraars en volmachten die betrokken zijn bij toetsing van zelfregulering en voor compliance medewerkers.

Sprekers
Jos Schaffers, beleidsadviseur Privacy bij het Verbond van Verzekeraars | host
Ron van Kesteren, directeur van de Stichting toetsing verzekeraars
Frank van Praat, director KMPG
Thomas Kalkman, beleidsadviseur Zelfregulering bij het Verbond van Verzekeraars | moderator

Programma
Aanvang:     15.00 uur
Duur:           max. 1,5 uur

  • Opening door Jos Schaffers
  • Invulling toetsing Ethisch Kader - door Ron van Kesteren
  • Aandachtspunten en Toolkit Ethisch Kader - door Frank van Praat
  • Vragen: beantwoording door de sprekers van de via de chat gestelde vragen
  • Afsluiting

Kosten
Voor medewerkers werkzaam bij een lid van het Verbond van Verzekeraars zijn aan deelname geen kosten verbonden. Dit webinar valt onder het lidmaatschap. Weet je niet zeker over jouw organisatie lid is van het Verbond van Verzekeraars check dan de ledenlijst.
Ook voor leden van de NVGA zijn aan deelname geen kosten verbonden.

PA-certificaat
Na dit webinar weet je
- hoe je met behulp van de toolkit een selectie kan maken van de door jouw organisatie gebruikte datatoepassingen
- welke veranderingen er nog nodig zijn om aan het Ethisch kader te voldoen
- weet je waar je staat met de implementatie van het kader en wat je nog moet doen om straks een voldoende te scoren bij de toetsing door de Stv.

Dit webinar draagt bij aan het actueel houden van relevante kennis en kunde over dit thema. Dit certificaat kan onderdeel zijn van eigen maatschappijprogramma’s op het gebied van Permanent Actueel (PA).

PE-punten
Met het bewijs van deelname (PA-certificaat) kan je op de website van het NIVRE (onder Permanente Educatie) zien of aan dit webinar PE-punten zijn toegekend.

Nadere informatie en vragen
Voor nadere informatie of met vragen kun je contact opnemen met Thomas Kalkman. Aan hem kun je eventueel ook reeds vooraf vragen sturen, dan kan hiermee bij de voorbereiding zoveel mogelijk rekening worden gehouden.

Hoe kun je deelnemen aan dit webinar?
Dit webinar organiseren wij via OnlineSeminar. Voor deelname moet je éénmalig een account aanmaken bij OnlineSeminar. Je moet je apart voor deelname aanmelden.
Na je aanmelding ontvang je de link om deel te kunnen nemen. Na registratie bij OnlineSeminar voor de webinars van het Verbond, kun je voor toekomstige Verbondswebinars van dat account gebruik maken en hoef je je niet opnieuw te registreren.
Kun je op het moment van het webinar niet kijken? Geen probleem! Het webinar is ook terug te kijken op een moment dat het jou wél uitkomt, alleen is er dan geen live interactie meer mogelijk. Ook daarvoor moet je je wel hebben aangemeld.

Complianceregeling Mededinging
Deelnemers aan dit evenement vallen onder de Complianceregeling Mededinging van het Verbond en worden geacht zich te houden aan de geldende mededingingsregels en met de inhoud van de regeling bekend te zijn.

Privacyverklaring
De Insurance Academy is onderdeel van het Verbond van Verzekeraars. Op de verwerking van persoonsgegevens die aan de Insurance Academy worden verstrekt is daarom de privacyverklaring van het Verbond van Verzekeraars van toepassing. Artikel 5 van die verklaring handelt specifiek over gegevens die worden verstrekt in het kader van deelname aan een activiteit of bijeenkomst van het Verbond (de Insurance Academy).

Partnership
De wereld om ons heen verandert en de financiële sector verandert mee. Het Verbond van Verzekeraars beweegt naar een open platform. Om daaraan invulling te geven werkt het Verbond samen met verschillende partijen, op diverse terreinen. Met het aangaan van partnerships creëert het Verbond een branche-overstijgend, open platform met het delen van kennis als doel. Dit komt ten goede aan leden, partners en het Verbond. Door co-creatie ontstaan zo nieuwe initiatieven die de keten als geheel versterken.
KPMG is één van onze partners.