Skip to Content

Algemene Ledenvergadering Verbond van Verzekeraars - Agenda met bijlagen, 14 december 2022

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden Log in voor toegang of vraag account aan.

Algemene Ledenvergadering Verbond van Verzekeraars - Agenda met bijlagen, 14 december 2022

Agenda met bijlagen gepubliceerd

Exclusief voor leden van het Verbond van Verzekeraars

De jaarlijkse najaars-ALV is dit jaar op woensdag 14 december a.s. van 15.30 tot 18.00 uur bij het Verbond van Verzekeraars. 

Agenda ALV
De agenda met bijlagen voor deze Algemene Ledenvergadering zijn gepubliceerd en kunt u hier downloaden. Hiervoor moet u zijn ingelogd met uw gastaccount van het Verbond (MS Office 365). 


Na een terugblik op de belangrijkste activiteiten van dit jaar en een vooruitblik naar het nieuwe jaar, staan op de agenda onder meer enkele thema's uit het Middellangetermijnplan. Verder komen in het kader van onze zelfregulering een aantal bedrijfsregelingen en codes aan de orde. En uiteraard worden verder onder andere de begroting en beleidsplan 2023 aan u voorgelegd.
Na afloop van de vergadering vindt er een winterborrel plaats waarbij u gezellig en informeel met elkaar kunt napraten.
Uw aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld. Bestuur en directie van het Verbond hopen ook u te mogen begroeten en gezamenlijk het jaar uit te luiden.

Deze ALV wordt fysiek gehouden, maar het is ook mogelijk om de ALV digitaal bij te wonen (zonder stemrecht). Als u namens uw maatschappij wilt stemmen dient u óf fysiek aanwezig te zijn, óf vooraf een volmacht af te geven, óf tevoren per e-mail uw stem kenbaar te maken

Aanmelden 
U kunt zich hieronder voor deelname aanmelden. Dat kan tot uiterlijk dinsdag 13 december 12.00 uur. Hierbij kunt u aangeven of u na afloop bij de winterborrel aanwezig bent.
Wij verzoeken u om duidelijk aan te geven of u fysiek aanwezig bent bij de ALV of deze digitaal wenst te volgen.

Bestemd voor
De Algemene Ledenvergadering (ALV) is bestemd voor directieleden en bestuurders van bedrijven die aangesloten zijn bij het Verbond van Verzekeraars. Deelname aan de algemene ledenvergadering staat tevens open voor leden van diverse sectorbesturen van het Verbond, leden van PKMM, POV en Platform Zakelijk. Ook beleidsbepalers zijn van harte welkom.
Uiteraard zal het slechts voor één persoon per maatschappij mogelijk zijn om aan de gevraagde besluitvorming deel te nemen.

Besluitvorming
U kunt namens uw maatschappij alleen rechtsgeldig een stem uitbrengen als u óf fysiek aanwezig bent, óf vooraf een volmacht heeft afgegeven, óf tevoren per e-mail uw stem kenbaar heeft gemaakt (zie voor stemmen per volmacht of e-mail hieronder).

Per maatschappij mag er maar één persoon stemmen. Het is dus belangrijk dat u intern goed afstemt wie er namens uw maatschappij/maatschappijen gaat stemmen.

Indien uw maatschappij niet in staat is om fysiek aan de ALV deel te nemen en u wilt toch uw stem uitbrengen, dan kunt u dat na publicatie van de agenda doen door uw stem op de verschillende voorstellen per e-mail door te geven aan Annemieke van Kaam-van Westhreenen (bestuurs- en directiesecretaris Verbond). Daarbij is het belangrijk dat wij u kunnen identificeren en het mailadres dus herkenbaar is. Een 'info@...' mailadres is hierbij niet toegestaan.

Nadere informatie en vragen
Voor nadere informatie of met vragen kunt u contact opnemen met Annemieke van Kaam-van Westhreenen (bestuurs- en directiesecretaris Verbond).

Complianceregeling Mededinging
Deelnemers aan dit evenement vallen onder de Complianceregeling Mededinging van het Verbond en worden geacht zich te houden aan de geldende mededingingsregels en met de inhoud van de regeling bekend te zijn.

Privacyverklaring
De Insurance Academy is onderdeel van het Verbond van Verzekeraars. Op de verwerking van persoonsgegevens die aan de Insurance Academy worden verstrekt is daarom de privacyverklaring van het Verbond van Verzekeraars van toepassing. Artikel 5 van die verklaring handelt specifiek over gegevens die worden verstrekt in het kader van deelname aan een activiteit of bijeenkomst van het Verbond (de Insurance Academy).