Skip to Content

Algemene Ledenvergadering Verbond van Verzekeraars met bijlagen, 18 december 2019

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden Log in voor toegang of vraag account aan.

Algemene Ledenvergadering Verbond van Verzekeraars met bijlagen, 18 december 2019

Aansluitend Kerstborrel

Op woensdag 18 december a.s. vindt de jaarlijkse najaars-ALV van het Verbond van Verzekeraars plaats. Na een terugblik op de belangrijkste activiteiten van dit jaar worden onder andere de begroting en het beleidsplan voor 2020 aan u voorgelegd. Ook het onderwerp ‘doorontwikkeling toetsing zelfregulering’ komt aan de orde. Aansluitend vindt de Kerstborrel plaats, waarbij u gezellig en informeel met elkaar kunt napraten. 

Agenda ALV
Klik hier om de agenda met bijlagen te downloaden. Hiervoor moet u zijn ingelogd.

Uw vragen en of input die u heeft naar aanleiding van de agenda ontvangen wij graag vooraf zodat wij voor een goede beantwoording kunnen zorgen. Bij de statutenwijziging per 1 januari van dit jaar is mogelijk gemaakt dat u ook voorafgaand aan de ALV per mail uw stem kunt uitbrengen. U kunt dit doen door een mail te zenden aan mw. A.A. van Kaam – van Westhreenen, bestuurs- en directiesecretaris van het Verbond. Stemmen kan vanaf een voor ons controleerbaar en naar persoon herleidbaar emailadres (een info@ mail is daarmee helaas niet toegestaan). Een per mail uitgebrachte stem wordt gelijkgesteld met stemmen die gedurende de vergadering worden uitgebracht. Een stem die op die wijze is uitgebracht, kan niet worden herroepen. Deze informatie is ook terug te vinden in hoofdstuk 8 van het Governance Statuut.

Uw aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld. Bestuur en directie van het Verbond hopen ook u te mogen begroeten en gezamenlijk het jaar uit te luiden.

Noteer de middag van 18 december a.s. dus in uw agenda en meld u nu aan. Wellicht heeft u zich al aangemeld, dan hoeft u dat niet nogmaals te doen.

Bestemd voor
De Algemene Ledenvergadering (ALV) is bestemd voor directieleden en bestuurders van bedrijven die aangesloten zijn bij het Verbond van Verzekeraars. De ALV staat tevens open voor leden van diverse sectorbesturen van het Verbond, leden van PKMM, POV en Platform Zakelijk. Ook beleidsbepalers zijn van harte welkom.

Programma
15:30 uur   Ontvangst ALV
16:00 uur   ALV, met onder andere begroting, beleidsplan
                   en doorontwikkeling toetsing zelfregulering
17:30 uur   Kerstborrel
18.30 uur   Einde 

Nadere informatie en vragen
Voor nadere informatie of met vragen kunt u contact opnemen met Annemieke van Kaam–van Westhreenen (bestuur- en directiesecretaris).

Complianceregeling Mededinging
Deelnemers aan dit evenement vallen onder de Complianceregeling Mededinging van het Verbond en worden geacht zich te houden aan de geldende mededingingsregels en met de inhoud van de regeling bekend te zijn.

Privacyverklaring
Op de verwerking van persoonsgegevens die bij inschrijving worden verstrekt is de privacyverklaring van het Verbond van Verzekeraars van toepassing. Artikel 5 van die verklaring handelt specifiek over gegevens die worden verstrekt in het kader van deelname aan een activiteit of bijeenkomst van het Verbond.