Skip to Content

Basiskennis pensioen

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden Log in voor toegang of vraag account aan.

Basiskennis pensioen

Pensioen blijft een lastige materie. In deze bijeenkomst gaan wij in op de diverse manieren van het sparen voor het inkomen van later en worden begrippen zoals franchise, pensioenrichtleeftijd, pensioenpremie en pensioengrondslag op een praktische manier toegelicht. Ook wordt ingegaan op het nabestaanden- en arbeidsongeschiktheidspensioen en de zorgplicht van de werkgever. Na de bijeenkomst wordt de presentatie toegestuurd zodat dit als naslagwerk kan worden gebruikt.

Meld je nu aan! Aanmelden kan t/m maandag 13 februari a.s., 12.00 uur.

Bestemd voor
Deze bijeenkomst staat open voor zowel leden van het Verbond van Verzekeraars als voor andere geïnteresseerden.
Deelname is voor iedereen die de basis van het pensioenrecht wil weten en vooral interessant voor managers HR, Arbeidsvoorwaarden, Finance en medezeggenschapsleden.

Sprekers
Inge Bakker, partner bij Montae & Partners
Nicoline Klaarenbeek, beleidsadviseur Arbeidsvoorwaarden bij het Verbond van Verzekeraars

Programma
Aanvang:     15.00 uur (ontvangst vanaf 14.30 uur)
Einde:         17.00 uur
Locatie:       Montae & Partners, Verrijn Stuartlaan 1F in Rijswijk

  • Opening door Nicoline Klaarenbeek
  • Inge Bakker: de basis van het Pensioenrecht
  • Vragen
  • Afsluiting

Kosten
Voor medewerkers werkzaam bij een lid van het Verbond van Verzekeraars zijn aan deelname geen kosten verbonden. Deze bijeenkomst valt onder het lidmaatschap. Weet je niet zeker over jouw organisatie lid is van het Verbond van Verzekeraars check dan de ledenlijst.

Voor medewerkers die aangesloten zijn bij Adfiz bedragen de deelnamekosten € 55,- (excl. BTW).
Voor overige geïnteresseerden bedragen de kosten € 75,- (excl. BTW).

  • Op deze bijeenkomst zijn de Algemene Voorwaarden van Dienstverlening Verbond BV van toepassing. Door inschrijving verklaar je je akkoord met de Algemene Voorwaarden van Dienstverlening Verbond BV
  • Vanaf inschrijving geldt een bedenktermijn van 14 dagen
  • Plaatsing geschiedt na beoordeling van de inschrijving door de Insurance Academy
  • Facturatie van deze kosten geschiedt vanuit Dienstverlening Verbond BV

Nadere informatie en vragen
Voor nadere informatie of met vragen kun je contact opnemen met Nicoline Klaarenbeek. Aan haar kun je eventueel ook reeds vooraf vragen sturen, dan kan hiermee bij de voorbereiding zoveel mogelijk rekening worden gehouden.

Inschrijving
Let op! Dit is een fysieke bijeenkomst. Je moet je apart voor deelname aanmelden via de aanmeldlink op deze pagina. De gegevens van jouw aanmelding worden doorgegeven aan de organisatie bij Montae & Partners.
Wij kijken uit naar je komst.

Complianceregeling Mededinging
Deelnemers aan dit evenement vallen onder de Complianceregeling Mededinging van het Verbond en worden geacht zich te houden aan de geldende mededingingsregels en met de inhoud van de regeling bekend te zijn.

Privacyverklaring
De Insurance Academy is onderdeel van het Verbond van Verzekeraars. Op de verwerking van persoonsgegevens die aan de Insurance Academy worden verstrekt is daarom de privacyverklaring van het Verbond van Verzekeraars van toepassing. Artikel 5 van die verklaring handelt specifiek over gegevens die worden verstrekt in het kader van deelname aan een activiteit of bijeenkomst van het Verbond (de Insurance Academy).

Partnership
De wereld om ons heen verandert en de financiële sector verandert mee. Het Verbond van Verzekeraars beweegt naar een open platform. Om daaraan invulling te geven werkt het Verbond samen met verschillende partijen, op diverse terreinen. Met het aangaan van partnerships creëert het Verbond een branche-overstijgend, open platform met het delen van kennis als doel. Dit komt ten goede aan leden, partners en het Verbond. Door co-creatie ontstaan zo nieuwe initiatieven die de keten als geheel versterken.

Montae & Partners is één van onze partners.