Bijeenkomst Aflossingsvrije Hypotheek

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content

Bijeenkomst Aflossingsvrije Hypotheek

Houd jij van verrassingen?

 

  • Weet jij wat de AFM van je verwacht m.b.t. aflossingsvrije hypotheken?
  • Benieuwd naar de praktijkervaringen van een collega-verzekeraar?
  • Ken jij de voordelen van gedragspsychologie?

Klanten met een (gedeeltelijk) aflossingsvrije hypotheek moeten niet voor financiële verrassingen komen te staan als gevolg van gebeurtenissen die nu al te voorzien zijn. Als verzekeraar moet je daarin je verantwoordelijkheid nemen en jouw klant goed informeren over de toekomstige betaalbaarheid van zijn hypotheek. Dat verlangt de klant én dat verlangt de AFM.
Tijdens deze speciale bijeenkomst gaan we nader op dit onderwerp in.

Als jouw verzekeraar hypotheken verkoopt of in het verleden heeft verkocht waarbij de aflossing van de volledige hypotheek niet is gegarandeerd, moet je ervoor zorgen dat je klanten een goed beeld kunnen krijgen of ze ook in de toekomst hun hypotheek nog kunnen betalen. Kan de klant zijn hypotheek bijvoorbeeld nog betalen als het fiscale voordeel van de renteaftrek is weggevallen? Of als het besteedbaar inkomen lager uitvalt, bijvoorbeeld door pensionering? En kan de klant zijn hypotheek verlengen of herfinancieren zodra de einddatum van de hypotheek bereikt wordt? Een hoop klanten met aflossingsvrije hypotheken realiseren zich dat niet of niet voldoende en hebben er geen idee van wat dit voor hen kan betekenen. 

Als verzekeraar dien je je klanten daar op te wijzen. Niet eenmalig, maar zelfs periodiek.
Tijdens deze bijeenkomst gaan we nader in op visie en eisen van de AFM, deelt een collega verzekeraar (die hier al langer mee bezig is) praktijkervaringen met je en vertelt Nibud hoe je gedragspsychologie kunt inzetten om de klant van het belang van dit onderwerp te overtuigen.
Uiteraard is er ook alle ruimte om vragen te stellen en met elkaar over dit thema van gedachten te wisselen. 

Meld je nu aan!

Programma
13:30 uur Inloop en ontvangst met koffie en thee
14:00 uur Welkom en opening door Hans Rietveld (Verbond van Verzekeraars)
14:10 uur Regelgeving van de AFM; Hans Rietveld
14:50 uur ‘Aan de slag, maar hoe? Praktijkervaringen van een verzekeraar’,
                 door collega-verzekeraar
15:20 uur De rol van gedragspsychologie bij klantcommunicatie; door Nibud
15:50 uur Afronding en sluiting
16:00 uur Netwerkborrel
17:15 uur Einde

Bestemd voor
Deze bijeenkomst is bestemd voor leden van het Verbond en primair gericht op maatschappijen die hypotheken in de boeken hebben die niet gegarandeerd volledig afgelost zijn op de einddatum en van de AFM nog geen rechtstreekse aanwijzigen hebben gekregen om aan de slag te gaan met aflossingsvrije hypotheken.
Deelname is vooral interessant voor productmanagers, marketeers en medewerkers die verantwoordelijk zijn voor de customer journeys. 

Kosten
Voor medewerkers werkzaam bij een lid van het Verbond van Verzekeraars zijn aan deelname geen kosten verbonden.

Annulering en no-show
Leden van het Verbond van Verzekeraars kunnen hun aanmelding annuleren tót 48 uur voor de bijeenkomst.
Bij latere annulering of no-show wordt € 50,= (excl btw) administratie-/organisatiekosten in rekening gebracht.
Deze kosten worden niet in rekening gebracht als je je door een collega laat vervangen.
Annuleringen en vervangingen dienen per e-mail te worden doorgegeven aan het organisatiebureau van de Insurance Academy.
Door inschrijving verklaart de deelnemer zich akkoord met bovengenoemde voorwaarden.

Deze bijeenkomst draagt bij aan je actuele kennis
Na deze bijeenkomst ben je op de hoogte van:

  • regelgeving van de AFM m.b.t. aflossingsvrije hypotheken;
  • praktijkervaringen van een collega-verzekeraar;
  • voordelen van gedragspsychologie bij klantcommunicatie.

Deze bijeenkomst draagt bij aan het actueel houden van relevante kennis en kunde over dit thema. Desgewenst kan een deelnamecertificaat worden verkregen. Je dient dit aan te geven als je je voor de bijeenkomst aanmeldt. Dit certificaat kan onderdeel zijn van eigen maatschappijprogramma’s op het gebied van Permanent Actueel (PA). 

Parkeren
Het aantal parkeerplaatsen bij het Verbond van Verzekeraars is beperkt. Wij kunnen daarom helaas niet iedere bezoeker een parkeerplek garanderen. Het Verbondsgebouw is echter uitstekend per openbaar vervoer bereikbaar; het ligt naast NS-station Den Haag Mariahoeve waar ook tram (lijn 6) en bus (lijn 24) stoppen.
Als de parkeergarage vol is, kun je uiteraard ook proberen om in de omgeving van het Verbondsgebouw een plekje te vinden. Wij raden echter aan om zoveel als mogelijk van het OV gebruik te maken.
Houd in ieder geval rekening met extra reis- en parkeertijd. 

Nadere informatie en vragen
Voor nadere informatie of met vragen kun je contact opnemen met Hans Rietveld (beleidsadviseur Leven bij het Verbond). Aan hem kun je eventueel ook reeds vooraf vragen sturen, dan kan hiermee bij de voorbereiding zoveel mogelijk rekening worden gehouden.   

Complianceregeling Mededinging
Deelnemers aan dit evenement vallen onder de Complianceregeling Mededinging van het Verbond en worden geacht zich te houden aan de geldende mededingingsregels en met de inhoud van de regeling bekend te zijn. 

Privacyverklaring
De Insurance Academy is onderdeel van het Verbond van Verzekeraars. Op de verwerking van persoonsgegevens die aan de Insurance Academy worden verstrekt is daarom de privacyverklaring van het Verbond van Verzekeraars van toepassing. Artikel 5 van die verklaring handelt specifiek over gegevens die worden verstrekt in het kader van deelname aan een activiteit of bijeenkomst van het Verbond (de Insurance Academy).