Skip to Content

Bijeenkomst AVG en personenschade

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden Log in voor toegang of vraag account aan.

Bijeenkomst AVG en personenschade

Lastige privacy issues bij letselschade
  • Een foto van een slachtoffer in het schadedossier van je eigen verzekerde. Mag dat?
  • De gegevens van een ooggetuige op een schadeformulier. Hoe ga ik daar mee om?
  • Zorgkantoren sturen vaak documenten met een BSN. Moeten we die weglakken
  • De belangenbehartiger van de benadeelde stuurt een letselinventarisformulier (LIF) naar de verzekeraar. Mag dat in het schadedossier worden bewaard?
  • Mag de verzekeraar het medisch advies delen met een arbeidsdeskundige?
  • Moet een schaderegelingsbureau door de benadeelde worden gemachtigd om gegevens t.b.v. de verzekeraar te mogen verwerken?

De gespecialiseerde advocaten Astrid van Noort en Abdi Youssuf van Ekelmans & Meijer nemen je tijdens deze sessie mee in een aantal van de meest ingewikkelde privacy issues uit concrete letselschadedossiers. Tijdens de bijeenkomst is er alle ruimte om je vragen aan hen te stellen en om met elkaar in gesprek te gaan.
De bijeenkomst is mede gebaseerd op diverse vragen en verzoeken die wij over dit thema vanuit onze ledenkring hebben ontvangen.
Meld je nu aan! 

Bij het behandelen van letselschade worden veel persoonsgegevens verwerkt. Omdat juist bij third party-verzekeringen er vaak geen contractuele relatie is met de betrokkene, en het in de regel ook nog eens over bijzondere persoonsgegevens gaat, duiken er bij letselschadebehandeling vaak ingewikkelde privacy issues op. 

Op dinsdag 8 oktober 2019 lopen Astrid van Noort en Abdi Youssuf van Ekelmans & Meijer Advocaten een aantal van de lastigste privacykwesties in letseldossiers voor verzekeraars met ons langs. Daarbij behandelen zij niet alleen losstaande vragen, maar schetsen zij ook een algemeen kader waarmee je in de praktijk aan de slag kunt.
Mag een foto met medisch letsel in het technisch dossier worden bewaard? Als een Schade Aangifte Formulier (SAF) details bevat van een ooggetuige, hoe gaan we dan met die persoonsgegevens om? Hierbij wordt uiteraard rekening gehouden met de bestaande adviezen die het PIV heeft uitgevaardigd.
Deze en soortgelijke vragen staan op 8 oktober centraal. En uiteraard is er ook alle ruimte om vragen te stellen, tijdens de bijeenkomst, of na afloop bij de borrel.

N.B. Deze bijeenkomst gaat over privacy-aspecten van third party-personenschadedossiers.
Over het algemene thema letselschade heeft het Verbond later dit jaar een aparte bijeenkomst in voorbereiding. Houd daarvoor onze website in de gaten.

Globaal programma
13.30 uur  Inloop en ontvangst
14.00 uur  Astrid van Noort en Abdi Youssuf (Ekelmans & Meijer Advocaten): enkele
                  lastige privacykwesties uit de letselschadepraktijk. Voorbeelden en interactieve
                  sessie.
16.00 uur  Afsluiting, napraten en netwerkborrel

Voor deelname is geen specifieke kennis of ervaring vereist en voor deze bijeenkomst gelden geen vrijstellingen. De studiebelasting is gelijk aan de duur van de bijeenkomst en indien beschikbaar worden de presentaties achteraf toegezonden. 

Bestemd voor
Deze bijeenkomst is uitsluitend bestemd voor leden van het Verbond van Verzekeraars.
De bijeenkomst is vooral interessant voor AVG-specialisten, privacyjuristen, compliance officers en letselschadebehandelaars.

Kosten
Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

Er zijn nog plaatsen beschikbaar. Meld u aan!
Hebt u zich al aangemeld, dan hoeft u dat niet nog een keer te doen.

Annulering en no-show
Leden van het Verbond van Verzekeraars kunnen hun aanmelding annuleren tót 48 uur voor de bijeenkomst.
Bij latere annulering of no-show wordt € 50,= (excl. btw) administratie-/organisatiekosten in rekening gebracht.
Deze kosten worden niet in rekening gebracht als je je door een collega laat vervangen.
Annuleringen en vervangingen dienen per e-mail te worden doorgegeven aan het organisatiebureau van de Insurance Academy.
Door inschrijving verklaart de deelnemer zich akkoord met bovengenoemde voorwaarden. 

Deze bijeenkomst draagt bij aan je actuele kennis
Na deze bijeenkomst weet je onder meer:

  • welke gegevens je in een letselzaak mag verwerken;
  • wat de grenzen van het medisch beroepsgeheim zijn;
  • welke informatie je met anderen, zoals de financieel adviseur, mag delen.

Deze bijeenkomst draagt bij aan het actueel houden van relevante kennis en kunde over dit thema. Desgewenst kan een deelnamecertificaat worden verkregen. Je dient dit aan te geven als je je voor de bijeenkomst aanmeldt. Dit certificaat kan onderdeel zijn van eigen maatschappijprogramma’s op het gebied van Permanent Actueel (PA).

Nadere informatie en vragen
Voor nadere informatie of met vragen kunt u contact opnemen met Jos Schaffers (beleidsadviseur Privacy bij het Verbond). Aan hem kunt u eventueel ook reeds vooraf vragen sturen, dan kan hiermee bij de voorbereiding zoveel mogelijk rekening worden gehouden.   

Complianceregeling Mededinging
Deelnemers aan dit evenement vallen onder de Complianceregeling Mededinging van het Verbond en worden geacht zich te houden aan de geldende mededingingsregels en met de inhoud van de regeling bekend te zijn.

Privacyverklaring
De Insurance Academy is onderdeel van het Verbond van Verzekeraars. Op de verwerking van persoonsgegevens die aan de Insurance Academy worden verstrekt is daarom de privacyverklaring van het Verbond van Verzekeraars van toepassing. Artikel 5 van die verklaring handelt specifiek over gegevens die worden verstrekt in het kader van deelname aan een activiteit of bijeenkomst van het Verbond (de Insurance Academy).