Big Data & privacy

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content

Verzekeraars verzamelen dagelijks en al jarenlang data van hun klanten om risico’s in te kunnen schatten. De toenemende hoeveelheid Big Data biedt verzekeraars en hun klanten tal van kansen, maar verzekeraars realiseren zich tegelijk dat Big Data-gebruik leidt tot maatschappelijke vragen. In het in 2016 gepubliceerde green paper 'Grip op data' roept het Verbond verzekeraars op zorgvuldig om te gaan met risico's zoals privacy, solidariteit, discriminatie en begrijpelijkheid. Met een gedragscode,  kennisbijeenkomsten, zoals het in april georganiseerde Big Data debat, en verschillende waarborgen probeert de sector grip op data te houden.

Meld je aan voor de 'Legal Design Wedstrijd'

Ben jij een student met interesse voor ontwerp, privacy, data en technologie en houd je wel van een uitdaging?

Meld je dan nu aan voor de ‘Legal Privacy Design Wedstrijd’ van het Verbond van Verzekeraars en maak kans op de hoofdprijs van 3.000 euro!

Wij dagen jou en je medestudenten uit om aan de slag te gaan met de privacyverklaring van verzekeraars. Zet de vaak ‘juridische’ teksten om naar een aantrekkelijk visueel design voor consumenten/klanten van verzekeraars.

Privacyverklaring

Verzekeraars zijn wettelijk verplicht hun klanten duidelijk te informeren over welke privacygevoelige gegevens zij verzamelen en met welk doel op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Het informeren gebeurt meestal via een privacyverklaring, ook wel privacy statement. Alle klanten moeten deze verklaring eenvoudig kunnen vinden en de tekst moet voor de lezer goed leesbaar en duidelijk zijn.

De uitdaging!

En nu vragen we jou om de privacyverklaring om te zetten naar een aantrekkelijk visueel design. Als het kan, graag aan de hand van het concept Legal Design Thinking, waarmee je wellicht al werkt of van gehoord hebt. Lees de voorwaarden, de wedstrijdopdracht en ontwerprichtlijnen. Je krijgt vervolgens vier weken om een aantrekkelijke visueel design te ontwikkelen. De deadline voor inleveren is vrijdag 29 november 12.00 uur. Stuur je design in via privacywedstrijd@verzekeraars.nl

Hoe?

In aanloop naar de wedstrijd vond er in oktober bij het Verbond  een ‘Legal Design Thinking sessie’ plaats met verzekeraars over de wedstrijdopdracht. Deze sessie werd geleid door Lieke Beelen, Legal Designer en oprichtster van Visual Contracts, één van de pioniers in Nederland (en internationaal) op het gebied van Legal Design Thinking en visuele contracten. Jolanda Salomons van Aegon vertelt je meer over deze sessie.

De prijsuitreiking

Begin december vindt de prijsuitreiking plaats! Drie inzendingen worden beloond voor hun winnend ontwerp met drie prijzen van 1, 2 en 3.000 euro (de winnaars)! Jullie werk wordt beoordeeld door een vakkundige jury bestaande uit in ieder geval Richard Weurding, algemeen directeur van het Verbond van Verzekeraars en Lieke Beelen (Visual Contracts), Derkiene van der Ziel, docente Legal Design Thinking bij Hogeschool Utrecht, Paulina KozlowskaBrand & Design Strategist van HiiL | User-friendly Justice en een verzekeraar.

Gedragscode verzekeraars

Respect voor de privacy van klanten is een voorwaarde voor het vertrouwen in verzekeraars. Het Verbond heeft daarom een eigen gedragscode opgesteld die bijdraagt aan transparantie over gegevensgebruik door verzekeraars. In de gedragscode zijn de algemene verplichtingen uit de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) specifiek voor verzekeraars uitgewerkt. Verzekeraars zijn verplicht periodiek te evalueren of zij de gedragscode naleven.

Solidariteitsmonitor

Doordat steeds meer grote databases en toepassingen beschikbaar komen, kunnen verzekeraars de ‘hoge risico’s’ en de ‘lage risico’s’ steeds scherper in kaart brengen. Daardoor kunnen – in theorie – de uitersten steeds verder uit elkaar drijven, waardoor bepaalde groepen verzekerden in de toekomst niet meer worden geaccepteerd of alleen tegen zeer hoge premies. Het Verbond voert daarom jaarlijks een Solidariteitsmonitor uit om deze mogelijke ontwikkeling in beeld te brengen. Verzekeraars benadrukken overigens dat premies op zich uiteen kunnen lopen en dat marktwerking belangrijk en goed is.