Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content

‘Pay how you drive-verzekeringen de toekomst’

15-06-2016

De ANWB lanceerde eerder deze week een autoverzekering waarbij je rijgedrag van invloed is op je premie. Verzekerden stellen hiervoor gegevens over hun rijgedrag beschikbaar. “De toekomst”, aldus Rudi Buis, woordvoerder van het Verbond.

De verzekeraar volgt het rijgedrag van de verzekerden via een soort usb-stick. Die meet bijvoorbeeld snelheid en remgedrag. Op basis daarvan wordt een rijscore berekend, vertaald naar een premiekorting. Ook krijgen verzekerden adviezen om hun rijgedrag te verbeteren. Volgens de ANWB bewezen effectief: “in Engeland verbeterde het rijgedrag van mensen die meededen significant.”

Het Verbond volgt dit soort ontwikkelingen uiteraard op de voet. Zo zagen we eerder Fairzekering, die hetzelfde deed (zie kader). Buis: “We verwachten in de toekomst veel meer ‘pay-how-you-drive’-verzekeringen. Dit soort toepassingen zullen sowieso steeds vaker opduiken in de verzekeringswereld – deze helpen immers bij het inschatten van risico’s, de kerntaak van verzekeraars.”  

Privacy

De ANWB geeft aan dat de gebruikte gegevens veilig zijn en verklaart dat de gegevens alleen voor het doel gebruikt worden waarvoor zij zijn bedoeld. Het Verbond constateerde eerder dit jaar dat dit een belangrijk aandachtspunt is. Daarvoor is ook aandacht in het green paper over Big Data: Grip op data, dat het Verbond publiceerde. “Daarin stellen we een aantal waarborgen voor het omgaan met Big Data, bijvoorbeeld als het gaat om de privacy. Want als je het verantwoord gebruikt, plukken zowel klanten als verzekeraars er de vruchten van.” 

Enkele resultaten Fairzekering na twee jaar - Klanten van Fairzekering hebben meer dan 30 miljoen km geregistreerd gereden - 75 procent van de rijders heeft een veilige ‘groene’ rijscore - Elke maand gemiddeld 27 procent van de premie teruggegeven - Jongere en oudere bestuurders zijn oververtegenwoordigd in de berijdersgroep - De mogelijkheden om data te wissen wordt gewaardeerd maar nauwelijks gebruikt (bron: Fairzekering)


Was dit artikel nuttig?