Haast geboden bij digitaal veilige inlogmiddelen voor burgers en bedrijven

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content
22-11-2019

Nederlandse burgers beschikken nog niet over een veilige eID die gebruikt kan worden voor het inloggen bij private organisaties en bedrijven. Bij overheidsorganen en zorginstellingen in het publieke domein kan dat wel door het gebruik van de DigiD. Daarom adviseert de Cyber Security Raad het kabinet om ook te zorgen voor een veilige inlogmethode in het private domein.

BSN-domein

Sinds een aantal jaren kunnen mensen bij overheidsorganen en zorginstellingen in het publieke domein inloggen met hun DigiD. Maar deze inlogmethode is alleen bruikbaar in het zogenaamde BSN-domein, diensten waarvoor het BSN geregistreerd mag worden. Inloggen met DigiD buiten het BSN-domein is niet mogelijk.

Alternatieve inlogmethode nodig

Door de toenemende digitalisering pleit de Cyber Security Raad daarom voor een veilige inlogmethode die de privacy en veiligheid garandeert bij bedrijven in de private en non-profit sector. De overheid speelt hier vooralsnog geen rol in, maar de raad benadrukt in het advies dat tot nu toe nog vaak gebruikt wordt gemaakt van een inlognaam in combinatie met een wachtwoord. Ook maken burgers gebruik van de social login via Facebook en Google. Vanuit het belang van privacy en digitale soevereiniteit zou hier volgens de raad een alternatieve infrastructuur voor ontwikkeld moeten worden.

Advies aan Kabinet

Het advies van de Cyber Security Raad is gericht aan de drie betrokken ministeries: Binnenlandse Zaken, Justitie en Veiligheid en Economische Zaken.


Was dit artikel nuttig?