Eerste zes maanden van AVG in beeld

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content
14-12-2018

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft deze week een rapportage van de Algemene verordening persoonsgegevens (AVG) gepubliceerd. Het eerste halfjaar van deze verordening is hiermee in kaart gebracht. Uit de rapportage blijkt dat er bij de AP in de afgelopen zes maanden bijna 10.000 klachten zijn ingediend.

In het eerste halfjaar, de periode van 25 mei tot 25 november, hebben 22.679 mensen en organisaties contact opgenomen met de Autoriteit Persoonsgegevens voor informatie over de AVG. In 9.661 gevallen ging het over een klacht.

Hoe scoort de financiële sector?
In de Klachtenrapportage: facts & figures komt naar voren dat sectoren Zakelijke dienstverlening (41%), ICT (12%) en het Openbaar bestuur (10%) de meeste klachten ontvangen. De financiële sector, waaronder ook de verzekeringsbranche valt, staat op dit moment op een vierde plek met 9 procent. Van de bijna 10.000 klachten hebben ongeveer 130 (1,35%) betrekking op verzekeraars. Dat is vergeleken met de zorg, de overheid, de IT sector en de zakelijke dienstverlening betrekkelijk weinig. De sectoren onderwijs, politie en justitie scoren echter lager. De banken zijn verantwoordelijk voor ruim twee keer zo veel klachten.


Waar wordt over geklaagd?
Ook de onderwerpen waar de klachten betrekking op hebben zijn interessant, omdat het een mooi startpunt kan zijn om de score verder te verbeteren. De meeste klachten gaan over de rechten van betrokkenen, de wijze van gegevensverwerking en het doorgeven van gegevens aan derden.


Over de AVG
Iedereen heeft privacyrechten. Met de inwerkingtreding van de AVG zijn die rechten versterkt en kan iedereen een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Een klacht kan ingediend worden als iemand vermoedt dat zijn gegevens verwerkt in strijd met de privacywet. Denk hierbij aan klachten over de inbreuk op de eigen persoonsgegevens, klachten over persoonsgegevens van derden of algemene klachten over organisaties.

Bron: Autoriteit Persoonsgegevens, Klachtrapportage 2018


Was dit artikel nuttig?