Kennis verzekeraars draagt bij aan cyberweerbaar Nederland

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content
29-05-2020

Het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) heeft een handreiking gepubliceerd om publieke en private sectoren in Nederland te ondersteunen bij het ontwikkelen en professionaliseren van centrale computercrisisteams. De handreiking is mede gebaseerd op de kennis en ervaringen die verzekeraars de afgelopen jaren via het Verbond hebben opgedaan met het eigen sectorale Computer Emergency Respons Team (i-CERT).

Het actief delen van deze kennis met het NCSC past in het streven van het Verbond om als ‘thought leader’ bij te dragen aan een digitaal veiliger Nederland.

Computercrisisteams

In Nederland zijn er binnen verschillende sectoren en grote organisaties computercrisisteams, ook wel bekend als Computer Emergency Response Teams (CERT’s). Deze teams zijn onder meer verantwoordelijk voor het voorkomen, isoleren en mitigeren van computer- en informatiebeveiligingsincidenten.

CERT’s geven niet alleen (preventie)advies, maar helpen hun doelgroep ook in de praktijk om problemen bij beveiligingsincidenten op te lossen. Dit helpt om mogelijke schade te beperken en de dienstverlening van organisaties sneller te herstellen. Hiermee spelen zij een zeer belangrijke rol in een cyberweerbaar Nederland. Samen met het NCSC vindt het Verbond het daarom belangrijk om bij te dragen aan de verdere professionalisering van CERT’s en vergelijkbare cybersecurity-samenwerkingsverbanden.

i-CERT

De verzekeringssector heeft met i-CERT al enkele jaren een eigen computercrisisteam. Het i-CERT fungeert onder meer als centraal loket voor het vertrouwd melden door verzekeraars, en vervolgens geanonimiseerd verspreiden van, informatie over cyber security issues die voor alle aangesloten verzekeraars relevant kunnen zijn. Dat dit hard nodig is en voor verzekeraars waardevolle resultaten oplevert, bleek tijdens de laatste platformbijeenkomst van het i-CERT.
Het Verbond roept verzekeraars regelmatig op om actief gebruik te maken van het i-CERT loket en, als zij dit nog niet hebben gedaan, zich op deze dienst aan te sluiten.

Bekijk de handreiking 'Effectief opereren in de CERT-gemeenschap'.

 


Was dit artikel nuttig?