Digitale identiteit en digitaal zakendoen: Wet Digitale Overheid als lonkend perspectief?

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content

Nederland is een bijzonder land als het gaat om digitaal zakendoen. We staan al jaren in de top 5 van internetsnelheid in Europa en kopen meer dan gemiddeld op internet. Tegelijkertijd moeten we ons als klant vaak nog met een kopie ID-bewijs identificeren bij bedrijven en instanties. Verzekeraars vragen het Verbond dan ook geregeld: kan dat niet handiger? Het Advies Digitale Identiteit geeft antwoord op deze vraag.

In dit advies staat beschreven dat de verzekeringsindustrie ooit heeft overwogen om een eigen digitaal identificatiemiddel te ontwikkelen. Dat bleek minder makkelijk dan gedacht. Vervolgens hebben allerlei andere spelers, met wisselend succes, geprobeerd digitale ID-middelen te ontwikkelen. Denk aan banken, notarissen, private partijen, de overheid en buitenlandse partijen. Sommigen zijn best bruikbaar, maar kennen allemaal nadelen.

Wet Digitale Overheid in de maak

Ondertussen werkt de overheid via de Wet Digitale Overheid (WDO) aan een stelsel voor digitale identificatie voor het BSN-domein. Dat gaat niet snel, maar het voordeel van wachten op de WDO is dat er straks een door de overheid gecontroleerd stelsel is. In dit stelsel kunnen verschillende aanbieders concurreren om de gunst van de gebruiker. Zolang daarbij het BSN niet verwerkt wordt (en dat zal bij een deel van die middelen het geval zijn), zijn die middelen ook buiten het BSN-domein bruikbaar. Dat is van groot belang voor verzekeraars, die met zorg- en pensioenverzekeringen in het BSN-domein actief zijn.

Nog even geduld

We staan met deze ontwikkeling dus op het punt van een flinke transformatie. Ondertussen blijven zich nieuwe oplossingen aandienen, maar er valt veel voor te zeggen om te wachten op de WDO. Om vervolgens de middelen die binnen deze wet worden erkend aan te bieden aan klanten. Een multimiddelen-strategie dus, onder de paraplu van de WDO.


Was dit artikel nuttig?