Verbond dringt aan op level playing field Sanctiewetgeving

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content
31-03-2017

Nederlandse verzekeraars verzetten al jaren veel werk om te voorkomen dat zij zaken doen met mensen, bedrijven of landen die op enige sanctielijst, nationaal of internationaal, figureren. Het controleren van Ultimate Beneficial Owners (UBO’s) en uitvoeren van een Transaction Due Diligence zijn daar belangrijke onderdelen van.

Dat is belangrijk bij het verzekeren van rechtspersonen: als achter zo’n bedrijf of stichting iemand schuil gaat die op een sanctielijst staat, wordt alsnog zaken gedaan met een gesanctioneerde. Maar omdat terrorisme en de financiering daarvan niet aan landsgrenzen gebonden is, is het ook van belang dat verzekeraars (en andere spelers in de financiële sector) in omringende landen diezelfde controles uitvoeren. En dat is naar de stellige overtuiging van het Verbond niet het geval.
 
Dat schrijft het Verbond deze week in een brief aan EIOPA, de Europese toezichthouder voor verzekeraars. Daarbij baseert het Verbond zich niet alleen op signalen uit de markt, maar ook op een studie die uitgevoerd is door een advocatenbureau. Mocht u interesse hebben voor die studie, neemt u dan even contact op met Jos Schaffers. Dit signaal wordt nu aan EIOPA afgegeven, omdat de European Supervisory Authorities (ESA’s) recent al constateerden dat voor wat betreft de handhaving van de 4e anti-witwasrichtlijn er ook veel verschil is tussen de lidstaten: Joint Opinon ESAs.


Was dit artikel nuttig?