Skip to Content

Handleiding Algemene Verordening Gegevensbescherming vernieuwd

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden Log in voor toegang of vraag account aan.

Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft de Handleiding Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) vernieuwd op basis van nieuwe inzichten en uitspraken. In dit document worden de belangrijkste bepaling en uit de AVG en de Uitvoeringswet UAVG toegelicht.

De handleiding is gericht op iedereen die meer wil weten over de AVG en UAVG, maar is primair bedoeld voor verwerkingsverantwoordelijken. Dat zijn diegenen die voor een bepaald doel gegevens van personen willen gaan verwerken.

In de handleiding zijn antwoorden te vinden op de volgende vragen:

  • Is de AVG op mijn gegevensverwerkingen van toepassing?
  • Is mijn gegevensverwerking rechtmatig?
  • Wat zijn mijn plichten als verwerkingsverantwoordelijke?
  • Wat zijn mijn plichten als verwerker?
  • Hoe ga ik om met de rechten van de betrokkene?
  • Onder welke voorwaarden mag ik gegevens naar het buitenland sturen?
  • Hoe is het toezicht op de naleving geregeld en wat zijn de consequenties bij niet naleving?

Verzamelwet gegevensbescherming

In verband met het stroomlijnen en actualiseren van het gegevensbeschermingsrecht (verzamelwet gegevensbescherming) wordt de Nederlandse UAVG herzien. De voorstellen tot wijziging van de UAVG zij niet verwerkt in de vernieuwde versie van de AVG-handleiding. Maar als de Verzamelwet gegevensbescherming ingaat, zal ook deze handleiding waar nodig worden aangepast.

 


Was dit nuttig?