BRP raadplegen via de IRMA-app

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content
19-12-2019

Op 18 december publiceerde SIVI een rapport over de IRMA-app en de toepassingsmogelijkheden in de sector.

De IRMA-app is een soort wallet op de telefoon van een consument waarmee zij persoonsgegevens kunnen uitwisselen met bedrijven op een privacy- en gebruikersvriendelijke manier. IRMA is vooral interessant nu consumenten via IRMA-app zelf kunnen besluiten of en zo ja welke gegevens uit de Basisregistratie Personen (BRP) van de overheid zij willen doorgeven aan dienstverleners. Doordat de consument zelf beslist welke persoonsinformatie zij doorgeeft (uiteraard in combinatie met diverse technische waarborgen), is IRMA een veelbelovende app voor verschillende toepassingen in de sector. Zo kan met IRMA de attestatie de vita vervangen worden, waarvoor levensverzekeraars nu duizenden klanten ieder jaar naar de gemeente moeten sturen.

SIVI heeft een grondige analyse uitgevoerd naar de sterke en zwakke punten van de app en verschillende cases onder de loep genomen. Hieruit blijkt dat IRMA nog geen perfect middel is, maar dat in potentie en op korte termijn zeker kan worden. SIVI stelt aan verzekeraars voor om met een experiment met een concrete toepassing  de toegevoegde waarde van de app verder in kaart te brengen. Verschillende partijen in de branche zijn goed op dreef om diverse toepassingen neer te zetten, dus hier wordt in ieder geval deels al in voorzien. Als u vragen of plannen heeft, neemt u dan contact op met j.schaffers@verzekeraars.nl

 


Was dit artikel nuttig?