"Privacy-toezichthouder dient dicht bij dagelijkse praktijk te staan"

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content
23-01-2017

​Het Verbond van Verzekeraars deelt het pleidooi van VNO-NCW en MKB-Nederland voor een toezichthouder op het gebied van privacy die dicht bij de dagelijkse praktijk staat. Dat staat in onze reactie op de consultatie over de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming.

Op 25 mei 2018 wordt de Nederlandse Wet Bescherming Persoonsgegevens vervangen door de Europese Algemene verordening gegevensbescherming. De nieuwe privacywet biedt enige ruimte voor nationale invulling. In de Uitvoeringswet, waarop het Verbond gereageerd heeft, doet het ministerie van Veiligheid en Justitie een voorstel hoe die invulling eruit komt te zien.

Informatiesamenleving afhankelijk van toezichthouder
Zo stelt het wetsvoorstel onder andere een nieuwe Autoriteit Persoonsgegevens in. Naast een aantal technische opmerkingen, pleit het Verbond voor een toezichthouder die dicht bij de dagelijkse praktijk staat. “De transformatie naar een informatiesamenleving is in toenemende mate afhankelijk van de opstelling van de toezichthouder”, zo valt te lezen in de reactie. Het Verbond wijst op de werkwijze van andere toezichthouders, zoals AFM en DNB, die elk jaar hun toezichtsagenda consulteren voordat ze die definitief vaststellen.  Het Verbond wil hiermee bereiken dat de toezichthouder meer in dialoog treedt met de marktpartijen. 

Verbond werkt aan nieuwe gedragscode
Het Verbond van Verzekeraars werkt zelf aan een nieuwe privacy-gedragscode. Deze zal in 2017 tijdens de algemene ledenvergadering worden voorgelegd aan zijn leden. Daarnaast gaat het Verbond themadagen organiseren over belangrijke onderwerpen uit de Algemene verordening gegevensbescherming om leden te ondersteunen bij de overgang naar de nieuwe wet- en regelgeving.

Bekijk hier de consultatiereactie.


Was dit artikel nuttig?